ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 24 ชั่วโมง : 5,800 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นนัก Creating Motion Graphics เพื่อใช้ในการ สร้างภาพ เคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของโปรแกรม After Effect จนถึงการ นำไปใช้ในงาน Motion Graphic และ Visual Effect แบบต่างๆ เทคนิคการทำ Titel เช่นเดียวกับในรายการ HBO,Cine max, Discovery,MTV เป็นต้น ตลอดจน สามารถจะนำไปใช้ในการทำงานจริงใน Video, Multimedia และบน Web animation

สามารถนำภาพจากโปรแกรม Photoshop และ Illustrators มาใช้และการใส่ Visual Effect ใน VDO เพื่อนำไปใช้ในงาน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ งานโฆษณา

 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจคำสั่งต่างๆ ทั้งระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลางและขั้นตอนการนำ ไปใช้งานจริงในระบบ
โทรทัศน์ สามารถนำไปใช้ร่วมกับงานประเภท Multimedia ,Web และสามารถไปประยุกต์ ใช้ในอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ได้ ทำด้าน Motion Graphics และมี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 

After Effect CC
โปรแกรมมาตรฐานและี่นิยมใช้ในการสร้างกราฟิกเคลื่อนไหว, ภาพเอฟเฟ็ก และคอมโพสิตในระบบดิจิตอลส์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบื้องหลังของการสร้างภาพยนตร์ โฆษณาและรายการโทรทัศน์

 
 
ครั้งที่ 1. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม After Effects CC บนระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน
 • ระบบที่ต้องการสำหรับในการใช้งาน After Effects CC สำหรับเครื่อง PC และ Macintosh กับระบบ Windows
  หรีอ Mac OS
 • วิธีการเตรียมงานก่อนเริ่มต้นการทำงาน : วิธีการทำ Story board, วิธีการเตรียมไฟล์ที่จะ นำไปใช้กับงาน
 • เทคนิคของระบบวิดีโอที่ใช้ในระบบโทรทัศน์ : NTSC,PAL, Alpha channel, Footage item, Frame, Frame rate , SMPTE Timecode
 
ครั้งที่ 2. รู้จักโครงสร้างการทำงานทั่วไปของโปรแกรม After Effects CC
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม After Effects CC : Project window, Composition window, Layer
  window , Timeline, Layer properties, Toolbox, Info palette, Time controls palette, Audio palette
 • พื้นฐานการใช้งานโดยทั่วไป : การนำไฟล์เข้ามาใช้งาน (Import file), การบันทึกไฟล์งาน , การเปิดไฟล์งาน, การแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานในคำสั่ง
 
ครั้งที่ 3. การตกแต่งและแก้ไขงานในโปรแกรม After Effects CC
 • การใช้งาน Layer Properties : การใช้งานคำสั่ง Anchor Point, การใช้งานคำสั่ง Position, การใช้งานคำสั่ง Scale, การใช้งานคำสั่ง Rotation, การใช้งานคำสั่ง Opacity
 • การใช้และการแก้ไข Mask : การสร้าง Mask, การใช้ Property ของ Mask
 • การใช้งานในรูปแบบ 3 มิติ : การใช้งานบน 3D Space ของแกน X,Y,Z , การใช้งานของกล้อง (Camera), การกำหนดตำแหน่งจุดโฟกัส (Point of Interest) ของกล้อง , การใช้งานของแสงใน 3 มิติ
 
ครั้งที่ 4. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย After Effects CC
 • สิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างภาพเครื่องไหว : การตั้งเวลาบน Timeline, การแสดงของหน้าต่าง Composition, วิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Perview(Ram,Standard,Manual,Wireframe)
 • กำหนดการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่ง Animation : การใช้งาน Motion path, การใช้งาน Toggle Hold Keyframe
  , การใช้งาน Keyframe Interpolation, การใช้งาน Keyframe Velocity, การแก้ไขภาพเคลื่อนไหว (Speed)

 
ครั้งที่ 5. การผลิตงาน Motion Graphics ด้วย After Effects CC
 
Workshop เทคนิคการสร้าง Title, การสร้างฺภาพเคลื่อนไหวที่ใช้กับ Blue Screen, การใส่เสียง , การ Render งานไปใช้จริง
 
ครั้งที่ 6.การผลิตงาน Motion Graphics ด้วย After Effects CC
 • การเลือกพื้นที่ Selection แบบต่างๆ , เทคนิกการเลือกใช้คำสั่งอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะด้วยการตัดต่อ ภาพต่างๆ
 
Workshop เทคนิคการสร้าง Title, การทำ Motion Path, การใส่เสียง, การ Render งานไปใช้จริง
 
ครั้งที่ 7. การผลิตงาน Motion Graphics ด้วย After Effects CC
 
Workshop การใช้งานคำสั่ง Effect มาตรฐาน (Pluing), การใช้งานคำสั่ง Effect เสริม (Pluing)
 
ครั้งที่ 8. การผลิตงาน Motion Graphics ด้วย After Effects CC
 
Workshop ทดสอบสร้างงานจริงโดยผสมผสาน เทคนิค และเสียงต่างๆเพื่อใช้งานจริง, สรุปในสิ่งที่เรียนมา และแนะนำการ ไปประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันและอนาคต
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool