ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนตุลาคม

update 24 ก.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
Pho พุธ - พฤหัส 9.00 - 16.00 (6) 6-7 ต.ค.
สด /ออนไลน์
Ill จันทร์ - อังคาร 9.00 - 16.00 (6) 11-12 ต.ค.
สด /ออนไลน์
       
Ill เสาร์-อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 9-10,16 ต.ค. สด /ออนไลน์
       
Ill อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 17,24,31ต.ค. สด /ออนไลน์
623 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 3 ต.ค.-7 พ.ย.(Ill) รัชโยธิน
เหลือ2 ที่
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 จันทร์-อังคาร 9.00 - 17.00 (7) 4-5 ต.ค. สด /ออนไลน์
6 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 10,17 ต.ค. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : ADOBE DIMENSION 1 Day
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 23,30 ต.ค. สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 เสาร์ 9.00-15.00 (5) 17,24,31ต.ค. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : STICKER LINE (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 16 ต.ค.-6 พ.ย. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
45 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 3 -31ต.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
55 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 2,9 ต.ค. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ทุกปลายเดือน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 2,9 ต.ค.
สด /ออนไลน์
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 4-11 ต.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 2-23 ต.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere อังคาร-พฤหัส 9.00 -13.00 (4) 5-7 ต.ค.
สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : AUTOCAD (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
97 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 2-30 ต.ค.(5ครั้ง) รามคำแหง/รัชโยธิน
130 อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) 3,10,17 ต.ค. (3ครั้ง)
สด /ออนไลน์
129 จันทร์ - ศุกร์ 13.00-16.00
16.30-19.00 (5.30)
ทุกกลางเดือน(6 วัน)
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) ทุกกลางเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 2-3,9 ต.ค. สด /ออนไลน์
29 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 10,17,24 ต.ค. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : SketchUp (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
32 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 2-3 ต.ค. สด /ออนไลน์
31 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25-26 ก.ย. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 9-10 ต.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
99 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 5-7 ต.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
98 word+excel 9.00 - 13.00 (4) 2-3 ,9 ต.ค. สด /ออนไลน์
100 W+E+PP 9.00 - 16.00 (6) 16-17 ต.ค. สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 9-10 ต.ค. รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
16 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) กลางเดือนทุกเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk