Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ”ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประเภทภาพถ่าย

  • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา
  • ยกเว้นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • ประเภทภาพวาด

  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2562 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th , เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • Line ID : pr_rain
 • 02-1095100 ต่อ 760,766

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14774

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017