Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562 และหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน

คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร

กติกาการประกวด

 • กติการอบคัดเลือก

  • ถ่ายคลิปวิดีโอพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ความยาว 4-5 นาที โดยเนื้อหาที่ใช้ในการพูดมาจากหรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือของแพรวเยาวชน
  • ห้ามตัดต่อคลิปวิดีโอ ต้องเป็นการพูดต่อเนื่อง
  • อัพโหลดคลิปวิดีโอลงใน Facebook ของตัวเอง โดยเปิดเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ18 #แพรวเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 24.00 น.
  • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก 5 คนสุดท้าย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเข้าแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินในงานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น @แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กติการอบตัดสิน

  • ผู้เข้าแข่งขันจะพูดเรื่องเดิมหรือเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดิม “สิ่งที่ฉันเรียนรู้ก่อนอายุ 18”
  • การแข่งขันในรอบตัดสินจะเป็นการพูดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการรอบตัดสิน ความยาว 5-8 นาที
  • เกณฑ์การตัดสิน

   • เนื้อหา

    • เนื้อเรื่องที่พูดตรงกับหัวข้อ
    • การดำเนินเรื่อง ลำดับเนื้อหาการเล่าเรื่องจากต้นเรื่องไปสู่บทสรุปอย่างราบรื่น เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน
    • คุณค่าของเนื้อหา
   • ศิลปะการนำเสนอ

    • ลีลาและวาทศิลป์
    • น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก ลื่นไหล ออกเสียงอักขระถูกต้อง
    • ภาษาเข้าใจง่าย มีกาลเทศะ
    • สามารถดึงดูดผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
   • ความคิดสร้างสรรค์

    • เนื้อหาที่พูดมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
    • สร้างแรงบันดาลใจ/สะเทือนใจแก่ผู้ฟัง
    • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
   • บุคลิกภาพ

    • มีความเชื่อมั่นในตนเอง พูดอย่างมั่นใจ ไม่ประหม่า
    • กิริยาท่าทางในการพูดเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่พูด
    • ผู้พูดมองผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติ
    • แต่งกายถูกกาลเทศะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ

  • เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562
  • หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ไม่เรียง

  • เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562
  • หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับยอด Like และยอด Share มากที่สุด

  • เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนตลอดปี 2562

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/praewjuvenile

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวิศนีย์ ชนะวรรโณ / บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14394

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017