ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 32 ชั่วโมง : 6,400 บาท

Autocad เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับจากมาตราฐานสากล ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกลุ่มอุสาหกรรม โปรแกรมได้พัฒนาการสร้างวัตถุ การจัดการกับวัตถุได้ง่ายขึ้น พร้อมกับความสามารถทางด้าน 3 มิติ ที่ถูกพัฒนาไปจนสามารถสร้างงาน Presentation ได้อย่างสวยงาม

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสร้างงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เครื่องกล ไฟฟ้า มัณฑนากร สถาปนิก นักออกแบบ ผลิตภัฒฑ์ และงานระบบ
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรมีความรู้และเข้าใจหลักการออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร้างและแก้ไขแบบแปลน เพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงต่อไป และมี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด แล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
AUTO CAD 2018
โปรแกรมยอดนิยมในการออกแบบเขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันตัว โปรแกรม AutoCAD ได้ถูกพัฒนาไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งการสร้างวัตถุ แก้ไขและจัดการกับวัตถุเพื่อให้เกิดความ หลาก หลายและง่ายต่อการสร้างชิ้นงาน อีกด้านหนึ่งคือความสามารถ ทางด้าน 3 มิติ ที่ถูกพัฒนาไปจนสามารถสร้าง งานสำหรับการ Presentation
 
 
ครั้งที่ 1. Intro to AutoCAD 2D
 • เรียนรู้หน้าตาของโปรแกรม และการปรับค่าตั้งต้น
 • ฝึกการใช้ Selection และ Zoom เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
 • ทำความเข้าใจกับระบบ Coordinate และการกำหนดขนาดให้กับวัตถุในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างวัตถุพื้นฐาน และเทคนิคในการเขียนงาน 2 มิติ
 • เรียนรู้การใช้งาน Layer และการแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุใน Layer
 • เรียนรู้คำสั่งในการสร้างวัตถุจาก ToolBar Draw
 
ครั้งที่ 2. การขึ้นชิ้นงาน การสร้าง Block และการใส่ตัวอักษร
 • การแปลงกลุ่มของวัตถุให้เป็น Block เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานในอนาคต
 • การใช้งานคำสั่งในการแก้ไขวัตถุจาก ToolBar Modifies
 • การใช้งาน Function เพื่ออำนวนความสะดวกในการเขียนงาน
 • การตั้งรูปแบบตัวอักษร และการใช้งานตัวอักษรทั้ง Single Line Text และ Multi Line Text
 • การเรียกใช้งาน Panel Properties เพื่อแก้ไขข้อมูลของวัตถุ
 
ครั้งที่ 3. การใส่เส้นDimensionและการ Print งานผ่าน Model Space
 • การสร้าง Block ที่สามารถแก้ไขข้อความภายในได้
 • เรียนรู้การเขียนเส้น Dimension และการกำหนดค่าต่างๆของ Dimension
 • การเรียกใช้งาน Design Center เพื่อนำเข้าคุณสมบัติจากไฟล์งานเก่า
 • การ Print และกำหนดสเกลให้กับชิ้นงานในส่วนของ Model Space
 
ครั้งที่ 4. การ Print งานผ่าน Paper Space และการจัดการวัตถุประเภท Annotative
 • การ Print และกำหนดสเกลให้กับชิ้นงานในส่วนของ Paper Space
 • การสร้าง Head Title เก็บไว้เป็น Template เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ภายหลัง
 • ศึกษาคุณสมบัติ และการใช้งานของวัตถุแบบ Annotative
 
ครั้งที่ 5. การใช้งาน Xref, Intro to AutoCAD 3D
 • การใช้งาน Xref เพื่ออ้างอิงข้อมูลจากภายนอก และช่วยในการทำงานเป็นทีม
 • การนำรูปภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม
 • ศึกษาคำสั่งในการสร้าง และแก้ไขวัตถุแบบต่างๆ เพื่อการเขียนงานที่ซับซ้อนขึ้น
 • การตั้งค่าโปรแกรมในส่วนของ 3D
 
ครั้งที่ 6. การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบ Solid, Surface และ Mesh
 • ศึกษาการสร้างวัตถุพื้นฐานของ 3D
 • การขึ้นรูปวัตถุ 3D จากวัตถุ 2D
 • การปรับมุมมองในสภาวะ 3D และการจัดการกับ UCS Icon
 • การแก้ไขดัดแปลงวัตถุเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
 • ทดสอบการ Render วัตถุเบื้องต้น
 
ครั้งที่ 7. การใส่แสง และพื้นผิว
 • การใช้งาน Light ทั้งสามชนิด ( Sun Light, Point Light, Spot Light )
 • การกำหนดการประมวลผลแบบเสมือนจริง และการใส่ท้องฟ้า
 • ศึกษาการใช้งาน Material เพื่อใส่พื้นผิวเสมือนจริงให้กับวัตถุ
 • การ Mapping Material ให้ได้พื้นผิวตามต้องการ
 
ครั้งที่ 8. การใช้งาน Camera และการ Render
 • ศึกษาการใช้งาน Camera เพื่อกำหนดมุมมองของภาพ
 • การสร้าง View เพื่อบันทึกมุมมอง
 • การกำหนดค่าต่างๆในการ Render
 • การ Render งานออกมาเป็น Animation
 • การ Export ชิ้นงาน 3D เข้าโปรแกรม 3DsMAX
 • สรุปการใช้งานทั้งหมดและแนวทางในการประกอบอาชีพ
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool