Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เพราะชีวิต…คือการเดินทาง”

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เพราะชีวิต…คือการเดินทาง : Life is a journey” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

รายละเอียดการประกวด

 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “เพราะชีวิต…คือการเดินทาง” หรือ “Life is a journey” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้ รถเช่าอีโคคาร์ และสโลแกน “เพราะชีวิต…คือการเดินทาง”
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ“เพราะชีวิต…คือการเดินทาง”  หรือ “Life is a journey” อย่างไร
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา
 • ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

กำหนดการประกวด

 • การประกวดกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.thairentecocar.com
 • ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ marketing@ecocar.co.th หรือส่งไฟล์มาที่ 2438 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา             เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 • ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่  20 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เอกสารรายละเอียดของคลิปวีดีโอ (แนวความคิด, สตอรี่บอร์ด และอื่นๆ)
 3. บันทึกคลิปภาพยนตร์สั้นลงแผ่น DVD (ไฟล์ HD : AVI, WMV, MP4) หรือส่งผลงานโดยการฝากไฟล์ทั้งหมดโดยใช้เว็บไซต์บริการฝากไฟล์ เช่น Wetransfer, Dropbox, Google Drive และนำลิงค์ที่เปิด Share Permission เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและผลงานคลิปวีดีโอได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ  30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02-030-5880 คุณพิมพ์นลิน
 • Email : marketing@ecocar.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิมพ์นลิน โตไพบูลย์ / บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14199

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017