Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for : ออกแบบสถาปัตยจักรกล

มีอะไรใหม่ใน AutoCAD 2014

ส่วนมากแล้วผู้ใช้งานจะให้ความสนใจกับฟีเจอร์เด่นๆที่มากับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แน่นอนว่ามันน่าสนใจ แต่การเปลี่ยนแปลงสำหรับฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานต้องใช้บ่อยๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน จากตัวอย่างด้านล่างเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ผู้อ่านและผู้ใช้งาน AutoCAD ต้องให้ความสนใจบ้าง ไม่มากก็น้อย

 

  • ผู้ใช้งาน AutoCAD 2014 สามารถเขียนเส้นโค้งในทิศทวนเข็มนาฬิกาได้แล้ว สำหรับผู้ใช้ในส่วนของงาน เช่น เขียนแผนที่ หรืองานชิ้นส่วนเครื่องกลที่จำเป็นต้องเขียนชิ้นงานด้วยเส้นโค้ง โดยการเขียนเพียงแค่ผู้ช้งาน กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่เขียนเท่านั้น
  • ใน AutoCAD 2014 สามารถใช้คำสั่ง Fillet กับเส้น Polyline ได้แล้ว
  • สำหรับผู้ใช้งาน Block ร่วมกับ Attribute ใน AutoCAD เวอร์ชั่นนี้สามารถตั้งค่าการแสดงผลการใช้งานได้ โดยปกติจะเรียกดูค่าดังกล่าวได้จากคำสั่ง ATTDIA ซึ่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่
  • การใช้งาน Single line text จะถูกตั้งค่าตาม text ตัวสุดท้ายที่เรียกใช้ แต่เดิมการเรียกใช้งานคำสั่ง Single line text ใน AutoCAD โดยคำสั่ง DTEXT จะถูกตั้งค่าตามที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับข้อความ เช่น เปลี่ยนให้ตำแหน่งของตัวอักษรจากเดิมที่ชิดขอบซ้ายมาอยู่ตรงกลาง เมื่อจบการทำงานกับข้อความเดิมและเรียกใช้คำสั่งให่อีกครั้ง ข้อความใหม่ที่เรียกใช้จะชิดขอบซ้ายตามค่าที่ตั้งไว้ในโปรแกรม แต่สำหรับ AutoCAD 2014 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆใน DTEXT จะถูกจดจำและจะแสดงผลการตั้งค่าครั้งล่าสุดในการเรียกใช้ครั้งต่อๆไป

​ขอบคุณแหล่งที่มา : lynn.blogs.com

มารู้จักกับโปรแกรม Solidwork

        โปรแกรม Solidworks 2010 เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถออกแบบและแก้ไขงาน ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาดของงานที่อาจจะเกิดได้เป็นอย่างดี ใช้กับงานได้หลากหลาย เช่น งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ งานระบบต่างๆ สามารถสร้างชิ้นงานที่เป็น solid หรือ surface ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ การสร้าง Part, การเขียน Drawing, การประกอบชิ้นงาน Assembly นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุเชิงวิศวกรรม (COSMOS) หรือ การสร้างภาพเสมือนจริง (PhotoWorks) อย่างมืออาชีพ

 

การใช้งานเบื้องต้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://psolidwork.blogspot.com/

 

 

 

มารู้จักกับอาชีพ ” สถาปนิก “

        สถาปนิก เป็นบุคคลที่สามารถออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม

อ่านเพิ่มเติมที่ : http://nookky.wordpress.com/2012/02/19/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81/

ความสามารถของ 3D Max 2013

      3D max 2013 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการใช้งานที่เหมาะสำหรับสถาปนิก  วิศวกรโยธา วิศวกรรเครื่องกล และนักออกแบบ 3 มิติ ที่ใช้ในการออกแบบระดับมืออาชีพขั้นสูง ที่สามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนใช้ในการสร้างอนิเมชั่นต่างๆ ได้อย่างสะดวก และทำงานรวดเร็ว  

      โปรแกรม 3D max 2013 เป็นเครื่องมือที่เป็นคำตอบของนักออกแบบ 3 มิติ ทั้งหลายได้ สามารถการันตีโปรแกรมที่สร้างชิ้นงานได้ออกมาอย่างไม่มีที่ติ ออกแบบได้อย่างลงตัว โปรแกรมนี้ยังสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์แสงสว่างให้ออกมาได้อย่างเสมือนจริงอีกด้วย 3D max ถือเป็นเทคโนโลยี อุตสาหกรรมทางการสร้างภาพยนตร์บันเทิงขั้นสูง ทั้งในภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถสร้างออกมาได้เสมือนจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/1915-27

 

ประสิทธิ์ภาพในการทำงาน Solid Works

        เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถออกแบบและแก้ไขงาน ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาดของงานที่อาจจะเกิดได้เป็นอย่างดี ใช้กับงานได้หลากหลาย เช่น งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ งานระบบต่างๆ สามารถสร้างชิ้นงานที่เป็น solid หรือ surface ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ การสร้าง Part, การเขียน Drawing, การประกอบชิ้นงาน Assembly นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุเชิงวิศวกรรม (COSMOS) หรือ การสร้างภาพเสมือนจริง (PhotoWorks) อย่างมืออาชีพ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://lizard.siam2web.com/?cid=343828

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017