Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for : สถาปัตยกรรม

มีอะไรใหม่ใน AutoCAD 2014

ส่วนมากแล้วผู้ใช้งานจะให้ความสนใจกับฟีเจอร์เด่นๆที่มากับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แน่นอนว่ามันน่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงสำหรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานต้องใช้บ่อยๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน จากตัวอย่างด้านล่างเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผู้อ่านและผู้ใช้งาน AutoCAD ต้องให้ความสนใจบ้าง ไม่มากก็น้อย

 

  • ผู้ใช้งาน AutoCAD 2014 สามารถเขียนเส้นโค้งในทิศทวนเข็มนาฬิกาได้แล้ว สำหรับผู้ใช้ในส่วนของงาน เช่น เขียนแผนที่ หรืองานชิ้นส่วนเครื่องกลที่จำเป็นต้องเขียนชิ้นงานด้วยเส้นโค้ง โดยการเขียนเพียงแค่ผู้ช้งาน กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่เขียนเท่านั้น
  • ใน AutoCAD 2014 สามารถใช้คำสั่ง Fillet กับเส้น Polyline ได้แล้ว
  • สำหรับผู้ใช้งาน Block ร่วมกับ Attribute ใน AutoCAD เวอร์ชั่นนี้สามารถตั้งค่าการแสดงผลการใช้งานได้ โดยปกติจะเรียกดูค่าดังกล่าวได้จากคำสั่ง ATTDIA ซึ่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่
  • การใช้งาน Single line text จะถูกตั้งค่าตาม text ตัวสุดท้ายที่เรียกใช้ แต่เดิมการเรียกใช้งานคำสั่ง Single line text ใน AutoCAD โดยคำสั่ง DTEXT จะถูกตั้งค่าตามที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับข้อความ เช่น เปลี่ยนให้ตำแหน่งของตัวอักษรจากเดิมที่ชิดขอบซ้ายมาอยู่ตรงกลาง เมื่อจบการทำงานกับข้อความเดิมและเรียกใช้คำสั่งให่อีกครั้ง ข้อความใหม่ที่เรียกใช้จะชิดขอบซ้ายตามค่าที่ตั้งไว้ในโปรแกรม แต่สำหรับ AutoCAD 2014 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆใน DTEXT จะถูกจดจำและจะแสดงผลการตั้งค่าครั้งล่าสุดในการเรียกใช้ครั้งต่อๆไป

​ขอบคุณแหล่งที่มา : lynn.blogs.com

ประกวด MBK Modern Mix & Décor Contest

MBK Modern Mix & Décor Contest

MBK Center ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี จัดทีมละไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียกับคอนเซปต์ mix & decor ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท รับสมัครวันนี้ – 31 ก.ค. 2556

อ่านเพิ่มเติม : http://contestwar.com/contest/2935#sthash.a5EJKBPg.dpuf

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประจำปี 2556

ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ชวน นิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ร่วม ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างเหล็กประจำปี 2556 "SYS Student Design Contest 2013" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 135,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมใหนิสิต / นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการออกแบบ รวมถึงความเข้าใจในการใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย ทันสมัย โดยไมจํากัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด 

อ่านเพิ่มเติม : http://contestwar.com/contest/2980#sthash.OiUdYJZZ.dpuf

มารู้จักกับอาชีพ ” สถาปนิก “

        สถาปนิก เป็นบุคคลที่สามารถออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม

อ่านเพิ่มเติมที่ : http://nookky.wordpress.com/2012/02/19/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81/

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017