Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด “หยิบเก่า..เล่าใหม่

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตุประสงค์
เพื่อใช้ทักษะ ความสามารถแสดงไอเดียสร้างสรรค์ในการออกแบบบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ โดยผลงานต้องนำเสนอคุณสมบัติสินค้า ภาพลักษณ์ และตัวตนของแบรนด์ลักซ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการใช้งานจริง เพื่อตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ พร้อมนำเสนออกมาอย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นว่า ห้องน้ำ จะไม่ใช่แค่เพียงห้องน้ำ แต่คือสถานที่ทุกคนต้องใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน ความสำคัญของการออกแบบอุปกรณ์ในห้องการและการใช้งาน ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน

โจทย์การออกแบบ
นำเสนอไอเดีย การออกแบบบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ แบรนด์ LUXE® บนพื้นที่แสดงงานไม่เกิน 18ตรม.(6*3ม.) ภายใต้แนวคิด “หยิบเก่าเล่าใหม่” โดยมุ่งเน้นในการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำมาใช้งานได้ใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มภาควิชาสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมการศึกษา
 3. สามารถลงประกวดแบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 4. ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อ 1 สถาบัน
 5. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้1ชิ้น ต่อกลุ่มเดียวเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า1ชิ้นงาน ชิ้นงานทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
 6. ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง จากแนวคิดการออกแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอหรือประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง รางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเรียกร้องจากผู้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์)

เงื่อนไข

 • ต้องแสดงการคำนวนการใช้วัสดุจากการออกแบบ และโชว์ไอเดียออกแบบนำเสนอสินค้า และใช้พื้นที่ภายในบูธแสดงสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้สินค้าแบรนด์ LUXE® ในการแสดงสินค้าหลักเท่านั้น (ดูรายละเอียดสินค้าhttps://marketingth.wixsite.com/luxe)
 • งานออกแบบต้องสามารถคำนวนค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงได้
 • ทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

การส่งผลงาน

 1. พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษขนาด A2 และติดบนกระดาษPresentation board จำนวน 1 แผ่น
 2. ลงชื่อ นามสกุล ผู้ร่วมทีม พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบผลงานลงบนกระดาษ A4 และตารางคำนวนค่าวัสดุ และการก่อสร้างลงในตาราง ติดด้านหลัง Presentation Board
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF โดยนำเสนอ ผลงานการออกแบบ3D ให้ส่งภาพ 4 ด้านของผลงาน

  • โดยตั้งชื่อผลงาน LUXE_Creative2020
  • Upload file งานและส่งlinkมาที่ marketing.th@2goproducts.com ตั้งชื่อหัวข้อว่า LUXE_Creative2020
 4. กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ชื่อลงานนำเสนอ และชื่อผู้ประกวดใส่ซองส่งแนบมากับงานพิมพ์ ส่งไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่
  บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชั้น 31 เลขที่ 9 ถนนพระราม9
  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัครการประกวด และส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. – 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผลยืนยัน ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยการโทรติดต่อไปจากเจ้าหน้าที่บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2563
 • การนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 10 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที โดยการประการผลรางวัลและพิธีรับมอบรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (3รางวัล)
 • รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โทร : 02-026-3675 มือถือ 091-887-7651 (เวลา 09.00-17.00)
 • Emai : marketing.th@2goproducts.com
 • Facebooki : www.fb.com/luxebidetthailand
 • Instagrami : Luxebidetthailand
 • Line : @luxexbidetthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ โพธิพล / บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15013

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017