Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นการประกวดประเภททีม สมาชิกในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 – 5 คน
 2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทอุดมศึกษา ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ โดยสมาชิกในแต่ละทีม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

กติกาการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชน…เรื่องรอบตัว”  (“Human Rights are All Around”) โดยมีรูปแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนในลักษณะหนึ่งใด เช่น ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น เรื่องเล่า  เป็นต้น
 2. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
 3. รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ และหากเนื้อหาของคลิปผลงานมีการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาเฉพาะ เช่น ภาษามือ ให้ใส่คำบรรยายภาษาไทย (subtitle) เพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 5. ด้านท้ายของคลิปผลงานจะต้องระบุชื่อทีม ชื่อ-สกุลของสมาชิกในทีม ตามด้วยโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ได้ที่http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/shortclipcontest2019.aspx
 6. ไฟล์คลิปผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล AVI, MOV หรือ MP4 แบบ Full HD Wide Screen ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
 7. ผู้สมัครสามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2562

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. เนื้อหา – เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด เนื้อหามีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ดี
 2. ความคิดสร้างสรรค์ – มีการลำดับเรื่องราวที่ดึงดูดน่าสนใจ มีเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
 3. การผลิต – คุณภาพการผลิตของภาพ เสียง และการตัดต่อ

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทอุดมศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ  70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
  โทร. 0-2141-3919 (วสี), 0-2141-3918 (รัตนากร), 0-2141-3921 (ณัฐพงษ์)
  ในวันและเวลาราชการ
 • หรือ อีเมล saranitade.nhrc@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวสี ภูเต็มเกียรติ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14618

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017