ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 27 ชั่วโมง : 6,200 บาท


3Ds Viz เป็นหลักสูตรเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านสถาปนิก สถาปัตยกรรม, วิศวกร , อินทีเรียดีไซน์เนอร์ (Interior) , มัณฑนากร , Booth Exhibition , เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยตรง โดยใช้โปรแกรม 3Ds Max 2016 + Vray จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง สอนตั้งแต่พื้นฐาน ปั้น Model , ใส่ Material , จัดแสง Lighting หลักสูตรเราเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก สอดแทรกเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนเป็นขั้นตอน Step By Step เน้นให้เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ สร้างพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำไปเรียนรู้และต่อยอดเพิ่มเติมได้ สอนโดยวิทยากรที่ผู้มีความชำนาญ

 
 
1. ผู้จบหลักสูตรมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการผลิตงานสามมิติต่างๆและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำงานจริงได้
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แะละมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไปและ มี portfolio ของตนเอง
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Autocad โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
 
 
3Ds Max
3Ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 3DsMax ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพ เคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง
 
 
ครั้งที่ 1 เรียนรู้หน้าจอคำสั่งพื้นฐานต่างๆและใช้เครื่องมือให้คล่อง+คีย์ลัดที่จำเป็น และเริ่มต้นการสร้างวัตถุ Standard 3D เรขาคณิต
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เช่น โต๊ะ, เตียง, ชั้นวาง, ตู้ เป็นต้น พื้นฐานการใช้โปรแกรมกับเครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด
 • สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดลเรขาคณิต การ Move จัดวางชิ้นงานประกอบกัน , การ Copy , Rotate , Scale
 
ครั้งที่ 2 การสร้างโมเดล 3D จาก Shape 2D เป้าหมาย : สร้างโมเดลเพิ่มเติม จากเส้นอิสระได้ (2D to 3D)
 • สร้าง-แก้ไขเส้น 2D ได้อย่างอิสระ การปรับแต่งค่าในส่วนของ Grid and Snap Setting
 • สร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง แบบ Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง สร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D ประเภท โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
 • การใช้คำสั่ง สร้าง-แก้ไข-ดัดแปลงโมเดลเพิ่มเติม จาก Modifier list การปรับแต่งค่า Units Setup เพื่อความถูกต้องของมาตราส่วน
 
ครั้งที่ 3. Material and Mapping เป้าหมาย - กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิวให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้
 • การใช้ Material
 • กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิว ให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้ แยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกันได้ เช่น กระจก , สแตนเลส, ไม้, หิน, น้ำ และอื่นๆ
 • การจัดลวดลายและพื้นผิวให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม การใช้ UVW Map Modifier และปรับให้ได้ระยะตามต้องการ การ Save Material เพื่อนำไปใช้ในงานอื่น ๆต่อไป
 
ครั้งที่ 4. workshop การขึ้นโมเดล furniture booth
 • กำหนดขอบเขตพื้นที่ของงาน
 • สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า และProps. ประกอบในงาน
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 • สร้างโมเดลโครงสร้างประกอบพื้นที่งาน Booth
 • จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ลงในพื้นที่งาน
 • การใช้คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดลเพิ่มเติม
 
ครั้งที่ 5. workshop ขึ้นโมเดล interior ด้วยผลงานของผู้เรียน กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop สร้างโมเดลอาคาร, ห้อง โดยใช้ Editable Poly หรือการนำไฟล์ AutoCAD 2D เข้ามาใช้ได้
 • สร้างโมเดลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง-โครงสร้าง เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ฝ้าเพดาน ได้
 • สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
 • กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
 • จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 
ครั้งที่ 6. การสร้างโมเดลชนิดรูปทรงอิสระ ชนิด Nurms, Loft และ Surface เป้าหมาย - ทำงาน Workshop โมเดลรูปทรงอิสระเพิ่มเติมสร้างโมเดลโดยใช้ Editable Poly แบบผิวโค้งมนอิสระ เช่น หมอน ผ้า
 • สร้างโมเดลชนิด Loft เช่น คิ้ว บัว รูปทรงอิสระ ต่างๆ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 
ครั้งที่ 7. การตั้งกล้องและจัดแสงระบบ Standard Light จัดองค์ประกอบโมเดลและจัดแสงแบบกำหนดค่าอิสระเองได้
 • จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ปิดได้
 • จัดแสง-เงา เน้นจุดเด่น ในงาน
 • จัดแสงโดยการวางตำแหน่งไฟ Photometric light
 • จัดแสงหลอดไฟ ประเภท Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
 • การปรับค่าหลอดไฟ ทั้งแบบอิสระและการใช้ ไฟล์ IES การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light และการปรับค่า Parameter
 • การใช้แสงแบบ Photometric Light และการปรับค่า Parameter
 
ครั้งที่ 8. การจัดแสงและ Render โดยใช้ระบบ V-Ray Renderer
 • เตรียมงานโมเดล จัดองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-Ray Renderer
 • การใช้ Material V-ray แบบกำหนดเอง และการใช้ร่วมกับ Standard Material ที่เรียนมา
 
ครั้งที่ 9. Workshop นี้เป็นการนำงานออกแบบ Exhibition/Booth หรือ interior exterior ที่เป็นงานจริงมา
 • ฝึกทดลองสร้างจริงภายในห้องเรียน และจัดแสงทั้งแบบกลางวันและกลางคืน และสถานที่โล่งและถึบแสง พร้อมตกแต่งบรรยากาศในงานออกแบบ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) & การ Render Animation
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool