ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line : @692jqedkl
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนพฤศจิกายน

update 24 ต.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
616 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.00 (6) 9 -13 พฤศจิกายน รามคำแหง12
618 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.00 (6) 16 -20 พฤศจิกายน รัชโยธิน
       

619

เสาร์ 9.30-15.30 (5) 21 พ.ย - 26 ธ.ค.
รามคำแหง12
614 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 7 พ.ย - 12 ธ.ค รัชโยธิน
       
617 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 15 พ.ย - 20 ธ.ค (Ill)
เหลือ3 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
615 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 8 พ.ย - 13 ธ.ค (Ill)
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 พฤหัส, ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 12 -13 พฤศจิกายน รามคำแหง/รัชโยธิน
5 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 7-8 พ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 8,15 พ.ย. รามคำแหง
3 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 19-20 พ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 พุธ -ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 11-13 พ.ย. รามคำแหง,รัชโยธิน
5 เสาร์ 9.00-15.00 (5) กลางเดือนพ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 7-28 พ.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
4 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 10 -13 พฤศจิกายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 พ.ย. - 6 ธ.ค (5วัน) รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
55 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 8 ,15 พ.ย
เหลือ 7 ที่นั่ง

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนพศจิกายน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 21 ,28 พ.ย.
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 7,14 พ.ย.
รามคำแหง
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -16.00 (6) 23-30 พ.ย.
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 14 พ.ย - 5 ธ.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere จันทร์ - พุธ 9.00 -13.00 (4) 9 -11 พฤศจิกายน
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
129 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 7 พ.ย. - 5 ธ.ค. (5ครั้ง) รัชโยธิน
96 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 8 พ.ย.-6 ธ.ค. (5ครั้ง)
เหลือ 7 ที่นั่ง

รามคำแหง
130 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.30(6.30) 9-13พฤศจิกายน(5ครั้ง) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
16-23 พ.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) กลางเดือน รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 7, 14, 21 พ.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ปลายเดือนตุลาคม รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
31 เสาร์- อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14-15 พ.ย. รามคำแหง
30 เสาร์- อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 7-8 พ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
96 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 1,8,15 พ.ย.
รามคำแหง
97 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 7,14, 21 พศจิกายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ปลายเดือนตุลาคม รามคำเเหง
11 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ปลายเดือนตุลาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) กลางเดือนตุลาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedkl