Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เลือกอย่างไร”

เกี่ยวกับ artanddesign


"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้เสนอมุมมองวิธีคิดต่างๆ ในการเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้าวของเครื่องใช้ การเลือกหัวหน้าชุมชน-หมู่บ้าน การเลือกคนเข้าทำงาน และอีกมากมาย

รายละเอียดการประกวด 

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานโดย อัปโหลดผลงานลง Youtube ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ท้ายคลิปมีการขอบคุณผู้สนับสนุน "กลุ่มเพลินจิต 35" และตั้งค่าเป็น Private (เฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นที่สามารถดูได้) และส่งลิงก์ผลงานของท่านมาทาง contest.ichoose@gmail.com พร้อมระบุ

  • ชื่อทีม
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • รับรองว่าผลงานดังกล่าวไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 • ไม่จำกัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและเทคนิคการจัดทำ
 • สามารถนำผลงานที่เคยทำไว้มาส่งได้ แต่ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการประกวดในรายการใดๆ หรือได้รับรางวัลมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ต้องไม่พาดพิงบุคคลใด
 • ทีมงานสามารถส่งประกวดได้แต่ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • กรณีตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระทำความผิด ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รางวัล ทางทีมผู้จัดจะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน)
 • ประกาศผลเข้ารอบ 10 คน : 2 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตัดสินรอบ Final : 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบต้องเดินทางมานำเสนอผลงาน ที่กรุงเทพฯ ตามเวลานัดหมาย ณ สถานที่ที่จะได้กำหนดต่อไป)

เกณฑ์การตัดสิน

 • คะแนนเนื้อหา
 • คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • คะแนนความสอดคล้องกับโจทย์
 • คะแนนความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงาน

รายชื่อกรรมการตัดสิน รอบสุดท้าย 6 คน

 • น.ส.นวพร เรืองสกุล
 • นายสถาพร ชินะจิตร
 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
 • ผศ. ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงฤทธิ์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย อีก 2 ท่าน

หมายเหตุ

 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้ารอบ ทางทีมงานจะนำมาอัปโหลดลงแฟนเพจ Contrast
 • ทางเพจไม่สนับสนุนการ ด่าหรือส่อเสียดด้วยคำหยาบคาย แต่ต้องการเน้นให้แสดงมุมมองต่างๆในสังคมตามหัวข้อประกวด และไม่รับผลงานลักษณะนำภาพผู้อื่นมาตัดต่อหรือรีทัชโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม
 • หากเกิดข้อพิพาทระหว่างการประกวด การตัดสินของทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • อันดับที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • อันดับที่ 2-10 เงินรางวัลรายละ 10,000 บาท
 • Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Inbox เพจ Contrast (www.facebook.com/ContrastTH)

ข่าวป่ะชาสัมพันธ์ : unaff micky

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14370

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017