ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA @artanddesignschool
Line
artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 36 ชั่วโมง : 8,200 บาท

โปรแกรม 3D Studio MAX เหมาะสำหรับสร้าง Model , งานการ์ตูน 3D Animation , Render เพื่อใช้ในงานโฆษณา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในแบบเสมือนจริง ครอบคลุมพื้นฐาน หลักการ ขั้นตอนการสร้างงานเริ่มต้นให้ดูสมจริง สร้างวัตถุได้ถูกต้องทั้งขนาดและสัดส่วน เลือกใช้ Plug-in ให้เหมาะสม การขึ้นโมเดล การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว โลหะ หิน การจัดแสง การใส่เอฟเฟ็กต์ เช่น ควัน ระเบิด จนสามารถสร้างชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตงานสามมิติต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำงานจริงได้มี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
3Ds Max
3Ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนา มาอย่าง ต่อเนื่องได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพ เคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง
 
 
ครั้งที่ 1. แนะนำ 3Ds Max , โครงสร้างงาน 3 มิติ การสร้างโมเดลเบื้องต้น
 • หลักการของการสร้างภาพ 3 มิติ , รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติใน 3Ds Max
 • ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก ( Interface) Command Panel ,Tab Panel, Viewport , Layout ,Rendering Method
 • การทดลองใช้งานโปรแกรมแบบง่าย ๆ เช่น move , Rotate , scale , align
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ รูปทรงพื้นฐาน Standard Primitives
 • การสร้างโมเดลสำเร็จรูปพื้นฐาน box , Cone , Sphere , GeoSphere , Cylinder , Tube Torus , Pyramid , Teapot Extend Primities
 • การใช้คำสั่งเพื่อสร้างวัตถุสำเร็จรูปแบบพิเศษ เช่น Torus Knot , Capsule , Prism
ครั้งที่ 2. การสร้างโมเดล และปรับแต่งโมเดลซับซ้อนต่างๆ
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Modifiers เช่น คำสั่ง Bend (ตัดโค้ง ) , ย่อขยายปลายยอดวัตถุด้วยคำสั่ง Taper , คำสั่งบิดเกลียว (Twist ) , คำสั่งเปลี่ยนพื้นผิววัตถุที่เลือกเป็นครึ่งวงกลม( Ripple),คำสั่ง Wave ( สร้างรูปคลื่น ) , คำสั่ง Booleanเพื่อเจาะทะลุวัตถุ
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ โดยใช้คำสั่ง Extrude เพิ่มความสูงให้ 2D , สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยใช้ Loft Object , การกำหนดพื้นผิว, การดัดแปลงรูปทรงของวัตถุ Loft
 • สร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วย NURBS Modeling , การดัดแปลงแก้ไขเส้น NURBS แบบต่าง ๆ
 • แก้ไขโครงสร้างวัตถุ 3 มิติแบบ Mesh
 • แก้ไขวัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object (Scatter,Confirm,Connect,Shape Merge,Terrain)
  การบ้าน: สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่เรียนมา
ครั้งที่ 3. Patch Modeling และ Surface Tool
 • การสร้างโมเดล ด้วย Patch Tool
 • การสร้างโมเดลด้วยจุด และเส้น
 • การแก้ไขโมเดลได้ตรงตามแบบมากที่สุด
 • การฝึกทักษะ การสร้าง และแก้ไขโมเดล ด้วยคำสั่ง Modifier Tool การสร้าง และ กำหนดพื้นผิว
 • Interface Surface Tool
 • หลักการและแนวคิดการใช้พื้นผิวรูปแบบต่าง
ครั้งที่ 4. การกำหนดพื้นผิววัตถุ ( Material Editor )
 • การกำหนดพื้นผิววัตถุโดยเลือกจาก Library
 • การกำหนดคุณลักษณะพื้นผิววัตถุแบบมาตรฐาน ( Basic Parameters ), การใส่พื้นผิวหลายๆ แบบใน Object ชิ้นเดียว
 • การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม ( Extened Parameters )
 • การกำหนดค่าหักเหของแสง
 • Image Map รูปแบบต่างๆ ทั้งวัตถุทรงกลม , ทรงเหลี่ยม และทรงอิสระ ( UV Map)
 • การสร้าง Map หลายชั้นผสมกัน
 • การกำหนดพื้นผิวแบบใหม่ Ink'n Paint Material และ Translucent Shader
 • การจัดองค์ประกอบ เพื่อให้ Material ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 5. การจัดแสง ( Lighting ) & การกำหนดมุมกล้อง ( Camera) Lighting Lighting
 • แสงประเภทต่างๆ Ambient Light, Omni, Target Spot Light, Free Spot Light, Target Directional Light, Free Directional Light )
 • Advanced Lighting : Light Tracer และ Radiosity
 • Shadow Types การปรับแต่งเงารูปแบบต่างๆ
 • Advanced Ray Traced Shadow , Area Shadowsการปรับแต่งเงาให้สมจริงที่สุด
 • หลักการจัดแสงแบบ Studio , งานภายในอาคาร และ นอกอาคาร Camera
 • การตั้งกล้อง ( Target Free ) รูปแบบต่างๆ
 • การตั้งคุณสมบัติของกล้อง เช่น ความชัดลึก , ความกว้างของหน้าเลนส์
 • การแสดงจอภาพหลายมุมมองผ่านเลนส์กล้อง ( Camera View )
 • ส่วนควบคุมการแสดงหน้าจอของ Camera
ครั้งที่ 6. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) & การ Render Animation
 • หลักการสร้าง Animation , Set Key Animation
 • ทำความเข้าใจ Trajection เส้นแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุรูปแบบกราฟ
 • การแก้ไขเส้นทาง Trajectory ของวัตถุ ทั้ง Positions , Rotate
 • การเคลื่อนไหววัตถุตามเส้น Spline
 • เทคนิคการทำการ์ตูนเคลื่อนไหว และการออกแบบ Story Board Render
 • Render Scene ( Common Parameters, MAX Default Scanline A-Buffer )
 • การ Render ภาพแบบ Draft และแบบ Production
ครั้งที่ 7. WorkShop I
 • การสร้างงาน Animation จากความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด
 • เพิ่มทักษะ ทั้งการสร้าง แก้ไข งาน
 • รับฟังคำแนะนำ และแนวคิดจากอาจารย์ผู้สอน
ครั้งที่ 8. การกำหนดสภาพแวดล้อม ( Environment )
 • การสร้างฉากใต้น้ำด้วย หรือจัดไฟ Volumetric Light
 • FX การสร้างระเบิด , ควัน และหมอก
 • การปรับ Camera ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตั้งไว้
ครั้งที่ 9.การสร้างไฟ , น้ำตก , พายุ ด้วย Particle และ Force
 • Particle Systems เช่น ใช้ Spray สร้างฉากอาวกาศ
 • การสร้างวัตถุกระทบกัน รูปแบบต่าง ๆ เช่น โยนโบลิ่ง , น้ำตก Space Warps ... ( Geometric/Deformable, Particles &Dynamics , Particles Only และ Modifier-Based )
ครั้งที่ 10.VIDEO POST และ การใส่ Effect
 • การสร้างงานเพื่อใช้ประกอบกับภาพจริง
 • การใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับงาน Animation เช่น ฟ้าผ่า
ครั้งที่ 11. REACTOR
 • สร้าง Physical Simulation
 • Rigie, Soft Body Dyanmics , Cloth Simulation, Fluid Simulation
ครั้งที่ 12. WorkShop II
 • ทดลองสร้างงาน Animation เต็มรูปแบบโดยเพิ่ม Effect ต่างๆ เข้าไปด้วย
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ฟังบทสรุป และแนวทางการทำงานจริงจากวิทยากร
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID: artanddesignschool, @artanddesignschool