ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

update 13 ก.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
581 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 23 - 30 ก.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
585 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 - 8 สิงหาคม รัชโยธิน
       

584

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 27 ก.ค.-31 ส.ค.(ill)
เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำแหง12
580 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 27 ก.ค - 31 ส.ค
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
582 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 21 ก.ค-25 ส.ค.
รามคำแหง 12
583 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 21 ก.ค-25 ส.ค (Ill)
เหลือ 5 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 ส - อา 9.00 - 17.00 (7) 27 -28 ก.ค. รามคำแหง
1 อังคาร - พุธ 9.00 - 17.00 (7) 30 -31 ก.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 21 ก.ค. - 11 ส.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
13 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 23 - 26 ก.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. 20 - 21 กรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

21 , 28 ก.ค., 4 ส.ค

รามคำแหง
4 พ - ศ 9.00 - 15.00 (5) 31 ก.ค - 2 ส.ค รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) ปลายเดือนกรกฏาคม รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

21 ก.ค-11ส.ค (4วัน)

รามคำเเหง
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 23 - 26 กรกฏาคม รามคำแหง
/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 ก.ค.-11ส.ค.(5วัน) รามคำแหง
/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 เสาร์

10.00 - 17.00 (6)

27 ก.ค - 3 ส.ค
เหลือ 6 ที่นั่ง

รัชโยธิน
51 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

21 , 28 กรกฏาคม

รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 23 - 26 ก.ค
รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 10.00 - 1.00 (5) ต้นเดือนสิงหาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect จันทร์-ศุกร์ 9.00-13.00 (4) 22 - 29 ก.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere อังคาร-พหัส 9.00-13.00 (4) 30ก.ค-1ส.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 27ก.ค-17ส.ค
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 27 ก.ค,3 ส.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
93 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 20 ก.ค. - 17 ส.ค.
รามคำแหง
128 อาทิตย์ 9.00-15.30 (5.30) 25ส.ค - 29ก.ย (6วัน) รัชโยธิน /รามคำแหง
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
22 - 29 ก.ค. (6วัน) รามคำแหง
/ รัชโย
88 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 28 ก.ค - 1ก.ย (6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 21 ก.ค-18 ส.ค(5วัน)
รามคำแหง
93 เสาร์ 10.30 - 17.00 (5.3) 20 ก.ค-17 ส.ค(5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 18 ส.ค - 8 ก.ย รัชโยธิน
/ รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 20 ,27 ก.ค. รามคำเเหง
27 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 3 - 10 ส.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 31 ก.ค - 2ส.ค รามคำเเหง/รัชโยธิน
91 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 21ก.ค,28 ก.ค,4ส.ค รามคำเเหง
92 เสาร์ - จันทร์ 9.00 - 17.00 (7) 10 -12 สิงหาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 27 - 28 ก.ค รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) 20 , 27 ก.ค รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool