ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 

ตารางเดือนกรกฏาคม (สอนสด / Online)

update 3 ก.ค..

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารามคำแหง : สาขา The Street รัชดา
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN (สดที่รร. / สดออนไลน์ )
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
633 พฤหัส - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 14-15,21-22 ก.ค.
(4 วัน) เหลือ 1ที่
The street รัชดา
637 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 25-27,29 ก.ค. (4วัน)
เหลือ 3 ที่นั่ง
The street รัชดา
       
636 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 23ก.ค.-27 ส.ค.(Ill)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง
       
634 อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) 17 ก.ค - 7 ส.ค. The street รัชดา
635 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 17 ก.ค - 21 ส.ค. รามคำแหง สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 17,24 ก.ค. รามคำแหง
7 จันทร์-อังคาร 9.30 - 16.30 (6) 11-12 กรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 10,17, 24 ก.ค สด/ออนไลน์
7 จันทร์-อังคาร 9.30-17.30 (7.30) 18-19 กรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 18-22 ก.ค.
สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
47 จันทร์-ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 18 - 22 กรกฏาคม รามคำแหง
46 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 10,17, 24,31 ก.ค
7 ส.ค ( 5 วัน)
รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
55 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00-16.00 (6) ทุกปลายเดือน The street รัชดา
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere พฤหัส,ศุกร์ 9.00-16.00 (6) 15,21 ก.ค.
รามคำแหง
Premiere เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) 9-10 ก.ค.
รามคำแหง
After Effect พฤหัส-อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 9-10 ,21,28 ก.ค.
รามคำแหง
After Effect พฤหัส-เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 15-16 ,21,28 ก.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
97 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 2 - 30 กรกฏาคม (5ครั้ง)
รามคำแหง
129 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.30(6.30) ติดต่อเจ้าหน้าที่
The street รัชดา
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2023
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 16 ก.ค.-20 ส.ค.
(6 ครั้ง)
รามคำแหง
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 10 ก.ค - 7 ส.ค (5วัน) รามคำแหง
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 อังคาร-พฤหัส 9.30 - 16.30 (6) 19 - 21 กรกฏาคม รามคำแหง
30 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 9 - 16 กรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp (สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
31 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 9-10 กรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
(สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนก.ค รามคำแหง
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
(สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Private เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 2 - 3 กรกฏาคม เต็มเเล้วค่ะ รามคำแหง
101 พุธ-ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 6 - 8 กรกฏาคม
สด/ออนไลน์
102 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 9-10,16 กรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 พุธ-พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 6-7 ก.ค.
สด/ออนไลน์
11 เสาร์-อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) กลางเดือนกรกฏาคม รามคำแหง
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำแหง
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำแหง
 
หลักสูตร : WORDPRESS (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน ติดต่อเจ้าหน้า
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool