ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนตุลาคม

update 15 ก.ย

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
588 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 24 ก.ย.- 2 ต.ค. รามคำแหง
584 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 17-25ก.ย(6วัน) รัชโยธิน
Illus ศ, อ, พ 9.00 - 15.00 (5) 20, 24,25ก.ย รัชโยธิน
       

585

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 21 ก.ย -26 ต.ค.
รามคำแหง12
589 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 28 ก.ย - 2 พ.ย
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
586 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 22 ก.ย.-27 ต.ค.
(Ill) เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
587 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 22 ก.ย -27 ต.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : เร่งรัดออกแบบ Adsโฆษณา 2 วัน (Workshop)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 22 ,29 กันยายน รามคำแหง
1 อังคาร - พุธ 9.00 - 17.00 (7) 1 - 2 ตุลาคม รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 22 ก.ย - 13 ต.ค รามคำแหง/รัชโยธิน
13 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 24 - 27 ก.ย. รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 5 - 6 ตุลาคม รัชโยธิน
2 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 22, 29 ก.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 22,29 ก.ย.,6 ต.ค. รัชโยธิน/รามคำแหง
4 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 25 - 27 กันยายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 29 ก.ย -20 ต.ค รามคำแหง /รัชโยธิน
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 24 -27 กันยายน รามคำแหง /รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 29 ก.ย.-27ต.ค.(5วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
51 เสาร์

10.00 - 17.00 (6)

21 ,28 ก.ย.

รามคำแหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 1 - 4 ตุลาคม
รัชโยธิน
4 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 28 ก.ย - 19 ต.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 12ต.ค-2พ.ย
เหลือ 8 ที่นั่ง
รัชโยธิน/รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 28 ก.ย, 5ต.ค
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
Premiere
จันทร์ - พุธ 9.00 - 13.00 (4) 23 - 25 ก.ย
รัชโยธิน/รามคำแหง
After Effect จันทร์ - พฤหัส 9.00 -14.30 (5) 23-30กันยายน
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง/รัชโยธิน
Premiere
อังคาร - พุธ 9.00 - 16.00 (6) 15 - 16 ตุลาคม
รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
93 เสาร์ 9.00-16.30 (6.30) 5 ต.ค-2 พ.ย (5ครั้ง)
รามคำแหง
128 อาทิตย์ 9.00-16.30 (6.30) 6 ต.ค-3พ.ย (5ครั้ง)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
16-23 กันยายน (6วัน) รามคำแหง/รัชโยธิน
88 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 15ก.ย.-20ต.ค.(6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
94 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.3) 21ก.ย.-19ต.ค.(5วัน)
รามคำแหง
93 อาทิตย์ 10.30 - 17.00 (5.3) 22 ก.ย-20 ต.ค(5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 22 ก.ย - 20 ต.ค.
งดเรียน 29 ก.ย
รัชโยธิน/รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
29 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 12-13 ต.ค. รามคำเเหง/รัชโยธิน
28 เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 28 - 29 ก.ย.
รามคำเเหง/รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
91 พฤหัส - ศุกร์ 9.00 - 17.00 (7) 19-20 ,26 ก.ย.
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำเเหง
92 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 21,28 ก.ย.,5ต.ค. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 21, 28 ก.ย. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30-16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00–17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool