Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ประกวดออกแบบ

ประกวด Creative Seating

เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) จัดทำโครงการประกวด Creative Seating เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของนักออกแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพัฒนาแบบเพื่อนำไปผลิตและใช้งานในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

การประกวดครั้งนี้ ประกอบด้วยขอบเขตการจัดงาน ดังนี้
Design Stage : รับสมัครและคัดเลือกผลงาน
Manufacturing Stage : พัฒนาแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
Exhibit Stage : จัดแสดงผลงาน และนำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
ไม่จำกัดอายุ
ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
การพัฒนาแบบ (Design development)
การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นแบบกับบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ และจัดแสดงนิทรรศการที่ TCDC
เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการผลิตและใช้งานจริง ทั้งนี้ตามที่ TCDC กำหนดจะได้กำหนดต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา

อ่านต่อได้ที่ ThaiFranchiseCenter : http://www.xn--b3cc4afkc2bxkf7evb1scg9bg2d6ei.com/contest/show.php?etID=2024

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

กติกาและเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :  ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา
 2. ส่งผลงานพิมพ์สี  ไฟล์ .Jpg ขนาด A4 พร้อมไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น พร้อมแนบใบสมัคร
 3. ผลงานสะท้อนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ชิ้นงาน / 1 ชุด
 4. ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ
 5. ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน
 6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ศูนย์อนามัยที่ 9 จะไม่ส่งผลงานคืน และขอใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว

หัวข้อที่เข้าประกวด (ส่งผลงานแบบชุด ตามหัวข้อ)

 1. การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
 2. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี
 3. การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
 4. การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
 5. การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
 6. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 7. การออกกำลังกาย
 8. โภชนาการ
 9. การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
 10. การลดภาวะโลกร้อน
 11. อาหารปลอดภัย
 12. ส้วมสะอาด
 13. ตลาดสดน่าซื้อ


หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาที่นำมาใช้ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตตามหัวข้อ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท   
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
ประกาศผลวันที่ 25 กันยายน 2559


ติดต่อสอบถาม

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
โทร. 044-305131 ต่อ 111 หรือ 107

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11729

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน” (Promoting Investments for Resilient Nations and Communities) เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่อประเทศและชุมชน กระตุ้นให้เพิ่มการลงทุนในมาตรการบรรเทาและการป้องกันสาธารณภัย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ รับผลงานถึงวันที่ 20 เมษายน 2557

ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://www.contestwar.com/contest/3913#sthash.qjAcngv3.dpuf

5 ข้อกับกฎของการออกแบบที่ทุกคนควรรู้

 

ไปอ่านเจอจากเว็บ chirpydesign.com ซึ่งมีสาระกับทุก ๆ คงที่ต้องการออกแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพ หรือ มือสมัครเล่น
หรือ อยากจะออกแบบเล่น ๆ คุณควรอ่าน เอาไว้กฏง่าย ๆ แค่ 5 ข้อสำหรับการออกแบบ อยากรู้แล้วสินะว่ามีอะไรบ้าง
เข้าไปอ่านกันเลยค่ะ คลิก ๆ http://goo.gl/aRxGpI

ขอบคุณแหล่งที่มา : chirpydesign.com 

 

ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 4 งานสถาปนิก’57 “SANITARYWARE PAINTING

 

คณะผู้จัดการประกวด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 4 งานสถาปนิก’57 "SANITARYWARE PAINTING COMPETITION" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ นิสิต นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกในการออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์          

                     2. เพื่อนำผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมดมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : http://www.architectexpo.com/

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017