Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”

เกี่ยวกับ Admin


          3K แบตเตอรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งหนังสั้นภายใต้แนวคิด “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

 • คลิปวิดีโอหนังสั้นความยาว 0.30 – 2.30 นาที จำนวน 1 เรื่อง
 • ผู้เข้าประกวดต้องแทรกคลิปที่ 3K กำหนดไว้ในตอนท้ายของหนังสั้น ซึ่งมีความยาว 5 – 7 วินาทีและเมื่อรวมระยะเวลาของเนื้อหาที่กำหนดแล้ว ความยาวรวมของหนังสั้นยังต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (0.30 – 2.30 นาที) โดยเนื้อหาที่กำหนดประกอบไปด้วย

  • Text: “3K แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจใน 50 ประเทศทั่วโลก”
  • Text: “3K ผู้ได้รับรางวัลThailand's Most Admired Brand 12 ปีติดต่อกัน”
  • Text: “3K ผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Automotive Quality Award (TAQA Award) รายเดียวในประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน”
  • Logo ของ 3K​
 • หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดคลิปที่กำหนดให้ผ่านทางลิงค์ได้ที่ http://goo.gl/3is87d
 • บันทึกไฟล์นามสกุล movหรือ mp4 หรือ avi ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p แล้วบันทึกไฟล์ลงในแผ่น DVD

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รอบดังนี้

 • รอบคัดเลือกรอบที่ 1: Story Board นักศึกษาจัดทำStory Board นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่มาจากคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นเมื่ออาจารย์คัดเลือกโดยมีการเซ็นต์รับรอง นักศึกษากลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ถือเป็นการผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 นักศึกษาสามารถจัดทำคลิปหนังสั้นได้ทันที
 • รอบคัดเลือกรอบที่ 2 : ผลงานคลิปหนังสั้นที่จะถูกคัดเลือก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนลงสื่อออนไลน์ Youtube (คลิปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรทั้งทีม)
 • รอบตัดสิน: รอบการประกวดผ่านทางสื่อออนไลน์ Youtube

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต / นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ การตลาด รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทีมผู้สมัคร ต้องประกอบไปด้วย นิสิต นักศึกษาจำนวน 5-8 คนเท่านั้น โดยสามารถรวมกลุ่มระหว่างสาขา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น

กติกาการประกวด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยถูกนำส่งประกวดในการแข่งขันใดมาก่อน และไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการดัดแปลง ลอกเลียน หรือทำซ้ำ
• สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานต่อ 1 ทีมเท่านั้น

เงื่อนไขในการสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต / นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ การตลาด รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ทีมผู้สมัคร ต้องประกอบไปด้วย นิสิต นักศึกษาจำนวน5-8 คนเท่านั้น โดยสามารถรวมกลุ่มระหว่างสาขา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามความเป็นจริงและแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคนในทีม
 4. ผลงานจะต้องเป็นงานที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเองมิได้ทำซ้ำคัดลอกเลียนแบบและดัดแปลงของผู้อื่นถ้าหากพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 5. ส่งใบสมัครตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หลักฐานการส่งผลงาน

 1. ใบสมัครการประกวด
 2. แผ่น DVD คลิปผลงานการประกวดหนังสั้นความยาว 0.30 – 2.30 นาที1 แผ่น(สกุล mov, mp4 หรือ avi ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p)
 3. จดหมายการรับรองผลงานStory Boardจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาจากคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้น
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบยืนยันสภานภาพนักศึกษาที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของสมาชิกทุกคนในทีม

กำหนดส่งผลงาน

 • สิ้นสุดเวลาปิดรับผลงานในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3K จำกัด หรือส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายการตลาด ทิ่อยู่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3K จำกัด 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 พร้อมระบุที่มุมซองว่า “3K Short Film Awards#1”
 • ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับนอกเหนือระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี รวมถึงการส่งผลงานทางไปรษณีย์ ชิ้นงานต้องถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3K จำกัด ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น

หมายเหตุ 

 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกำหนดการตามดุลยพินิจและความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและจดหมายรับรองผลงาน Storyboard ได้ที่ http://goo.gl/LbBvxP

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4309

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017