ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 18 ชั่วโมง : 5,850 บาท

โปรแกรม Solidworks 2016 เหมาะกับการออกแบบชิ้นงานวิศวกรรม สำหรับงาน 3D Product Design, Machine Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis ตอบสนองงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ งานระบบต่างๆ สอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างชิ้นงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ การสร้าง Part, การเขียน Drawing, การประกอบชิ้นงาน Assembly เรียนรู้ผ่าน Workshop ตลอดจน สามารถสร้างชิ้นงานอย่างมืออาชีพได้

 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้และความเข้าใจหลักของงานด้านวิศวกรรมได้ และมี portfolio ของตนเอง
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทำงานจริงได้เป็นอย่างดี
3. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการและมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
4. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
Solidwork
SolidWorks 2016 เป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์สูงมากในด้านการออกแบบ โดยมีการจัดรวมทั้ง ส่วนงาน ออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆ, การจัดการ File และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกัน โดยรวมทั้งหมด อยู่ในโปรแกรมเพียงตัวเดียวเท่านั้น
 
 
บทที่ 1. ทำความเข้าใจพื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมส่วนต่างๆ (Part, Drawing, Assembly)
 • หลักการเลือกระนาบที่เหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการสร้าง Sketch 2 มิติ และงาน 3 มิติ
 • การแสดงภาพตัด Section และการแสดงภาพชิ้นงานลักษณะต่างๆ
 • การย่อ - ขยาย (Scale),การย้าย (Move), การหมุน (Rotate) ชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง Smart Dimension
 • เริ่มต้นการสร้าง Profile Sketch และการบันทึกชิ้นงาน
 • การสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยคำสั่ง Extrude Boss/Base
 • การเจาะรูชิ้นงานแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Extrude cut
 
Workshop : การสร้างชิ้นส่วนงานเครื่องกล, การสร้างชิ้นส่วน JIG & FIXTURE
 
บทที่ 2. เรียนรู้การสร้างเอกสารต้นแบบ Part Template
 • การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของพื้นที่ใช้งาน
 • เรียนรู้เพิ่มเติมคำสั่งพื้นฐานในการสร้าง Sketch 2 มิติ
 • การกำหนดขนาด และการแก้ไขขนาดของเส้นร่าง
 • เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวช่วยกำหนดความสัมพันธ์ (Add Relations)
 • การสร้างแกน(axis) ไว้เพื่อเป็นจุดหมุน
 • การเพิ่มความหนาโดยหมุนกวาดด้วยคำสั่ง Revolve Boss/Base
 • การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนกวาดด้วยคำสั่ง Revolve Cut
 • การทำสำเนาโดยการหมุนด้วยคำสั่ง Circular Pattern และโดยการกำหนดแนวแกนด้วยคำสั่ง Linear Pattern
 
Workshop : การสร้างพูลเลย์, ล้อแม็กรถยนต์, การสร้างเฟือง
 
บทที่ 3.
 • การสร้างระนาบ Plane
 • เรียนรู้การแก้ไขชิ้นงานของชิ้นงาน 3 มิติ
 • การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept Boss/Base
 • การตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept cut
 • การเรียกใช้แกนช่วย Temporary axis
 • การทำสำเนาชิ้นงานโดยการกำหนดระนาบด้วยคำสั่ง Mirror
 • การลบมุมชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Fillet และ Chamfer
 • การทำชิ้นงานผนังบางใช้งานคำสั่ง Shell
 • การกำหนดสีให้กับพื้นผิวของชิ้นงาน
 • ประยุกต์การขึ้นรูปสปริงแบบ Helix/Spiral
 
Workshop : สร้างคอล์ยสปริง, งานระบบท่อ
 
บทที่ 4.
 • การใช้คำสั่ง Loft Boss/Base , Loft Cut
 • การสร้างข้อความให้กับชิ้นงาน
 • การสร้างครีบให้ชิ้นงานด้วยคำสั่ง Rip
 • การเจาะรูมาตราฐานด้วยคำสั่ง Hole Wizard
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ (COSMOSXpress)
 • การแสดงผลการวิเคราะห์แบบต่างๆ
 • การสร้างภาพ eDrawings
 • การ Animate with eDrawing
 
Workshop : การสร้างสิ่ว, วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน
 
บทที่ 5. การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น (Assembly)
 • การกำหนดความสัมพันธ์ให้กับชิ้นงานด้วยคำสั่ง Mate
 • การใช้คำสั่ง Rotate Component และ Move Component
 • การ Insert Component เพื่อการประกอบ
 • การประกอบและการแก้ไขงานประกอบ
 • การใช้งาน Design library
 • การติดตั้งเมนู Toolbox Browse
 • การเรียกใช้งาน Standard part ใช้การประกอบ
 • การแทรกอุปกรณ์จับยึดด้วยคำสั่ง Smart Fasteners
 • การสร้างภาพแยกชิ้นงานประกอบ Explode view
 
บทที่ 6. สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
 • การเลือก Sheet Format ขนาดต่างๆ ตามมาตราฐานสากล
 • การเริ่มต้น Drawing ด้วยคำสั่ง Model View
 • การใส่ขนาด และการแก้ไข Dimension ใน Sheet Drawing
 • การกำหนดขนาดรูเจาะด้วยคำสั่ง Hole Callout
 • การเคลื่อนย้ายมุมมอง (View) ใน Sheet Drawing
 • การพิมพ์ข้อความพิเศษเพิ่ม
 • การเพิ่มมุมมองรายละเอียดของรูปด้วยคำสั่ง Detail view
 • การสร้างภาพฉายด้วยคำสั่ง Projection view
 • การสร้างภาพตัดด้วยคำสั่ง Section view
 • การกำหนดค่าความหยาบของผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Surface
 • การระบุค่าอ้างอิงของผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Datum Feature
 • การระบุค่าพิกัดความเผื่อด้วยคำสั่ง Geometric Tolerance
 • การสร้างตารางรายการวัสดุ(Bill of material)
 • การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย (Print)
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool