ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกรกฎาคม

update 9 ก.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
605 อังคาร-ศุกร์ 9.00-15.00(5) 4-12 ส.ค.
รามคำแหง12
604 จันทร์- ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 20-27 ก.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       

601

เสาร์ 9.00-15.00 (5) 18 ก.ค.-22 ส.ค. รามคำแหง12
600 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 18ก.ค.-22ส.ค.(Pho)
เหลือ 1 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
602 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 19ก.ค.-23ส.ค.(Pho)
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
603 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 19 ก.ค.-23 ส.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ! ร่วม PROMOTION
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2* พฤหัส-ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 16-17 ก.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
3* เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 18-19 ก.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18 , 25 ก.ค. รามคำแหง
2 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 16-17 ก.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 เสาร์ 9.00-15.00 (5) 18,25 ก.ค.,1ส.ค. รัชโยธิน /รามคำแหง
7 พุธ - ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 22-24 ก.ค. รามคำแหง
5 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.30 (7.30) 18-19 ก.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Powerpoint
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00-16.00 (6) 11,18 ก.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 11 ก.ค.-1 ส.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
4 อังคาร-ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 14-17 ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12 ก.ค.-9 ส.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
54 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

2,9 ส.ค. รามคำแหง
53 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

12,19 ก.ค.
เหลือ 5 ที่นั่ง

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18 ก.ค.-1 ส.ค.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 18 ก.ค.-8 ส.ค.
รัชโยธิน/รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-13.00 (4) 11,18,25 ก.ค.
เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำแหง
Premiere
อังคาร-พฤหัส 9.00-13.00 (4) 21-23 ก.ค.
รามคำแหง
After Effect พุธ -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 22-31 ก.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
จันทร์-พุธ 9.00-16.00 (6) 13-15 ก.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 25 ก.ค.-22 ส.ค.(5ครั้ง)
รามคำแหง
129 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 12 ก.ค.-16 ส.ค.(5ครั้ง) งด19 ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
13-20 ก.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 18 ก.ค.-22 ส.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 12 ก.ค.-9ส.ค. (5วัน) รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) 13-17 ก.ค. (5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 19,26 ก.ค.,2ส.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
27 พุธ-ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 15-17 ก.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
30 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 19,26 ก.ค. รัชโยธิน
29 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12,19 ก.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
96 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 18,25-26 ก.ค. รามคำเเหง
97 จันทร์-พุธ 9.00 - 17.00 (7) 27-29 ก.ค. รามคำเเหง/รัชโยธิน
95 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 12,19 ก.ค.
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 18-19 ก.ค. รามคำเเหง
12 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18,25 ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool