ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 12 ชั่วโมง : 4,500 บาท

หลักสูตร Microsoft Excel Advance  เวอร์ชั่น  2013 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้งาน เพื่อการคำนวณที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น เพราะต้องนำไปใช้กับงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจาก นี้แล้วในหลักสูตรนี้ยังกล่าวถึง เทคนิคการทำงานกับข้อมูลรวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การใช้งานสูตรคำนวณ การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรม ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาในหลักสูตรนี้
 
 
1. ผู้อบรมสามารถเข้าใจความสามารถและหน้าที่ของ MS Excel ได้ สร้าง/แก้ไข สูตรคำนวณและประยุกต์ใช้ในงานได้
2. ผู้อบรมสามารถสร้างตารางการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้
3. ผู้อบรมสามารถใช้ Microsoft Excel วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
4. มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม และรับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
Microsoft Office 2019 โปรแกรมมาตรฐานทั่วไปที่คนนิยมใช้เพื่อบันทึก  แบ่งปันความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Word , ใช้การวิเคราะห์ คำนวณและการแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel และนำเสนองาน ( Presentation) ผ่าน Powerpoint ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น
 
 

วันแรก

1. Techniques การใช้งาน Excel
  • Shortcut Key ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น เช่นการ Navigation, Selection
• การตั้งค่า Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับการทำงาน เช่น การตั้งค่า Auto Recovery
2. การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
  • การตั้งค่า Highlight, Database, Iconset แบบ เริ่มต้น จนกระทั่ง Advanced
• การตรวจสอบสต๊อกโดยนำเสนอเป็น Icon
• การแจ้งเตือนการสั่งซื้อด้วยเมื่อจำนวนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
3. การคำนวณใน Microsoft Excel
  • สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTEXT, LARGE, SMALL
• สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE
• สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน ได้แก่ IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP(), DateDif(), Offset(), Indirect()
• กรณีศึกษาการประยุกต์เพื่อ หาวันครบกำหนด อายุงาน คำนวณโบนัสด้วย IF และด้วย ฟังก์ชัน INDIRECT
4. การทำงานกับข้อมูล
  • การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)
• การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
     - การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
     - เทคนิคเพื่อกำหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
• การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
• การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
• การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
5. Pivot Table & Pivot Chart
  • สำหรับการทำตารางสรุปผลข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ้น เพื่อการเตรียมข้อมูลในรูปแบบตาราง และ กราฟ
 

วันที่ 2.

6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)
7. Collaborating with Others
  • การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยท่านสามารถเปิดไฟล์ Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คน
8. การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets) สำหรับการทำงานกับสูตรที่มีการเชื่อมโยงกันซับ
    ซ้อนเราต้องการตรวจสอบ ติดตามการเชื่อมโยงเพื่อรู้ที่มา และผลกระทบของสูตรการคำนวณได้
  • การติดตามว่าเซลนี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลใด (Trace Cell Precedents)
• การติดตามว่าเซลนี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents)
• การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
• การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
• การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch and Evaluate Formulas)
9. การทำงานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์ (Working with Multiple Workbooks)
  • การสร้าง Workspace
• การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน (Consolidate Data)
• การเชื่อมโยงเซลจาก Workbook อื่น (Link Cells in Different Workbooks)
• การแก้ไขลิงค์ (Edit Links)
10. มาโคร (Macro) แนะนำความสามารถของ Macro และ ตัวอย่างการใช้งาน Macro
Workshop:
• รายละเอียดเนื้อหาที่กล่าวยกมาคร่าวๆ นี้ จะมีการแยกย่อยออกอย่างมีระบบ และมีเนื้อหาครบถ้วน
• มี Workshop ให้ออกแบบสูตรการใช้งานในหัวข้อที่กำหนด
• มีตัวอย่างผลงาน Excel ที่ใช้งานจริงที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ

 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool