ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 12 ชั่วโมง : 4,000 บาท
หลักสูตรที่เน้นการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนให้มีบุคลิก ลักษณะ ท่าทางอย่างมีสไตล์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั้งสร้างเรื่องราวประกอบเพื่อไปใช้ในงานต่างๆ อาทิเช่น illustration, stop motion, mv, e-card, การ์ตูนช่อง, การเขียน Storyboard และภาพประกอบบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักวาดการ์ตูน, นักวาดภาพประกอบ, Graphic Designer, Flash Animator โดยใช้ปากกาเม้าส์ (Tablet ) ในการวาดภาพผ่านโปรแกรม Illustrator และลงสีด้วยโปรแกรม Photoshop ได้ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในหลักสูตรผู้เรียนสามารถเขียนการ์ตูนและออกแบบตัวการ์ตูนได้ พร้อมทั้งสร้างเรื่องราวการ์ตูนให้มีความน่าสนใจ การฝึกอบรมเป็นลักษณะ Learning by doing เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงาน-การเรียน และพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรสามารถสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนได้ตามที่ต้องการ ได้รับเทคนิกการวาดรูปด้วย Wacom ที่ถูกต้อง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และ มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไปและมี portfolio ของตนเอง
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหัก ค่าใช้จ่ายได้ ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Graphic Design มาแล้ว
 
 
Adobe Photoshop CC
มาตรฐานโปรแกรมกราฟิกตกแต่งภาพที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยคำสั่ง ใหม่ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับงานสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
Adobe Illustrator CC
โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรมวาดภาพเวคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถนำมาสร้าง งานได้ อย่างหลายรูปแบบ เช่น งานสิ่งพิมพ์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานพรีเซ็นเตชั่นต่างๆ
 
 
วันแรก เรียน 6 ชม.
Introduction to Character Design & Basic Drawing
 • แนะนำและเรียนรู้การใช้ wacom
 • การใช้เครื่องมือวาดรูปและการลงสี จากโปรแกรม Illustrator CC
 • การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น (พื้นฐานเริ่มต้นจากการนำตัวอย่างง่ายๆ มาอธิบาย
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพ และเขียนตามโดยใช้เครื่องมือจาก Illustrator ได้
 
Workshop : การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Illustrator เพื่อสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนง่ายๆ
 
การสร้าง Character
 • ศึกษาและสอนให้เห็น Character (บุคลิกตัวละคร หน้าตา) ท่าทางที่มีอยู่ในตัวละครต่างๆ
 • หลักการออกแบบ การหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการออกแบบ ขั้นตอนการเขียน และการกำหนดกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบ
 • วิธีการสร้าง Character
 
Workshop : การนำข้อมูลมาประกอบเพื่อสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนในสไตล์ของตัวเองได้
วันที่ 2 เรียน 6 ชม.
อารมณ์ในการสื่อสาร
 • การแสดงอารมณ์ในการสื่อสาร การใช้เส้นเป็นส่วนประกอบเพื่อแสดงความรู้สึก และใส่ความมีชีวิตชีวาให้ตัวละคร
 • มุมของภาพ องค์ประกอบภาพที่สามารถสื่อสารอารมณ์
 • การสร้างเรื่องราว และการสร้างความน่าสนใจ
 • การออกแบบสิ่งเเวดล้อมของตัวละคร เช่น เพื่อนตัวละคร ฉาก
 • การออกแบบตัวละครเเวดล้อมให้มีความเป็นชุด เป็นTheme เดียวกัน
 
สีกับการสื่อความหมาย
 • ความหมายของสีที่มีผลกับการสื่อสาร
 • หลักการใช้สีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ การเน้นจุดเด่น
 • เทคนิคการใส่สี(เพิ่มเติม) การไล่น้ำหนักสี โดยใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Illustrator, Photoshop
 • การสเก็ตช์ภาพด้วยมือและนำไปใส่สีด้วยโปรแกรม Photoshop CC
 
Workshop : painting การเลือกสี การใช้สี ในcharacter ตัวการ์ตูน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool