ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกุมภาพันธ์

update 20 ม.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
618 จันทร์ - พุธ 13.00-18.00 (5) 8-10,15-17 ก.พ. รามคำแหง 12
       

621

เสาร์ 9.30-15.30 (5) 6 ก.พ.-13 มี.ค. รามคำแหง12
622 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 6 ก.พ.-13 มี.ค. รัชโยธิน
       
620 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 31 ม.ค - 7 มี.ค.
เหลือ7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
619 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 31 ม.ค - 7 มี.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 จันทร์-อังคาร 9.00 - 17.00 (7) 1 - 2 กุมภาพันธ์ รามคำแหง/รัชโยธิน
5 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 6, 13 กุมภาพันธ์ รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 6, 13 กุมภาพันธ์ รามคำแหง
3 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 11 - 12 กุมภาพันธ์ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) กลางเดือนกุมภาพันธ์ รามคำแหง,รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ รามคำแหง/รัชโยธิน
3 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 9 - 12 กุมภาพันธ์ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
45 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 ก.พ.-14 มี.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
55 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 6, 13 กุมภาพันธ์
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนมีนาคม
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 6,13 ก.พ.
รามคำแหง/รัชโยธิน
After Effect อังคาร -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 9 -17 ก.พ.
รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 6-27 ก.พ.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere พุธ - ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 3 -5 กุมภาพันธ์
รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
129 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 14 ก.พ-14 มี.ค (5ครั้ง) รัชโยธิน
97 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 6 ก.พ - 6 มี.ค (5ครั้ง)
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง
130 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.30(6.30) 8 - 12 ก.พ (5ครั้ง) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
กลางเดือนก.พ รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) กลางเดือนก.พ รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 13,20,27 ก.พ. รามคำแหง/รัชโยธิน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
30 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6,13 ก.พ.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รามคำแหง
31 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 7,14 ก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
98 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 2 - 4 กุมภาพันธ์ รามคำแหง/รัชโยธิน
96 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 6 -7, 13 ก.พ
รามคำแหง
97 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 30 ม.ค, 6, 13 ก.พ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6,13 ก.พ. รามคำเเหง
11 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ปลายเดือน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ -อาทิตย์ 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk