ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนเมษายน

update 20 มี.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
598 อังคาร-พฤหัส 9.00-15.00(5) 14-23 เม.ย. (Ill) รามคำแหง12
603 จันทร์- ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 20-27 เมษายน
รัชโยธิน
       

599

เสาร์ 9.00-15.00 (5) 18 เม.ย.-23 พ.ค. รามคำแหง12
600 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 18 เม.ย.-23 พ.ค. (Ill)
รัชโยธิน
       
601 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 19เม.ย-24 พ.ค
(Pho)
รามคำแหง 12
602 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 19 เม.ย-24 พ.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ! ร่วม PROMOTION
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3* จันทร์-อังคาร 9.00 - 16.00 (6) 27-28 เมษายน รามคำแหง/รัชโยธิน
2* เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 11-12 เมษายน รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18,25 เมษายน รามคำแหง
2 พฤหัส -ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 16-17 เม.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 เสาร์ 9.00-15.00 (5) 18,25 เม.ย.,2 พ.ค. รามคำแหง
7 พุธ - ศุกร์ 9.00-15.00 (5) 22-24 เมษายน รัชโยธิน /รามคำแหง
6 อาทิตย์ 9.00-15.00 (5) 19,26 เม.ย.,3 พ.ค.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Powerpoint
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00-16.00 (6) 2,9 พ.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 18 เม.ย.-9 พ.ค. รามคำแหง/รัชโยธิน
4 อังคาร-ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 28 เม.ย-1 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 19 เม.ย - 17 พ.ค รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
53 อาทิตย์

10.00 - 17.00 (6)

19,26 เมษายน

รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 2,9,16 พ.ค.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 11เม.ย.-2 พ.ค.
รัชโยธิน/รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 2,9 พ.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
พุธ -ศุกร์ 9.00-13.00 (4) 22-24 เม.ย.
รามคำแหง
After Effect อังคาร -ศุกร์ 9.00 -13.00 (4) 5-13 พ.ค.
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
จันทร์-อังคาร 9.00-16.00 (6) 13-14 เม.ย
เหลือ 2 ทีน่ัง
รัชโยธิน
Premiere
พฤหัส - ศุกร์ 9.00-16.00 (6) 16-17 เมษายน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
129 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 18 เม.ย-16 พ.ค(5ครั้ง)
รัชโยธิน
95 อาทิตย์ 9.00-16.30(6.30) 26เม.ย -24พ.ค (5 ครั้ง) รามคำแหง
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
20-27เมษายน รามคำแหง/รัชโยธิน
88 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) กลางเดือน พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 19เม.ย -17พ.ค (5วัน) รามคำแหง
94 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) กลางเดือนพ.ค. (5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12, 19,26 เม.ย รามคำแหง/รัชโยธิน
28 จันทร์-พุธ 9.00 - 16.00 (6) 4-6 พ.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
28 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18,25 เมษายน
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
29 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 5,12 พ.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 18,25เม.ย.,2 พ.ค. รามคำเเหง
96 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 19,26เม.ย.,3 พ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18,25 เม.ย. รามคำเเหง
12 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 -26 เมษายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
10 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ต้นเดือนพฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool