Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

การประกวดออกแบบ “LED – Better Life”

ชุมชนออนไลน์สำหรับนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ www.TamDai.net (ทำได้.net) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม   การประกวดออกแบบ หัวข้อ "LED – Better Life" ชิงของรางวัลมากมาย

กำหนดการ

1. รับสมัคร ตั้งแต่จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  จนถึงพุธที่ 15 พฤษภาคม 2559

2. ประกาศผลจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.TamDai.net และแจ้งทางอีเมล์

3. ยืนยันสิทธิ์ภายใน จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งที่มา อ่านเพิ่มเติม : http://contestwar.com/contest/12024

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “PERFECT TEN Playful & Luxurious Designs”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "PERFECT TEN Playful & Luxurious Designs" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขตส่งผลงานแบบวาดวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม : http://www.git.or.th/2014/thai/design/10_Perfect_Ten/Application_TH.pdf

POST EXCELLENCE ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE” ชิงโอกาสในการทำสัญญาจ้างออกแบบมูลค่ารวม 90,000 บาท

กำหนดการโครงการ

1. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 (ก่อนเวลา 16.30 น.)

2. กำหนดการตัดสินรอบแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

3. รอบที่สอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยประกาศผลการตัดสินทาง www.thailandpost.co.th

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> http://www.iurban.in.th/pr/103123/

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

กติกาและเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :  ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา
 2. ส่งผลงานพิมพ์สี  ไฟล์ .Jpg ขนาด A4 พร้อมไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น พร้อมแนบใบสมัคร
 3. ผลงานสะท้อนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ชิ้นงาน / 1 ชุด
 4. ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ
 5. ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน
 6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ศูนย์อนามัยที่ 9 จะไม่ส่งผลงานคืน และขอใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว

หัวข้อที่เข้าประกวด (ส่งผลงานแบบชุด ตามหัวข้อ)

 1. การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
 2. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี
 3. การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
 4. การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
 5. การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
 6. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 7. การออกกำลังกาย
 8. โภชนาการ
 9. การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
 10. การลดภาวะโลกร้อน
 11. อาหารปลอดภัย
 12. ส้วมสะอาด
 13. ตลาดสดน่าซื้อ


หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาที่นำมาใช้ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตตามหัวข้อ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท   
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
ประกาศผลวันที่ 25 กันยายน 2559


ติดต่อสอบถาม

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
โทร. 044-305131 ต่อ 111 หรือ 107

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11729

ประกวด Degree Shows 2014

       ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้แก่

 • สาขา Architecture งานออกแบบสถาปัตยกรรม
 • สาขา Interior งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • สาขา Product งานออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขา Graphic งานออกแบบกราฟิก
 • สาขา Animation อนิเมชั่น โมชั่น ทั้ง 2 มิติ และ 3มิติ
 • สาขา Fashion งานออกแบบแฟชั้นเสื้อผ้า
 • สาขา Jewelry งานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

ขอขอบคุณแหล่งที่ : http://www.contestwar.com/contest/4089

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017