Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

เกี่ยวกับ artanddesign


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

ประเภทของการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป

การส่งผลงาน

 • ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
  เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รางวัลการประกวด
ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณอุทุมพร ทีลาศ นักประชาสัมพันธ์
โทร .0-2580-9729-31 ต่อ 503 (วัน-เวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอุทุมพร ทีลาศ / สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14380

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017