ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกุมภาพันธ์

update 19 ก.พ

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
596 อังคาร-ศุกร์ 9.00-15.00(5) 25 ก.พ - 4 มี.ค. รามคำแหง12
597 อังคาร-ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 3-11 มี.ค. รัชโยธิน
       

595

เสาร์ 9.00-15.00 (5) 22 ก.พ.-28 มี.ค. รามคำแหง12
594 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 22 ก.พ.-28 มี.ค(ill)
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
599 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 8 มี.ค.-12 เม.ย.
เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
598 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 1 มี.ค -5 เม.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ! ร่วม PROMOTION
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3* อังคาร-พุธ 9.00 - 16.00 (6) 25-26 กุมภาพันธ์ รามคำแหง/รัชโยธิน
2* เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 22-23 กุมภาพันธ์ รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 22 , 29 ก.พ. รามคำแหง
2 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 27-28 ก.พ. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 16 ,23 ก.พ,1 มี.ค . รัชโยธิน/รามคำแหง
5 พุธ - ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 4-6 มี.ค. รัชโยธิน /รามคำแหง
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Powerpoint
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) กลางเดือนมีนาคม รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 1-20 มี.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
4 อังคาร-ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 25-28 ก.พ. รามคำแหง
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 1-29 มี.ค. รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
53 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

1,8 มี.ค.

รัชโยธิน , รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 23 ก.พ.-8 มี.ค.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 14มี.ค.-4 เม.ย.
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 7,14 มี.ค.
รามคำแหง
Premiere
อังคาร - พฤหัส 9.00-13.00 (4) 25 -27 ก.พ.
รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 22, 29ก.พ.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
After Effect จันทร์ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 2 - 9 มี.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
อังคาร - พฤหัส 9.00-13.00 (4) 10 - 12 มี.ค..
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 28 มี.ค.-25 เม.ย.(5ครั้ง)
รามคำแหง
129 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 23 ก.พ.-22 มี.ค.
(5 ครั้ง) เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
2 - 9 มี.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
88 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 7 มี.ค. -11 เม.ย(6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 23ก.พ.-22มี.ค.(5วัน) รามคำแหง
94 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) 2 -6 มี.ค.(5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 23 ก.พ.,1,8 มี.ค. รามคำแหง
28 จันทร์-พุธ 9.00 - 16.00 (6) 24 - 26 ก.พ รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 7-8 มี.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
28 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 29 ก.พ.,1 มี.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 7,14,21 มี.ค.
รามคำเเหง
92 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 23 ก.พ. 1,8 มี.ค. รัชโยธิน
93 อังคาร- พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 25 -27 ก.พ. รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 7,14 มี.ค. รามคำเเหง
10 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 23 ก.พ.,1 มี.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ต้นเดือนมีนาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) 22 - 23 กุมภาพันธ์ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool