Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวด “Photo Contest 2021” หัวข้อ “My New Oakwood Trip”

โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่าย กำหนดจำนวน 4 ภาพ ต่อ 1 โพสต์ โดยจะต้องมีภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมประกอบจำนวนอย่างน้อย 2 ภาพ หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 • ภาพที่ส่งเข้าประnวดต้องไม่มีลายน้ำ หรือกราฟฟิกใด ๆ บนภาพ และต้องเป็นภาพที่ได้รับการถ่ายทำเองโดยผู้ส่งผลงาน
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์ และเปิดรับทุกไอเดีย ความสร้างสรรค์ ในการแชร์มุมมองใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวย่านสาทร – เจริญกรุง
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีnารตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ส่งผลงานทุกท่านจะต้องให้สิทธิโรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ แบงค็อก ให้สามารถใช้ผลงานเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีระยะเวลากำหนด

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • อัพโหลดผลงานบน Facebook ส่วนตัว และเช็คอิน Oakwood Hotel & Residence Bangkok โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปชั่นประกอบ
 • ใส่ #MyNewOakwoodTrip #OakwoodHotelResBangkok
 • แคปภาพหน้าจอผลงาน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ทาง Inbox เพจ Oakwood Hotel & Residence Bangkok
 • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2564 ประกาศผล วันที่ 6 ส.ค. 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย สองรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Oakwood Hotel & Residence Bangkok
 • โทร 02 212 7090

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nisarat Satsue

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15598

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนนของสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพวินัยจราจร
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒuาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึnษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
 • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
 • หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่คำเชิญชวน หรือสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการใส่ใจวินัยจราจรในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งผลงานสามารถจะนำไปใช้รณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายที่ Project MSI ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • ผลรางวัล Popular Vote จะตัดสินจากจำนวน Like ที่มีผู้กดให้โปสเตอร์บน Facebook ของ Project MSI ช่วงเวลาโหวต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564
  (หยุดนับจำนวน Like วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท

หมายเหตุ จำนวนเงินรางวัลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 082-459-6561, 061-838-5925
 • อีเมล orapin@ms-ins.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nukky Nest

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15592

ประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 505,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมการประกวดงานออกแบบอินโฟกราพฟิก เพื่อเป็นสื่อปลูกจิตสำนึก สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ สนับสนุนการสร้างทักษะ ในการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ รวมถึงยังปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์
โดยการ น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์ ต่อยอด สืบสาน พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป
โดยการเสนอรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะ เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนได้มีส่วนร่วม อีกทั้งได้รับทราบมุมมอง จินตนาnารและแนวความคิดอันหลากหลาย จากกลุ่มเป้าหมาย โดยได้กำหนด หลักการดำเนินโครงการ โดยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงพระราชทานไว้มาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์งานในลักษณะ Infographic Desing

หัวข้อการประกวด

 • หัวข้อ โครงการจิตอาสา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
 • หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หัวข้อ การรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ อุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
 • หัวข้อ สุขใจไทยทั่วหล้าภายใต้ร่มพระบารมี ระดับ ประชาชนทั่วไป

การส่งผลงาน

 • กำหนดขนาดผลงาน A3 เท่านั้น และส่งไฟล์ผลงานผ่านเว็ปไซต์ www.heartphranakhon.com/informod
 • ส่งผลงานไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม พ.ศ.2564
 • ประกาศผลวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
 • พิธีมอบรางวัล 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ โครงการจิตอาสา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท wร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 8,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2,000 บาท 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำ ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า

  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 35,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3,000 บาท 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลพิเศษ 2,000 บาท 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • หัวข้อ การรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า

  • รางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 40,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2,000 บาท 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • หัวข้อ สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี ระดับประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2,000 บาท 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
infocontest.mod@gmail.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15573

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ “รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19”

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • 1 รายชื่อส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 • สำเนาบัตรนักศึกษาผู้สมัคร
  (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้แนบเอกสารการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
 • ผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) 1 ชิ้นงาน ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ขนาด A 4 (21.0 X 29.7 ชม.) แนวตั้ง โดยต้องมีชื่อเครดิตหน่วยงาน“CR.B9MEDIA” อยู่ด้านท้ายผลงานจะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพเพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

  • ไฟล์กราฟิคประเภท vector ที่ Create Outline แล้ว ใช้โหมดสี RGB  
  • ไฟล์รูปภาพนามสกุล PDF และ Jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 2 ไฟล์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง www.facebook.com/B9MEDIATH

วิธีส่งผลงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และผลงานทั้งหมดในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิ้งค์ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ Folder เป็นชื่อผู้ส่งผลงานการประกวด แล้วส่งมาในช่องทาง E-mail : b9mediath@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์ พร้อมของรางวัล

ติดต่อสอบถาม
B9MEDIA Line : @856yekpq

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภัทรเดช ทรงสิริวรกุล

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15571

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของ
  ประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI
 • การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้

  • ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
  • เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ

   • กระเป๋าผ้า
   • หน้ากากอนามัย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานมาที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อีเมล interorg04@mfa.mail.go.th
 • ประกาศผลภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กำหนดวันประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทยในสหประชาชาติในช่วง ๗๕ ปี ที่ผ่านมา
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับ
  การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม
อีเมล: interorg04@mfa.mail.go.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15521

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017