ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
การชำระเงิน
 
1. ผู้เรียนต้องชำระค่าอบรมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สมัครไม่เช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. การชำระเงิน
 
ชำระเงินสด
เดินทางมาชำระเงินสดที่โรงเรียน
โอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 009 - 0 - 05981 - 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยถนนรามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 736 - 2 - 49211 - 9

จ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์” COMPUTER GRAPHIC AND ART DESIGN SCHOOL
ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line : artanddesignschool พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน
  วิธีการชำระเงินด้วย QR CODE

1. สแกน QR CODE และใส่จำนวนเงินใน Mobile Application 
2. ควรตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง
** ชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อที่ระบุไว้ที่ QR Code ของร้านค้า "Art and Design School
วราภรณ์ ไกลบาป "
และจำนวนเงินถูกต้อง ก่อนอนุมัติทำรายการ
3. ส่งหลักฐานการโอนเข้า Line : artanddesignschool พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน

 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk