Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ “คนมีชีวิต เมืองมีชีวา LIVING URBAN SPACE & FORM”

เกี่ยวกับ artanddesign


สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ “คนมีชีวิต เมืองมีชีวา LIVING URBAN SPACE & FORM” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือการออกแบบชุมชนเมือง(Urban Design) ฟังดูคล้ายเรื่องใหม่ในบ้านเรา แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลย สถาปัตยกรรมผังเมืองมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต(Living)ของคนไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆในเมือง (Urban Space) อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง รูปทรง(Form) การวางผังการใช้พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองมากว่า 40ปีแล้ว

เมืองโดยทั่วไป จะประกอบด้วย คน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ การผสมผสานการใช้ชีวิตของคนในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน จะส่งผลให้แต่ละเมืองมีสเน่ห์หรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป “คนมีชีวิต เมืองมีชีวา LIVING URBAN SPACE & FORM” เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ความคิด ความรู้สึก ของตนที่มีต่อเมือง ส่งผ่านภาพถ่ายสู่สังคมในวงกว้าง บางทีภาพๆหนึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองได้ในอนาคตก็เป็นได้…….

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด 8 x 12 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 12 x 16 นิ้ว พร้อมส่งในรูปแบบไฟล์มาตรฐาน (.TIFF, .JPG) ความละเอียดอย่างต่ำ 5 ล้านพิกเซล และบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงซีดีรอม และขอสงวนสิทธิไม่ส่งแผ่นซีดีรอมกลับคืน (ผู้ถ่ายต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่มีการตรวจสอบหากภาพถ่ายได้รับรางวัล)
3. ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือความประทับใจในการถ่ายภาพที่ส่งประกวด เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อที่ประกวด ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าของผลงาน เวลา/สถานที่ที่ถ่ายภาพ/ถนน/ตำบล/อำภอ/จังหวัด พิมพ์ใส่กระดาษสีขาว ขนาดB5 แปะลงบนด้านหลังแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดผลงาน
4. ผู้ส่งภาพถ่ายประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำภาพถ่ายของผู้อื่นเข้า ประกวดภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
6. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น
7. ผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานในการนำไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของสมาคมฯต่อไป
8. สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวิธีการตัดสิน และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
1. เทคนิคในการถ่ายภาพ ที่แสดงถึงความสวยงามของภาพ (สี แสงเงา ความรู้สึก)
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ และแนวคิดที่สื่อความหมายของภาพ

กำหนดการส่งผลงาน – ประกาศผลรางวัล
1. ส่งด้วยตนเองระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2558 – 20 เมษายน 2558 (ในเวลาราชการ)
2. ส่งทางส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”
3. ประกาศผลรางวัล วันที่ 25 เมษายน 2558

ส่งผลงานที่
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย อาคารสภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถ.พระราม9 (ปากซอย 36) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม จำนวน 2รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
 • โทรศัพท์ 0-2319-3317
 • โทรสาร 0-2319-3318

ติดตามรายละเอียด

 • www.facebook.com/pages/สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-TUDA
 • www.tuda.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4938

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017