Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story”

เกี่ยวกับ artanddesign


สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมกับ Jaymart Bangkok International PHOTO FAIR 2017 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Tell your story” ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

ประเภทการประกวด (โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น)
1. ประเภทกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless เท่านั้น)

 • ส่งภาพถ่ายขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบสกุลไฟล์ JPEG บันทึกลง CD
 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
 • สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ (ทางผู้จัดอาจขอไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่ง ในกรณีที่ภาพของท่านได้รับรางวัล)

2. ประเภทกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ Smartphone

 • ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 • ส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ ผ่านกลุ่มประกวดภาพถ่าย Tell your story ทาง Facebook
 • เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจที่กำหนด

3. ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

 • ส่งภาพถ่ายขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด สีขาวเว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบสกุลไฟล์ JPEG บันทึกลง CD
 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
 • สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ (ทางผู้จัดอาจขอไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่ง ในกรณีที่ภาพของท่านได้รับรางวัล)
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้โดรนเท่านั้น และกรุณาระบุยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่องของโดรนที่ใช้

ระยะเวลา

 • ส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ
 • จัดนิทรรศการและมอบรางวัลในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การส่งภาพ

 • ประเภทที่1 และประเภทที่3 ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่
  สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
  เลขที่ 73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง
  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 • ประเภทที่ 2 ส่งทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook/PhotoFairThailand

รางวัล ทั้ง 3 ประเภทจะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ

 • ประเภทกล้องดิจิตอล : รางวัล กล้องดิจิตอล DSLR Nikon D3400
 • ประเภทกล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์ Smartphone : รางวัล โทรศัพท์ Smartphone Huawei P10
 • ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) : รางวัล Drone DJI รุ่น Spark
 • รางวัลพิเศษ เฉพาะประเภทโทรศัพท์มือถือ (นับจากยอดไลท์)
 • รางวัล Popular Vote : รางวัล โทรศัพท์ Smartphone Huawei GR5

หมายเหตุ
ทุกรางวัลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : photo.business.thai@gmail.com
 • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โทร 02-803-7570 – 1 , 02-061-1133
 • อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล โทร 093-324-6989
 • คุณกุสุมา พูนพิพัฒน์ โทร 086-320-5326 , 085-344-0909

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13493

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017