Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for : Autocad

มีอะไรใหม่ใน AutoCAD 2014

ส่วนมากแล้วผู้ใช้งานจะให้ความสนใจกับฟีเจอร์เด่นๆที่มากับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แน่นอนว่ามันน่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงสำหรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานต้องใช้บ่อยๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน จากตัวอย่างด้านล่างเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผู้อ่านและผู้ใช้งาน AutoCAD ต้องให้ความสนใจบ้าง ไม่มากก็น้อย

 

  • ผู้ใช้งาน AutoCAD 2014 สามารถเขียนเส้นโค้งในทิศทวนเข็มนาฬิกาได้แล้ว สำหรับผู้ใช้ในส่วนของงาน เช่น เขียนแผนที่ หรืองานชิ้นส่วนเครื่องกลที่จำเป็นต้องเขียนชิ้นงานด้วยเส้นโค้ง โดยการเขียนเพียงแค่ผู้ช้งาน กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่เขียนเท่านั้น
  • ใน AutoCAD 2014 สามารถใช้คำสั่ง Fillet กับเส้น Polyline ได้แล้ว
  • สำหรับผู้ใช้งาน Block ร่วมกับ Attribute ใน AutoCAD เวอร์ชั่นนี้สามารถตั้งค่าการแสดงผลการใช้งานได้ โดยปกติจะเรียกดูค่าดังกล่าวได้จากคำสั่ง ATTDIA ซึ่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่
  • การใช้งาน Single line text จะถูกตั้งค่าตาม text ตัวสุดท้ายที่เรียกใช้ แต่เดิมการเรียกใช้งานคำสั่ง Single line text ใน AutoCAD โดยคำสั่ง DTEXT จะถูกตั้งค่าตามที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับข้อความ เช่น เปลี่ยนให้ตำแหน่งของตัวอักษรจากเดิมที่ชิดขอบซ้ายมาอยู่ตรงกลาง เมื่อจบการทำงานกับข้อความเดิมและเรียกใช้คำสั่งให่อีกครั้ง ข้อความใหม่ที่เรียกใช้จะชิดขอบซ้ายตามค่าที่ตั้งไว้ในโปรแกรม แต่สำหรับ AutoCAD 2014 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆใน DTEXT จะถูกจดจำและจะแสดงผลการตั้งค่าครั้งล่าสุดในการเรียกใช้ครั้งต่อๆไป

​ขอบคุณแหล่งที่มา : lynn.blogs.com

ประโยชน์ของ Autocad

ประโยชน์ของ Autocad

          Auto cad เป็นซอฟแวร์ ที่สร้างขึ้น เพื่อการเขียนแบบร่างระดับมืออาชีพ  การเขียนแบบรายละเอียด 2 มิติที่สมบูรณ์ อยู่ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Auto cad ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านนี้  ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จากซอฟแวร์ ตามวิธีการทำงานของคุณ อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถสร้างแบบงานอย่างง่าย และอย่างซับซ้อน ได้จากทรงมาตรฐาน  สร้างและแก้ไขรูปทรงที่มีอยู่ด้วยคำสั่ง สามารถเพิ่มคุณสมบัติและส่วนเพิ่มเติมต่างๆเข้ามาได้

           Auto cad ยังสามารถแปลงไฟล์ และส่งชุดแบบของคุณ ในอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ DWF หรือ PDF ได้  เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและปลอดภัย  ทั้งนี้ Auto cad ยังช่วยประหยัดเวลาการวาด หรือ กำหนดมาตรฐาน โดยเราสามารถ ใช้บล็อก ที่มีอยู่วาดได้เลย และยังเพิ่มเติมคุณสมบัติ และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   สะดวกและง่ายดายเหมาะแก่การทำงานของคุณ

สนใจข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.synnex.co.th/autodesk/autocadlt2012/autocadlt_overview.htm

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017