Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

เกี่ยวกับ artanddesign


กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หัวข้อการประกวด
"สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป

ประเภทการประกวด
1. ประเภท วาดภาพ

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

2. ประเภท ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

3. ประเภท พูดสุนทรพจน์

 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

กำหนดการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกุมภา พลอยแหวน เบอร์ติดต่อ 099-249-9331,085-155-5941,085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์)
 • facebook : Thailandwakeup
 • Email : thailandwakeup@hotmail.com 
 • www.thailandwakeup.com
 • Line Official : @thailandwakeup

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thailand Wakeup

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12901

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017