Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด “แต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก” หนังสือสวนปริศนา Secret Garden

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สเต็ดเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก” หนังสือสวนปริศนา Secret Garden ชิงผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา
2. ประเภทบุคลคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดย 1 คนมีสิทธิ์ส่งได้ 1 ผลงาน
2. ภาพต้นฉบับที่ใช้ในการประกวด ต้องมาจากหนังสือสวนปริศนา-Secret Garden โดยเลือกภาพใดภาพหนึ่ง จานวน 1 ภาพ (ภาพหน้าเดี่ยว หรือภาพหน้าคู่กรณีเป็นภาพต่อเนื่อง)
3. ไม่จำกัดประเภทของสีที่ใช้ เช่น สีไม้, สีน้า, สีเมจิก ฯลฯ
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการปรับแต่งไฟล์ภาพโดยการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การปรับแสงสี น้าหนักภาพ ตัดต่อ หรือต่อเติมภาพโดยเด็ดขาด
5. ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ โดยอัปโหลดผลงานและกรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.nanmeebooks.com

หมายเหตุ:

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • ขอตัดสิทธิ์การให้รางวัลกับผู้ที่คัดลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน: วันนี้ – 31 สิงหาคม 2558
 • ประกาศผล: กันยายน 2558 (ผ่านทาง www.nanmeebooks.com)
 • และมอบรางวัล: ตุลาคม 2558 (ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20)

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 • รอบคัดเลือก

  • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน เข้ารอบ ประเภทละ 50 ผลงาน (รวมจำนวน 100 ผลงาน)
  • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก จำนวน 100 ผลงาน ทาง www.nanmeebooks.com ภายใน 11 กันยายน 2558
 • รอบสอง

  • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน จากจำนวน 100 ผลงาน ให้เหลือประเภทละ 10 ผลงาน (รวม 20 ผลงาน)
  • ประกาศผลรายชื่อ พร้อมแสดงผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 20 ผลงาน ทาง www.nanmeebooks.com ภายใน 18 กันยายน 2558
  • เปิดให้คนเข้ามาโหวตผลงานที่เข้ารอบทั้ง 20 ผลงาน เพื่อรับรางวัล popular vote ภายใน 19 – 25 กันยายน 2558
 • รอบสุดท้าย

  • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานได้รับรางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
  • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายใน 1 ตุลาคม 2558

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ากว่า 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ากว่า 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ากว่า 1,900 บาท
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ 7 รางวัล

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่า 500 บาท
 • รางวัล popular vote ประเภทละ 1 รางวัล

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ากว่า 2,700 บาท
 • รางวัลสาหรับ 100 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก ทั้งสองประเภท

  • ชุดผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER รวมมูลค่า 30,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

 • ติดต่อ คุณธัญพร โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5272
 • โทรสาร 0-2662-1505
 • e-mail: marketing@nanmeebooks.com
 • บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5266

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017