ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 

ตารางเดือนตุลาคม

update 1 ต.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารามคำแหง : สาขา The Street รัชดา
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
641 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 20 -27 ต.ค.
รามคำแหง
640 จันทร์ - พุธ 9.30 - 15.30 (5) 10-12,17-19 ต.ค.
เหลือ 1 ที่นั่ง
รามคำแหง
       
642 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 22 ต.ค. - 26 พ.ย.
รามคำแหง
638 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) 8-16 ต.ค. The street รัชดา
       
639 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 9 ต.ค. - 13 พ.ย.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์-อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 8-9 ต.ค. รามคำแหง
9 พฤหัส-ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 13-14 ต.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
7 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 15,22,29 ตุลาคม รามคำแหง
6 พุธ-ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 19-21 ตุลาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) ปลายเดือนทุกเดือน
สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
46 จันทร์-ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 10-14 ต.ค. รามคำแหง
47 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 16 ต.ค.-13 พ.ย. รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
56 เสาร์-อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 22-23 ตุลาคม รามคำแหง
55 พฤหัส-ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 6-7 ตุลาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00-16.00 (6) ทุกปลายเดือน The street รัชดา
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 22,29 ต.ค.
รามคำแหง
Premiere เสาร์,พฤหัส 9.00-16.00 (6) กลางเดือน ต.ค.
รามคำแหง
After Effect จันทร์-ศุกร์ 9.00 -16.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่
รามคำแหง
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
98 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 9 ต.ค.-6 พ.ย.(5ครั้ง)
รามคำแหง
97 Private 9.00-16.30(6.30) 8 ,15,22 ต.ค.(3ครั้ง)
รามคำแหง
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2023
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ต้นเดือนตุลาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 9 ต.ค.-6พ.ย. รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
30 อังคาร-พฤหัส 9.30 - 16.30 (6) 11-13 ต.ค. รามคำแหง
29 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 8-9,15 ต.ค รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
31 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 15-16 ตุลาคม
รามคำแหง
32 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 23,30 ตุลาคม
รามคำแหง
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 8-9 ตุลาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
102 อังคาร-พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง
103 word+excel 9.00 - 16.00 (6) 9,16 ต.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ-พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่
สด/ออนไลน์
12 เสาร์-อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 16 ,23 ต.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำแหง
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำแหง
 
หลักสูตร : WORDPRESS (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน ติดต่อเจ้าหน้า
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool