Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for : ไอเดียเจ๋ง

วัตกรรมใหม่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต

       

          อ่านเจอบทความของ chirpydesign.com พูดถึง Lexus ไอเดียเจ๋ง เป็นเทคนิคการโฆษณาของ Toyota นำมาใช้ในการโปรโมตรถ  Lexus ได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Cine Print เป็นการรวมสื่อสิ่งพิมพื และสื่อดิจิตอลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับโฆษณษมากขึ้น มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ไม่ได้ซับซ้อนเลยเป็นงานไอเดียล้วน ๆ  เข้าไปชมได้ที่ http://goo.gl/UxkDo5

ขอบคุณแหล่งที่มา : chirpydesign.com 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017