ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนมกราคม

update 24 ม.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       

597

อังคาร-ศุกร์ 9.00-15.00(5) 11 -19 ก.พ. รามคำแหง12/รัชโยธิน
592 จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 (5) 27 - 31 ม.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง12
       

593

เสาร์ 9.00-15.00(5) 1 ก.พ.-7 มี.ค.
รามคำแหง12
594 เสาร์ 9.30-15.30(5) 1 ก.พ.-7 มี.ค.(Pho)
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
595 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 2 ก.พ.-8 มี.ค.
รามคำแหง 12
596 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 2 ก.พ.-8 มี.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 พุธ - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 5 -6 ก.พ. รามคำแหง/รัชโยธิน
2 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 25-26 มกราคม รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 2-23 ก.พ. รัชโยธิน
13 อังคาร -พฤหัส 9.00 - 15.00 น. 11 -14 ก.พ. รามคำแหง
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 1 -2 ก.พ. รามคำแหง
3 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 13 -14 ก.พ. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 2,9,16 ก.พ. รัชโยธิน/รามคำแหง
5 พุธ - ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 29 -31 ม.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน /รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2-23 ก.พ. รามคำแหง/รัชโยธิน
4 อังคาร-ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 4 - 7 ก.พ. รามคำแหง
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (GD AD)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 2 ก.พ - 1 มี.ค. รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
53 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

2, 9 ก.พ.

รัชโยธิน , รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 -22 ก.พ
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 15 ก.พ.-7มี.ค.
รัชโยธิน
Premiere
อังคาร - พฤหัส 9.00-13.00 (4) 11 -13 ก.พ.
รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 1,8 ก.พ.
รามคำแหง / รัชโยธิน
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 3 -10 ก.พ.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
อังคาร - พฤหัส 9.00-13.00 (4) 4 -6 ก.พ.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 1 -29 ก.พ.(5ครั้ง)
รามคำแหง
129 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 2 ก.พ.- 1 มี.ค.(5ครั้ง) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
10 - 17 ก.พ.(6วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
88 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 8 ก.พ.-14 มี.ค. (6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 2 ก.พ.-1 มี.ค.(5วัน) รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) 3 -7 ก.พ. (5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 9 ก.พ.-1 มี.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 15 -16 ก.พ. รามคำแหง
28 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1 -2 ก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 1,8,15 ก.พ.
รามคำเเหง
93 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 2,9,16 ก.พ. รัชโยธิน
94 อังคาร- พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 11-13 ก.พ. รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 8,15 ก.พ. รามคำเเหง
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1-2 ก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ต้นเดือนก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 10.00-17.00 (6) กลางเดือน ก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool