ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 12 ชั่วโมง : 4,000 บาท

      Joomla  เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกความความต้องการ มี Extensions มากกว่า 10,000  โปรแกรม ติดตั้งสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน รองรับ Responsive Web ด้วย Responsive Template ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้โครงสร้างในการจัดทำเว็บไซต์ รู้จักการเพิ่มเติม ฟังค์ชั่นและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการข้อมูล และการจัด วาง Layout , สามารถรองรับการใช้เว็บกลายภาษาได้ ,การแสดง Clip VDO ที่หน้าเว็บไซต์, อัพเดตข่าวสาร บทความ เนื้อหา, Banner , Slide show ได้ , รองรับ SEO และเชื่อมต่อกับระบบ Social เช่น Facebook
      เราจะเน้นขั้นตอนแบบ Step by Step เพื่อให้นร.ทำความเข้าใจ และทำ  Work Shop ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้นำ ไปประยุกต์ใช้งานได้ (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
 

1. สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสวยงาม และมี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
JOOMLA 3
เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความ สะดวกลดขั้นตอน และความยุ่งยาก ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียน โปรแกรม หรือ ออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทาเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้
 
 
วันแรก
Session 1 : ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla
 • ภาพรวมของเทคโนโลยีเว็บไซต์ในปัจจุบัน และการสร้างเว็บไซต์ทำอย่างไร
 • รู้จัก CMS (Content Management System)
 • Open Source Software ตามแนวทางของ GNU / GPL
 • Joomla! คืออะไร
 • แนะนำ ภาพรวม Joomla ภาพรวม เวอร์ชั่น 1.5 .16 .17 2.5และ Joomla 3.0 ใหม่ล่าสุด
 • การนำ Joomla ไปประยุกต์ใช้ในเว็บไซต์แบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Joomla!
Session 2 : เตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง Joomla!วัตถุประเภทต่างๆ
 • ความต้องการระบบสำหรับ Joomla!
 • การจำลองเครื่อง PC ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
Session 3 : การติดตั้ง Joomla 3 และการจัดการเบื้องต้น
 • ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง Joomla 3.x
 • การเตรียมระบบ Web Server จำลองระบบด้วย XAMPP
 • การสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin รองรับก่อนติดตั้งโปรแกรม Joomla
 • การติดตั้ง Joomla 3.x
 • การตรวจสอบหน้าเว็บ Joomla หลังการติดตั้ง และปรับค่าเบื้องต้นที่จำเป็น
 • การปรับแต่งค่าเบื้องต้นทั้ง หน้าบ้าน-หลังบ้าน Front-end Back-end
Session 4 : การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla 3
 • การตั้งค่าริ่มต้นของ Joomla 3.x ด้วย Global Configuration
 • การตั้งค่าปิดปรับปรุงหน้าเว็บ
 • การแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลส่วนของผู้ดูแลระบบเว็บ (web admin) ในส่วน My Profile
Session 5 : การจัดการสมาชิก และระดับการเข้าถึง (User Manager)
 • ระบบการบริหารจัดการสมาชิกของเว็บไซต์
 • กลุ่มของสมาชิก (Group)
 • การกำหนดสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม
 • การเพิ่มสมาชิก
Session 6 : การสร้างบทความ เนื้อหาเว็บ ภาพ และ ลูกเล่นในบทความแบบเว็บสมัยใหม่
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างบทความ (เนื้อหาเว็บจูมล่า) ของ Joomla 3.x
 • การสร้าง และจัดการหมวดหมู่บทความ (Category)
 • การสร้าง และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สไตล์จูมล่า (Article)
 • การสร้าง และจัดการบทความหน้าแรก (Featured)
 • การตั้งค่ามาตรฐานของการแสดงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ (Content Options)
 • การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้บทความ และเนื้อหาเว็บไซต์จูมล่า อาทิเช่น
  o ภาพ ภาพนิ่ง ภาพจากแหล่งภาพต่างๆ (Pictures, Photos, Image URL)
  o ไฟล์วิดีโอ (YouTube)
  o ใส่แผนที่แบบ Google Map
  o ใส่ภาพแกลอรี่ สไลด์โชว์ภาพ แบบยอดนิยมต่างๆ (Photo Gallery & Slide Show)
  o เชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ Social Network ยอดนิยมต่างๆ เช่น FaceBook, Twitter, Google Plus เป็นต้น

Session 7 : การใช้งาน Media Manager
 • การสร้าง Folders หรือ Directory สำหรับเก็บรูปภาพ และไฟล์สื่อต่างๆ
 • การจัดการ Folders รูปภาพ
 • การอัพโหลดรูปภาพ
วันที่ 2
Session 8 : การสร้างเมนู และจัดการเมนู ใน Joomla 3
 • ระบบการจัดการเมนู (Menu Manager)
 • การสร้างกลุ่มเมนู
 • การทำเมนูเพื่อแสดงเนื้อหาในหมวดหมู่ (Category)
 • การทำเมนูเพื่อแสดงเนื้อหาโดยตรง (Article)
 • การตั้งค่าการแสดงผลของเนื้อหา
 • การสร้างโมดูล เพื่อแสดงกลุ่มเมนู
 • การเชื่อมโยงไปในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ด้วยเมนู
Session 9 : การติดตั้ง / อัพเดท / ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมเสริม (Extension Manager)
 • ทำความเข้าใจกับ Extension (Plugin/Module/Template) ของ Joomla!
 • การติดตั้ง / ยกเลิก Extension (Install / Uninstall)
 • การอัพเดท Extension
 • การเปิดใช้งาน Extension
 • สร้าง และจัดการระบบป้ายโฆษณา (Banner)
Session 10 : การใช้งานระบบจัดการเทมเพลทเว็บไซต์ (Template Manager)
 • การดาว์นโหลดเทมเพลทมาใช้งาน แบบฟรีและเสียเงิน
 • การติดตั้งเทมเพลทเว็บไซต์
 • การเรียกดูตำแหน่งของโมดูล (Module Position)
 • การปรับแต่งเทมเพลทเบื้องต้น
 • การจัดการ Template ประเภท Responsive Template สำหรับการแสดงผลเว็บไซต์ในอุปกรณ์พกพา
Session 11 : การใช้งานระบบจัดการโมดูล (Module Manager)
 • การติดตั้งโมดูล
 • การจัดการโมดูล (แสดง / ไม่แสดงโมดูล, ย้ายตำแหน่งโมดูล, ตั้งค่า Parameter ของโมดูล)
 • การสร้างโมดูล และการทำซ้ำโมดูลที่มีอยู่
Session 12 : การทำงานกับส่วนเสริม Joomla 3
 • สร้าง และจัดการระบบป้ายโฆษณา (Banner)
 • สร้าง และจัดการระบบรายชื่อ (Contacts) และสร้างหน้าติดต่อเรา Contect Us
 • สร้าง และจัดการระบบส่งข้อความส่วนตัว (Private Messages)
 • สร้าง และจัดการส่วนค้นหา แบบต่างๆ (Search & Smart Search)
 • สร้าง และจัดการระบบสร้างหน้าข่าว RSS (Syndicate Component) สามารถดึงข่าวจากเว็บไซต์อื่น มาแสดงหน้าเว็บจูมล่า
 • สร้าง และจัดการกับระบบสารบัญเว็บไซต์ (Web Directories)
Session 13 : การสร้างเว็บไซต์ Joomla 2 ภาษา
 • การติดตั้งภาษาใน Joomla
 • การตั้งค่าภาษาหลายภาษาในเว็บไซต์เดียว
 • การเพิ่มเนื้อหาหลายภาษา
Session 14 : การ Backup และ Upload เว็บ Joomla ขึ้นโฮสจริง (localhost to Hosting)
 • การเตรียม backup ข้อมูลเว็บ เพื่อ upload ขึ้นโฮสจริง
 • การติดตั้ง และใช้ส่วนเสริม เพื่อ backup ข้อมูล
 • การ upload ขึ้นโฮส และ การกำหนดค่าเบื้องต้น
Session 15 : การกำหนด Keyword เพื่อทำ SEO (Search Engine Optimization)
 • การกำหนด และปรับค่า SEO ให้เว็บ Joomla 3.x
 • การกำหนด คำค้น (keyword) ให้เว็บ Joomla 3.x
 • การลงทะเบียนเว็บไซต์กับ Google เพื่อให้ติดอันดับ
 • การเพิ่มปลั๊กอิน และการตั้งค่าเพื่อใช้ Google Analytic เพื่อเป็นตัวเก็บสถิติ คนเข้าเว็บ
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool