Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ชิงเงินรางวัลชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติของผูŒสมัคร

 • ประเภทที่ 1 เยาวชน

  • เป็šนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเปšนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

  • ประชาชนทั่วไป
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็šนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กําหนด ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนําเสนอ
 • เนื้อหาคลิป มีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ตราสัญลักษณ์ “กรุงเทพมหานคร” ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
 • ขอบเขตของเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลงเสียงประกอบภาพ หรือผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280×720) ประเภทไฟล์ mp4 โดยต้องตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • คณะจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพรวม: ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์: แนวคิดและการนําเสนอ 30 คะแนน
 • การผลิต: เทคนิค คุณภาพของภาพเสียง และการตัดต่อ 30 คะแนน

รางวัลของแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 08-1805-2172 หรือ 0-2180-0742 (เวลาทำการ)

 

ขอบคุณเเหล่งที่มา ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” : ประกวด แข่งขัน งานประกวด 2563 – 2564, Contest 2020 – 2021 ประกวดสื่อ, ประกวดคลิปสั้น | Contest War

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017