ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 

ตารางเดือนมกราคม

update 25 ม.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN (สดที่รร. / สดออนไลน์ )
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
626 จันทร์- ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 2-4 ,7-9 ก.พ.
รามคำแหง /สด/ออนไลน์
Private อังคาร- ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 15-18 ก.พ.
Siam/The street รัชดา
Ill จันทร์-พุธ 9.30 - 15.30 (5) 7-9 ก.พ.
รามคำแหง /สด/ออนไลน์
       
627 เสาร์ 9.30-15.30 (5) 5 ก.พ.-12 มี.ค. Siam/The street รัชดา
Ill เสาร์ 9.30-15.30 (5) 12,19,26 ก.พ. รามคำแหง
       
Pho อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 13,20,27 ก.พ. สด/ออนไลน์
628 อาทิตย์ 9.30-15.30 (5) 13 ก.พ.-20 มี.ค.(pho) เหลือ 2 ที่นั่ง รามคำแหง
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณาออนไลน์ (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร-พุธ 9.00 - 17.00 (7) 1-2 ก.พ. สด/ออนไลน์
6 พฤหัส-ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 10-11 ก.พ. สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : ADOBE DIMENSION 1 Day
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร-พฤหัส 9.00-15.00 (5) 15-17 ก.พ. สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : STICKER LINE (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 จันทร์-พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 14-17 ก.พ. สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : CREATIVE WORKSHOP (ADVANCE GRAPHIC)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
46 จันทร์-ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 14-18 ก.พ. รามคำแหง /Siam
45 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) 5 ก.พ.-5 มี.ค. รามคำแหง /สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : INDESIGN CC (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
55 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
(สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) ทุกปลายเดือน
The Street รัชดา
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere จันทร์ ,พุธ 9.00-16.00 (6) 26,31 ม.ค.
รามคำแหง/สด/ออนไลน์
After Effect เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 19ก.พ.-12มี.ค.
รามคำแหง/สด/ออนไลน์
Premiere เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 5 ,12 ก.พ.
รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : AUTOCAD (สอนสดที่รร.,สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
129 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 6 ก.พ.-6 มี.ค.(5ครั้ง) Siam/The street รัชดา
97 เสาร์ 9.00-16.30(6.30) 12 ก.พ.-15 มี.ค (5ครั้ง) รามคำแหง
130 จันทร์ - ศุกร์ 9.00-16.30(6.30) ติดต่อเจ้าหน้าที่
รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
ทุกกลางเดือน รามคำแหง
89 เสาร์ 9.30 - 16.30 (6) ทุกต้นเดือน Siam/The street รัชดา
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) ทุกกลางเดือน รามคำแหง/สด/ออนไลน์
95 จันทร์ - ศุกร์ 10.30-17.00 (5.3) ทุกต้นเดือน รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 อังคาร-พฤหัส 9.30 - 16.30 (6) 25-27 ม.ค. รามคำแหง/สด/ออนไลน์
30 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 5-6,12 ก.พ. รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : SketchUp (สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
31 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 29-30 ม.ค. รามคำแหง/สด/ออนไลน์
32 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12-13 ก.พ. รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : การประมาณราคาระบบสถาปัตยกรรมอาคาร
(สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) 5-6 ก.พ. รามคำแหง/สด/ออนไลน์
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
(สดที่รร. /สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
98 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ สด /ออนไลน์
100 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 5-6,12 ก.พ. รามคำแหง
99 word+excel 9.00 - 16.00 (6) 31ม.ค.,7ก.พ. รามคำแหง/สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 เสาร์-อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 13,20 ก.พ. รามคำแหง/สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : Microsoft Access 18 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนทุกเดือน รามคำแหง/สด /ออนไลน์
10 ส - อา 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนทุกเดือน รามคำแหง/สด /ออนไลน์
 
หลักสูตร : ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
16 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) กลางเดือนทุกเดือน ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
หลักสูตร : WORDPRESS (สดออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 ส - อา 10.00–17.00 (6) ทุกต้นเดือน ติดต่อเจ้าหน้า
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk