ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ระเบียบการขอรับใบประกาศนียบัตร
 

1 . นักเรียนต้องทำผลงานด้วยตนเองและส่งผลงานหลังเรียนจบภายใน 3 เดือน
2 . ส่งผลงานได้ที่ E-Mail : Info@artanddesign.ac.th หรือ WebBoard ของโรงเรียน
3 . ในกรณีขอใบประกาศใบใหม่หรือสูญหาย ค่าธรรมเนียม 100 บาท

รายละเอียดของผลงานนักเรียน

Graphic Design & Indesign สร้างงานสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น
1. นร.ต้องใช้ทั้ง 2 โปรแกรม เช่น การเตรียมภาพจาก Photoshop และวาง Layout ใน Illustrator หรือนร. วาดจาก Illustrator แล้ววาง Layout ใน Photoshop ก็ได้ ** ถ้า นร. ใช้โปรแกรมเดียวควรมีการวางองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสม
2. การเลือกใช้ Font ให้เหมาะกับชิ้นงาน และ create outline ให้เรียบร้อย
3. การใช้รูปภาพ ให้ใช้วิธีการฝัง ภาพ ** ถ้านร. ใช้การ Link ภาพในโปรแกรม Illustrator ควรส่งเมลล์รูปภาพเหล่านั้นมาด้วย
4. นร. ส่งไฟล์ Illustrator [.ai] , Photoshop [.psd] , PDF นามสกุลใดมาก็ได้ พร้อม JPG แนบมาด้วยนะคะ
5. นร. สามารถเลือกทำ Brochure , Catalogs , Packaging Design บรรจุภัณฑ์ของสินค้า พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ปกซีดี เพลง/หนัง และงาน P.O.P (Point of Perches) ป้ายส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย Handbill, Stand Fag, Hanging, BillBoard Booth ตามความถนัดได้ค่ะ

Web Design
สร้าง website ตามข้อมูลที่ต้องการ  โดยมีจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 5 หน้า  พรัอมทั้งใส่ Link ในแต่ละหน้า
โดยให้ส่งทั้งไฟล์ต้นฉบับหน้า Template จากPhotoshop [.PSD] และไฟล์เว็บเพจ [.HTML]
Flash Professional
สร้างงานมัลติมีเดียหรือแอนนิเมชั่น 1 ชิ้นเช่น Presentation Portfolio, เว็บไซต์ Flash, การ์ตูนแอนนิเมชั่น,  E-Card แบบต่างๆ มีการใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียงและคำสั่งสคริปต์ที่เรียนมาด้วยโดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า  45 วินาที
ส่งไฟล์ Flash[.FLD] และ [.SWF]
3D Studio Max
สร้าง  Product  Design หรือภาพยนตร์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 มิติ ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที โดยนักเรียนจะต้อง สร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น  โมเดลฉาก  และเอฟเฟ็กช์ต่างๆ   ส่งไฟล์วีดีโอ [.AVI , MOV]   เช่น Presentation Portfolio
3D Studio Viz
ส่งงานภาพนิ่งเกี่ยวกับสถาปัตย์ หรืองานตกแต่งภายใน , ภายนอก โดยนักเรียนต้องทำงานเองทั้งหมดเช่น  โมเดลฉาก พื้นผิว ส่งไฟล์  3D Studio  และไฟล์ภาพ [.JPG]   รับโจทย์จากอาจารย์ผู้สอน
After Effect, Premiere
สร้าง  Motion Graphic, คลิป Vedio ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที โดยนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฉาก และเอฟเฟ็กช์ต่างๆ   ส่งไฟล์วีดีโอ [.AVI] 
Solidworks , Sketch up รับโจทย์จากอาจารย์ผู้สอน
Autocad
  • ส่งงานเขียนแบบ 2D  สถาปัตย์ วิศวกรรม งานระบบ หรือชิ้นส่วนเครื่องกล ตัวชิ้นงานควรมีความซับซ้อนพอสมควร และระบุรายละเอียด รบถ้วน  เช่นไดเมนชั่น สเกล และดีเทลต่างๆ  ส่งงานเป็นไฟล์ dwg ต้นแบบ และไฟล์ pdf  ที่จัดหน้ากระดาษเรียบร้อย
  • หรือ งาน 3D  ขึ้นโมเดลที่มีความซับซ้อนพอสมควร พร้อมใส่พื้นผิว วัสดุ สี ให้เหมาะสมกับความจริง และจัดแสงให้เรียบร้อย

ส่งงานเป็นไฟล์ dwg ต้นแบบ และไฟล์ jpg ของผลงานที่ผ่านการเรนเดอร์เรียบร้อย   น.ร เลือกส่งงานเป็น 2D หรือ3D ก็ได้

นักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองที่สถาบัน  หลังจากที่ส่งผลงานแล้ว 15 วัน
Download แบบฟอร์มขอรับใบประกาศ

** อาจาร์ยสอนยินดีให้คำแนะนำ หรือตอบคำถามปัญหาการใช้งานต่าง ๆ
ได้ตลอดเวลาให้นำมาถามได้ทันที ! ไม่ต้องเกรงใจนะคะ **

 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk