ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

update 4 มิ.ย

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
622 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 10-11,14-15 มิ.ย. (Ill)
สด /ออนไลน์
624 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 22-25 มิ.ย.
สด /ออนไลน์
Pho เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) 19-20,26 มิ.ย. สด / ออนไลน์ photoshop
       
623 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 19 มิ.ย.-24 ก.ค. รามคำแหง /ออนไลน์
       
625 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 4 ก.ค.-8 ส.ค.(Ill)
รัชโยธิน/ออนไลน์
เหลือ3 ที่
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 จันทร์-อังคาร 9.00 - 17.00 (7) 21-22 มิถุนายน สด /ออนไลน์
6 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 26-27 มิถุนายน สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : ADOBE DIMENSION 1 Day
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 26 มิ.ย. สด/ออนไลน์
1 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 12 มิ.ย. สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 13, 20,27 มิถุนายน สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : STICKER LINE (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 19 มิ.ย.-10 ก.ค. สด /ออนไลน์
3 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 12 -13, 19-20 มิ.ย สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
45 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนมิถุนายน สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : INDESIGN CC (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
56 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 19,26 มิถุนายน รัชโยธิน /ออนไลน์
55 ส - อา 9.30 - 16.30 (6) 12-13 มิถุนายน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12-13 มิถุนายน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 19,26 มิ.ย.
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 15-22 มิ.ย.
สด /ออนไลน์
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 12 มิ.ย.-3 ก.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere อังคาร-พฤหัส 9.00 -13.00 (4) 15-17 มิ.ย.
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
130 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 19 มิ.ย.-17 ก.ค (5ครั้ง) รัชโยธิน
97 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 13 มิ.ย.-11 ก.ค.(5ครั้ง) สด /ออนไลน์
129 จันทร์ - ศุกร์ 13.00-16.00
16.30-19.00 (5.30)
เดือนมิถุนายน (6 วัน) สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนก.ค. รัชโยธิน
28 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 20,27 มิ.ย.,4ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
31 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 12-13 มิ.ย. สด /ออนไลน์
32 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 19,26 มิ.ย. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 19-20 มิถุนายน สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
100 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 22-24 มิถุนายน รามคำแหง/รัชโยธิน
98 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12 -13 มิถุนายน สด /ออนไลน์
99 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 12 -13,19 มิถุนายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนมิถุนายน สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
16 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) กลางเดือนทุกเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk