Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Admin


     

        วันนี้เรามีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาฝากกัน  ได้ไปอ่านเจอในบล็อกหนึ่ง ที่บอกถึงหลักการในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ที่จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และมีความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย  เราจึงได้นำเนื้อหาดีๆ มาฝากกัน  เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์กันได้ 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://product.exteen.com/20070401/entry-4

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017