ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนเมษายน

update 17 เม.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
Ill พุธ-ศุกร์ 9.30-15.30 (5) 28-30 เม.ย. รามคำแหง12/รัชโย
623 จันทร์ -ศุกร์ 9.30-15.30 (5) 3-10 พ.ค. รามคำแหง12/รัชโย
       

624

เสาร์ 9.30-15.30 (5) 8 พ.ค.-12 มิ.ย. รามคำแหง12
620 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 24 เม.ย. - 29 พ.ค. รัชโยธิน
       
621 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 25 เม.ย - 30 พ.ค..
รามคำแหง 12
622 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 25 เม.ย - 30 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 พฤหัส-ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 6 - 7 พ.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
6 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 1-2 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 24 เม.ย, 1 พ.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
3 อังคาร, พุธ 9.00 - 16.00 (6) 4 -5 พ.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 2,9,16 พ.ค. รามคำแหง,รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 24 เม.ย.,1,8,1 พ.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
3 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 4 - 7 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
45 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 เม.ย - 23 พ.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
46 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนพ.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
56 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 2, 9 พฤษภาคม รามคำแหง/รัชโยธิน
55 ส - อา 9.30 - 16.30 (6) 24 - 25 เมษายน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 1, 8 พฤษภาคม
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 1,8 พ.ค.
รามคำแหง
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 3-10 พ.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 24 เม.ย-15 พ.ค
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere อังคาร-พฤหัส 9.00 -13.00 (4) 27-29 เม.ย.
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
130 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 8 พ.ค.-5 มิ.ย.(5ครั้ง) รัชโยธิน
97 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 25 เม.ย.- 23 พ.ค. (5ครั้ง) รามคำแหง/รัชโยธิน
129 จันทร์ - ศุกร์ 13.00-16.00
16.30-19.00 (5.30)
23 - 30 เม.ย
(6ครั้ง)
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 24-25 เม.ย,1 พ.ค. รัชโยธิน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 เม.ย, 2,9 พ.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
32 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 8-9 พ.ค. รามคำแหง
31 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 24 - 25 เม.ย. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 1 -2 พฤษภาคม รามคำแหง /รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
99 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 27-29 เม.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
100 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 1,8,15 พ.ค. รามคำแหง
98 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 25 เม.ย, 2,9 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 1-2 พ.ค. รามคำเเหง
12 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 8-9 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
16 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2 -3 พ.ค. รัชโยธิน
17 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 24 เม.ย.- 15 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk