Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : หางาน

รับสมัครตำแหน่ง Graphic design และตำแหน่งคอมพิวเตอร์

พนักงานกราฟฟิคดีไซน์

                                – วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี

                                – เพศชาย / หญิง ก็ได้

                                – สามารถใช้โปรแกรม Illustrator

                                – ออกแบบเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์

 

พนักงานคอมพิวเตอร์     – วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี

                              – เพศชาย / หญิง ก็ได้

                              – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  

สนใจติดต่อ บริษัท เอเชี่ยนไดเรคท์ จำกัด (คุณปัทมา) หรือ (คุณพลับพลึง)

เบอร์โทร. 053 – 446 039  Email : adirect@loxinfo.co.th

รับสมัครตำแหน่ง Graphic design

รับสมัคร .. Graphic Designer สื่อสิ่งพิมพ์ ยินดี รับ น.ศ. จบใหม่ (ด่วน) !!!

ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์โดยการรับ Brief งานจาก Marketing
ประสานงานกับสตูดิโอในการวางแผนการถ่ายรูปสินค้า / นางแบบ / นายแบบ
บริหารเวลาในการทำงานให้ตรงเวลาตามกำหนด
ออกเเบบกราฟฟิคสิ่งพิมพ์, แคตตาล็อค,
ประสานงานกับโรงพิมพ์ ในการวาง Rayout, ออกแบบ

สอบถามได้ที่ ( พี่มด ) ฝ่ายบุคคล 085-9801649 , 02-6660999 # 3066

 **ส่งประวัติพร้อมผลงานมาที่ e-mail malatee_s@tvdirect.tv **
 Email : malatee_s@tvdirect.tv , Recruitment@tvdirect.tv ,

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา ก.ม.ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สายรถเมล์ที่ผ่าน 26, 554, 150, 95, หรือรถตู้สายมีนบุรี ทุกสาย

รับสมัครตำแหน่ง Graphic design

ซูชิ บอย รับ Graphic design

– เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป ในสาขาศิลปะการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความเชี่ยวชาญใน Adobe ในการออกแบบ / Photoshop / Illustrator / และทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Mac และ PC เป็นข้อได้เปรียบ
– กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ 
– มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีจิตอาสา รัก ชอบงานบัญชี ชอบงานท้าทาย
– มุ่งมั่นเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับบริษัทซูซิบอย
– สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ โทร 085-1553085
– สมัครด้วยตัวเองที่สาขาใกล้บ้าน เช่น เซ็นทรัลพระราม 2,เซ็นทรัลพระราม3,เดอะมอลล์งามวงศ์วาน,เดอะมอลล์บางแค, โลตัสทาวน์อินทาวน์,เดอะมอล์รามคำแหง ฯลฯ

– ชมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับซูซิบอยได้ที่ facebook ซูซิบอย ( รายการอายุน้อย ร้อยล้าน )

รับสมัคร Graphic Designer ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่

ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการ (หรือฝ่ายย่อยข้อมูลงานวิจัย) ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ (New media) เพื่อสื่อสารเนื้อหางานวิจัยและข้อมูลของหน่วยงาน ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารที่วางไว้  

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาด้านศิลปกรรม, นิเทศศิลป์, ออกแบบงานพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่ออย่างน้อย 2 ปี 
 3. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก รักในงานออกแบบ สนใจและติดความเคลื่อนไหวเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ตลอดเวลา
 4. มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้โปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ เช่น สามารถใช้ Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, DearmWeaver ฯลฯ ได้ในระดับดีมาก
 5. สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวจากตัวหนังสือ และสื่อสารออกมาเป็น “ภาพ” ที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม
 6. สามารถทำงานให้ตรงต่อกำหนดเวลา บริหารงาน ทำงานเป็นทีม อดทนต่อความกดดันในรูปแบบต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ชอบเรียนรู้และประยุกต์แนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้ในงานอย่างสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะ
 8. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

 

รายละเอียดหน้าที่

 1. ร่วมกับกองบรรณาธิการ ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อสำหรับใช้ในใหม่ (New media)  ขององค์กร  ได้แก่ Policy Brief (เอกสารสรุปย่องานวิจัย), จุลสารราย 4 เดือน, Electronic newsletter, แผ่นพับองค์กร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ออกแบบสื่อ ภาพประกอบ และเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย เช่น fact sheet, infographic โปสเตอร์ และ feature ต่างๆ ของสื่อใหม่ (new media) เช่น เว็บไซต์ และ social media
 3. ร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร วางแผนการและดำเนินการสื่อสารตามแผนให้สัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้
 4. ร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร ทำสื่อสารสาธารณะสำหรับงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ต้องการสื่อสารวงกว้าง (ประมาณปีละ 2 ครั้ง)

 

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

 • ใบสมัครงาน (โปรด Download แบบฟอร์มจาก www.hitap.net)
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • ตัวอย่างงานออกแบบที่เคยทำมา (Portfolio)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ สนใจสามารถ ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่  ฝ่ายบุคคล โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549    โทรสาร 02-590-4369 E-mail: siranee.k@hitap.net Website: www.hitap.net

รับสมัครตำแหน่ง Graphic design

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมมาตลอด 14 ปีนั้น ทำให้บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือกันด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก บริษัทบี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด จึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพราะเราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากมาย อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการสื่อสาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน โปรมแกรม, กราฟฟิค Adobe Illustrator, Photoshop, Flash, Auto CAD
 • เพศ หญิง/ชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

 

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด 

เลขที่ 79/310 หมู่ที่ 8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel.: 0 2728 1200-2  Fax: 0 278 3830

E-Mail: job@bnogroup.net

 

 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017