Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย”

เกี่ยวกับ artanddesign


กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย” ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดีย โดยตราสัญลักษณ์จะใช้ในการจัดกิจกรรม และในเอกสารทางการที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ ตลอดปี 2565

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยหรืออินเดีย และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือประเทศอินเดีย
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โดยผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 รายการจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ
 • ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดีย โดยอาจสะท้อนให้เห็นปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงร่วมกันของทั้งสองประเทศ
 • ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบ ดังนี้

  • สามารถเผยแพร่และใช้งานต่อได้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (สกุล PNG หรือ JPEG)
  • ไฟล์ผลงานสุดท้ายจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB และมีความละเอียดมากกว่า 300 dpi
 • กรณีที่มีการใช้ข้อความประกอบตราสัญลักษณ์ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ขอให้ใช้ทั้งภาษาฮินดีและภาษาไทย
 • ผู้สมัครจะต้องส่ง

  • ใบสมัคร
  • แบบฟอร์มบรรยายเกี่ยวกับผลงานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 • ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) 75thaiindia@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลผู้ชนะรางวัล 3 ลำดับ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้ชนะเลิศ 1 ลำดับ และรองชนะเลิศอีก 2 ลำดับ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับรางวัลพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย จะต้องรับรางวัลออกอากาศออนไลน์ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

 • ตราสัญลักษณ์ รวมถึงชื่อผลงานที่นำส่งจะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ มาก่อน และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้สมัคร
 • ผู้ชนะการประกวดจะต้องมอบสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศให้แก่ผู้จัดการประกวด โดยกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายสามารถนำตราสัญลักษณ์ของผู้ชนะเลิศไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การสื่อสาร หรือประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานของผู้ชนะรางวัลได้ตาม ความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ของการประกวดได้ตามความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด เกณฑ์การตัดสิน และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ผู้จัดได้คัดเลือกไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันรับสมัคร: 12 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันประกาศผล: 11 มีนาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม และการสื่ออารมณ์และความรู้สึก (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (35 คะแนน)
 • ความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (35 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดจำนวน 32,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดจำนวน 16,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแห่งละร้อยละ 50 ของเงินรางวัลทั้งหมด และมูลค่าของเงินรางวัลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 75thaiindia@gmail.com
 • โทร 02-203-5000 ต่อ 12020 (กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง)

ข่าวประชสัมพันธ์ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย” : ประกวด แข่งขัน งานประกวด 2563 – 2564, Contest 2020 – 2021 ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้, [node:field_tags] | Contest War

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017