Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ได้เวลาปรับกระบวนการในการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ (ตอนที่ 2)

อ อาร์ท

เกี่ยวกับ อ อาร์ท


ต่อจากตอนที่แล้ว "ได้เวลาปรับกระบวนการในการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ (ตอนที่ 1)" เราคุยกันเรื่องของ Photoshop CC 2015 ไปแล้ว ทีนี้มาดูโปรแกรมสำคัญอีกตัวนึงคือ Adobe Dreamweaver CC 2015 ก่อนต่อ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่า โปรแกรม Dreamweaver นั้น เปลี่ยนไปมาก ถ้าเทียบกับ Photoshop แล้ว เรียกว่า เปลีย่นมาเยอะจนบางที ต่อให้คนที่ใช้งานประจำก็ยังต้องปรับตัวเยอะพอสมควร จนบางคนรู้สึกว่ามันใช้งานไม่ง่ายเหมือนก่อน ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากขึ้นนะครับ แต่ว่ามันบังคับให้เราทำงานอย่างถูกต้อง และเป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างเอกสารใหม่กันเลยทีเดียว

อ่านต่อ

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017