Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบ “SolidWorks Design & Skill Contest 2016” หัวข้อ “เครื่องออกกำลังกาย”

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "SolidWorks Design & Skill Contest 2016" หัวข้อ “เครื่องออกกำลังกาย” ออกแบบง่ายๆ เน้นดีไซน์เป็นเลิศ การแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบของนิสิต นักศึกษา ให้พร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากมาย

คุณสมบัติ

 • นิสิต/นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี (ณ วันกรอกใบสมัคร)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. – ปริญญาตรี

รอบการประกวด

 • รอบที่ 1 Model Contest

  • ประกวดผลงานออกแบบ และคัดเลือก 10 ผลงานออกแบบทั่วประเทศที่ดีที่สุด เข้ารอบสุดท้าย
  • เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับรอบ Model Contest มี 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

   • ทักษะการใช้โปรแกรม 25 คะแนน
   • การนำไปใช้งาน 25 คะแนน
   • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
   • การนำเสนอ 25 คะแนน
 • รอบที่ 2 Skill Contest (เกณฑ์การตัดสินในรอบ Skill Contest จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลัง)

  • ผู้ผ่านเข้ารอบ Model Contest จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp เก็บตัวเพื่อฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับงานวิเคราะห์ ซึ่งความรู้ที่ได้จะนำมาใช้ในการแข่งขัน
  • Skill Contest รอบชิงชนะเลิศ ในงาน AppliCAD's SolidWorks Innovation Day 2017 วันที่ 26 ตุลาคม 2559

กติกาการประกวด

 • ต้องออกแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks
 • เขียนชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า 25 ชิ้น
 • ชิ้นงานที่ประกอบกันสามารถเคลื่อนที่ได้จริง
 • Render รูปภาพผลงานที่ประกวด จำนวน 10 รูป
 • ขนาดของรูปไม่ต่ำกว่า 3000 x 2000 px. หรือขนาด A3 (150 dpi)
 • VDO Present การทำงานของเครื่องออกกำลังกาย 1 นาที (MP4)
 • ไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอื่น
 • ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ 1 คน 1 ผลงาน

การส่งผลงาน

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานรอบ Model Contest ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท และเครื่อง 3D printer รุ่น Davinci 1.0A มูลค่า 20,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัล ป๊อบปูล่าโหวต 10,000 บาท (โหวตผ่าน Facebook fan Page : facebook.com/solidworksthai)

หมายเหตุ
เงินรางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม 
คุณจรีรัตน์ คชพันธุ์ โทร. 095-3656871

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  คุณวิไลพรรณ เสนีวงศ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12347

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017