Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ของเรา” ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับ artanddesign


องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ : Zoological Park Organization of Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยประทานรางวัล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายสัตว์และบรรยากาศภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ รวม 7 แห่ง 1 โครงการ คือ

 • สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ 02 281 2000 โทรสาร 02 2829245 www.dusitzoo.org
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 235 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  โทรศัพท์ 038 318 444 โทรสาร 038 318 400 www.kkopenzoo.com
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ 053 221 179 โทรสาร 053 222 283 www.chiangmaizoo.com
 • สวนสัตว์นครราชสีมา 111 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-ปักธงไชย ต.ไชยมงคล อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 934 647#501-510 www.koratzoo.org
 • สวนสัตว์สงขลา 189 หมู่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074 598 838-9 โทรสาร 074 598 840 www.songkhlazoo.com
 • สวนสัตว์ขอนแก่น 88 หมู่ 8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
  โทรศัพท์ 086 459 4192 www.khonkaenzoo.com
 • สวนสัตว์อุบลราชธานี 112 หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045 412 256 โทรสาร 045 412 256 www.ubon-zoo.com
 • โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านช้าง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
  โทรศัพท์ 044 145 070-1 โทรสาร 044 145 5071 www.surinelephant.com

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่สื่อไปทางลามกอนาจาร
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559 ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 8 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพ เขียนรายละเอียด สถานที่ถ่ายภาพ และความประทับใจสั้นๆ ไว้ที่ด้านหลังภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขยายเป็นภาพถ่าย มีขนาด 16 x 24 นิ้ว เท่านั้นไม่ต้องติดกรอบ ส่งพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงในแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายที่ไม่ได้รับรางวัลทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยภาพถ่ายที่อัดขยายและไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนสัตว์
6. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน อยู่บนเว็บไซต์ หรือ Social network ใดๆ เช่น Facebook และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด องค์การสวนสัตว์ มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ
8. องค์การสวนสัตว์ สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและแผ่นซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด
9. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะอุทธรณ์มิได้
10. ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
11. เงินรางวัลที่จะได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล
12. ลูกจ้าง พนักงาน หรือผู้บริหาร ขององค์การสวนสัตว์ ห้ามส่งภาพเข้าประกวดโดยเด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับภาพตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559

วิธีส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
ส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมแปะใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบสมัคร 1 สำเนาบัตรประชาชน ต่อ 1 ภาพ พร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงในแผ่นซีดี (แปะใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนไว้ข้างหลังภาพทุกภาพ) และแพ๊คให้เรียบร้อย ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่

สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์
71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

หมายเหตุ: ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา คัดเลือก และ ตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของสวนสัตว์ทุกแห่ง (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 ในวันและเวลาราชการ)
 • สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์
  71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
 • โทรศัพท์ 0 2282 6125 # 153,154
 • โทรสาร 0 2282 9104
 • โทรศัพท์มือถือ 081 994 2165
 • EMAIL :przoothailand@hotmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12145

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017