Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

สิ่งสำคัญของการออกแบบหนังสือและการจัดรูปเล่ม

เกี่ยวกับ Admin


สิ่งสำคัญของการออกแบบหนังสือ และการจัดรูปเล่ม

       ครั้งอดีต เมื่อผู้คนยังไม่รู้จักการเรียนหนังสือ หนังสือยังไม่ถูกผลิตขึ้น จนกระทั่งชาวจีนได้คิดค้นการเย็บข้างกระดาษขึ้น จนกลายเป็นเล่ม หลังจากนั้น ก็ได้มีวิวัฒนาการ เพิ่มขึ้น มีการตีพิมพ์เป็นโรงงาน แต่ก็ยังไม่มีจุดน่าสนใจ ต่อมาภายหลัง ได้มีการเน้นออกแบบหนังสือต่างๆ ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงหลังปก เพื่อให้ผู้คนสนใจตั้งแต่แรกเห็น และทำให้อยากที่จะหยิบจับมาอ่าน

       ในปัจจุบัน หนังสือไม่เพียงแต่จะมีตัวหมึกให้อ่านอย่างเดียว แต่ยังมีภาพ สีสัน และรูปเล่มที่ออกแบบได้อย่างลงตัว กับเนื้อหาที่น่าอ่าน น่าติดตาม  ถึงแม้จะได้อ่านเพียงแค่หน้าปกหรือหลังปก  ก็ทำให้รู้สึกอยากอ่านเรื่องราวที่อยู่ในเล่มได้  ปัจจุบันมีหนังสือที่ออกแบรูปเล่มได้อย่างสวยงามอยู่มากมาย  จึงส่งผลให้ศิลปะการพิมพ์หนังสือมีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง  นอกจากจะมีรูปเล่มที่สวยงามแล้ว การที่จะทำให้ผู้คนหลงใหล จะต้องรวมไปถึงการจัดหน้าของหนังสือ ไม่ทำให้ผู้อ่านสับสน และเนื้อหาของหนังสือต้องอ่านง่าย เข้าใจได้อย่างดี ไม่ควรที่จะมีเนื้อหาที่แน่นและยืดเยื้อเกินไป การใช้กระดาษ ,หมึกที่ใช้พิมพ์, การจัดเย็บเล่มก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะหนังสือที่แข็งแรง ทนทาน ทำให้เก็บรักษาได้สะดวกง่ายดาย

        เนื้อหา ของหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมา ก็ควรเหมาะสม แก่วัยที่เราต้องการให้อ่าน รูปภาพประกอบ และการใช้สีเช่นเดียวกัน ก็ควรที่จะเหมาะสมด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้เราออกแบบหนังสือให้ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นผลงานที่เป็นความภูมิใจของเราที่ผู้คนได้อ่านหนังสือที่เราออกแบบ  และยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://library.tru.ac.th/ttpdf/b48424/14chap09.pdf

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017