ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 15 ชั่วโมง : 4,500 บาท

Infographic เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลที่มีตัวหนังสือจำนวนมาก มาสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยการวาด ผ่าน โปรแกรม Illustrator สร้างเป็นภาพกราฟฟิกมาใช้แทนคำพูดให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง สามารถนำเสนอข้อมูล ให้ผู้อ่าน เข้าใจง่าย ในเวลาที่รวดเร็วและชัดเจน ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมมากในการทำ Content Marketing


เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic นำไปใช้ในการเขียน content สำหรับงานดิจิตอลมีเดีย และโซเชียล เน็ตเวิร์ค
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic นำไปใช้ในการเขียน content สำหรับงานดิจิตอลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ค และมี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
Adobe Illustrator CC
โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรมวาดภาพเวคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถนำมาสร้างงานได้ อย่างหลายรูปแบบ เช่น งานสิ่งพิมพ์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานพรีเซ็นเตชั่นต่างๆ
 
เนื้อหาการอบรม 2 วัน
 • ศึกษางาน อินโฟกราฟิก ที่ดีควรมีการนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ
 • ไอเดียในแปลงข้อมูลไปเป็น งานกราฟิก เพื่อนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรม Illustrator CC ในการออกแบบภาพกราฟิก การใช้สีการจับคู่สี การใช้แบบตัวอักษร และการจัดองค์ประกอบ ในงานมีความน่าสนใจสวยงาม
 • ศึกษางานและทำ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเทคนิคในการออกแบบ และการนำเสนอผลงาน อินโฟกราฟิก
 • มารู้จัก InfoGraphic ขั้นพื้นฐานเรียนรู้ความเข้าใจงาน InfoGraphic
 • ฝึกสรุปย่อบทความเพื่อมาใช้ในงานออกแบบ InfoGraphic
 • เรียนรู้การจัดวาง text ข้อความต่างๆ การเลือก Font ให้เข้ากับงาน InfoGraphic การใช้สีการจับคู่สี
 • การเตรียมไฟล์เพื่อ Print การเตรียมไฟล์เพื่อ Present งาน และนำไปใช้ใน Facebook
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Illustrator CC

• ทำความรู้จักโปรแกรม Illustrator CC
• รู้จักภาพกราฟิกประเภทต่างๆและองค์ประกอบภาพ
• การจัดการหน้าจอเพื่อสะดวกในการใช้งาน เช่น Guide , Grid
• การเลือกใช้สีและการใช้งานเลเยอร์,
• กลุ่มเครื่องมือวาดภาพเบื้องต้น
• การพิมพ์ตัวอักษรและจัดการกับข้อความ
• การจัดการวัตถุด้วยคำสั่งTransform , Align , Arrange
• การตัด เจาะทะลุ และการรวมวัตถุ ด้วยพาเล็ต Pathfinder
• การตัดภาพด้วยคำสั่ง Clipping Mask
• การพิมพ์ตัวอักษรและจัดการกับข้อความ (ต่อ)
• การสร้างภาพกราฟิกและการปรับแต่งวัตถุด้วยคำสั่งต่างๆ

 
Workshop
 • ทดลองสร้าง Graph เพื่อใช้ในงาน InfoGraphic
 • ออกแบบงาน infographic เบื้องต้น
 • ออกแบบงาน InfoGraphic จากโจทย์ที่ให้และพรีเซนต์ไอเดียในการทำงาน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool