Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผลิตหนังสั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมในปีที่ 1 ทีมละ 5 คน อายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • เยาวชนที่เคยร่วมโครงการในปีที่ 1 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน (ทุกคนในทีมต้องเคยร่วมโครงการในปีที่ 1 และอายุไม่เกิน 25 ปี) โดยจะมีทีมเดียวเท่านั้น ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อโอกาสในการผลิตภาพยนตร์สั้น ระดับสูงขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ

ลักษณะผลงาน
ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ดราม่า ตลก สยองขวัญ sci-fi แนวทดลอง หรือสารคดี ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะเล่าออกมาจริงๆ ภายใต้บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแต่ละทีมจะมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากโครงการฯ ร่วมเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้น และจัดฉายสู่สาธารณชน

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-2770824
 • www.facebook.com/DSYoungFilmmaker

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐปคัลภ์ เข็มขาว

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15399

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

ข้อมูลโครงการ
“เด็กตื่นไฟ ปี 2” เป็นแคมเปญผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้นหรือคลิปไวรัล ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ที่มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงผู้ศึกษาในระดับปวช. และปวส. มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะและชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งประเทศชาติและผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ​นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ประกวดได้มีส่วนร่วมในการเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในฐานะกระบอกเสียง บอกต่อวิธีการคัดแยกทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปและคนทั่วไปในสังคม

ประเภทของสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล จำนวน 1 คลิป

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
 • มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
 • รับสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น โดยจำกัดจำนวนสมาขิก ทีมละ 5 คน
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน
 • ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ทีมละ 1 ท่าน (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

วิธีสมัคร

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ถ่ายคลิปแนะนำทีมที่คิดว่าทำให้คณะกรรมการตื่นตาตื่นใจที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกแต่ละคน
  • มหาวิทยาลัยที่สมาชิกแต่ละคนศึกษาอยู่
  • เหตุผลที่อยากเข้าร่วมเป็น เด็กตื่นไฟ ปี 2
  • แนะนำความน่าสนใจของตนเองและทีม
 • เข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.dekwakeup.com พร้อมแนบคลิปแนะนำทีม และหลักฐานประกอบการสมัคร 3 อย่าง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรนักศึกษา ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • พักผ่อนเอาแรง แล้วรอหารายชื่อทีมตัวเอง ในหน้าประกาศผู้ผ่านเข้ารอบรับฟังข้อมูลโครงการ วันที่ 19 ก.พ. 64 ได้เลย

ทุนการผลิตและรางวัล

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ทุนการผลิตสำหรับทุกทีม มูลค่ารวม 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/DEKWAKEUP
 • dekwakeup.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15390

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563”

อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับธยมศึกษาในสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563" ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ" ชิงรางวัลอีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 • ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารและที่พักฟรีตลอดการเดินทาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน
 • รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2966-2127-9

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15378

ประกวด Viral Clip “Diya Town Contest 2020”

Thippirom Property ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020" ภายใต้หัวข้อ "Enchanting Tuscany Living มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • รวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปวีดีโอแนะนำโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Enchanting Tuscany Living” มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี
 • ความยาวคลิปโฆษณา ไม่เกิน 3 นาที โดยต้องให้ผู้รับชมรู้สึกถึงความประทับใจ บรรยากาศโครงการสไตล์ยุโรปทัสคานี (Tuscany) จนทำให้อยากเข้ามาร่วมอยู่อาศัยในโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต

เนื้อหาและองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในคลิปโฆษณา

 • ต้องมี LOGO บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ LOGO ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต
 • ต้องมี Product บ้าน ของโครงการ ดีญ่า ทาวน์ ติวานนท์-รังสิต เท่านั้น
 • ต้องถ่ายทอดคุณสมบัติ Function การใช้สอยของตัว Product บ้านภายในโครงการ
 • ต้องแสดงให้เห็นถึง Location ที่ตั้งโครงการ
 • ต้องตั้งชื่อคลิปวีดีโอตามด้วย DIYA TOWN CONTEST
 • ต้องติด Hashtag #diyatowncontest ใน YouTube

กำหนดระยะเวลา
ปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

สิ่งที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วน (ส่งเป็นไฟล์พร้อมกับคลิปวิดีโอ)
 2. คลิปวิดีโอ ความยาวไม่จำกัด ขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1080 p
  (โดยผลงานที่ส่งต้องขึ้นเครดิตคำว่า “โครงการ DIYA TOWN CONTEST” และโลโก้ Thippirom Property)
 3. การสมัครจะสมบูรณ์แบบ เมื่อ เพื่อยืนยันการส่งผลงาน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท/ทีม
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท/ทีม
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท/ทีม
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท/ทีม
 • พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากบริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : Thippirom property
 • คุณปริ้นซ์ ฝ่ายการตลาด : 02-6529292, 080-4-589-589

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thippirom Property

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15380

ประกวดคลิป “แค่อยากจะเล่า Project Season 2”

Major Cineplex ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2" ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

หัวข้อการประกวด

 1. ประวัติตัวละคร / Character ต่างๆจากภาพยนตร์,เกมส์,การ์ตูน
 2. หนังในดวงใจตลอดกาล
 3. แนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์ในปี 2021 ที่ห้ามพลาด
 4. เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์
 5. การจัดอันดับประเภทต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์
 6. Lifestyle กินเที่ยว สถานที่ ตามรอยภาพยนตร์
 7. แค่อยากรีวิว… (สิ่งของ ของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์)
 8. เรื่องผีเรื่องสยองขวัญสุดหลอน
 9. ตลก ขำขัน มีมต่างๆจากภาพยนตร์
 10. เรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์
 11. Podcast เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ , เกมส์ , การ์ตูน , ไอดอล , Lifestyle
 12.  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดทำการ Upload File ผลงานผ่าน Google Drive และส่งมาทาง Email : online@majorcineplex.com โดยระบุหัวข้ออีเมล #แค่อยากจะเล่า ตามด้วยชื่อคลิป VDO และชื่อช่อง พร้อมแนบชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ (เพื่อใช้ในกรณีส่งมอบของรางวัล) พร้อมรายละเอียด Link : ช่อง Youtube ของท่าน (หากมี) เพื่อใช้ในการโปรโมทผ่านช่องทางของ Major Group
 2. ชื่อคลิปวิดิโอ ขึ้นต้นด้วย แค่อยากจะเล่า … เช่น แค่อยากจะเล่า 10 ตัวละครที่ชื่นชอบที่สุด
 3. ไฟล์ VDO ผลงานต้องมีความละเอียด FULL HD 1080P(1920×1080) หรือ มากกว่า พร้อมแนบปกคลิปขนาด 1280*720
 4. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation, Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 5. ความยาววิดิโอไม่เกิน 15 นาที   
 6. เนื้อหาคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน รวมถึงต้องไม่ละเมิดนโยบายหลักเกณฑ์ชุมชนของ Youtubeโดยทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและ ถูกเรียกรางวัลคืน (ลิ้งค์ประกอบ นโยบายหลักเกณฑ์ชุมชน www.youtube.com/intl/th/about/policies/#community-guidelines)
 8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 9. ผลงานที่นำมาส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมงานประกวดใด ๆ มาก่อน
 10. เกณฑ์การตัดสิน

  • ความน่าสนใจของเนื้อหา
  • เทคนิคการตัดต่อ
  • ความคิดสร้างสรรค์
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงาน: 9 ตุลาคม 2563 – 6 ธันวาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะได้รับเงินรางวัล: 11 ธันวาคม 2563 ทาง Fanpage Major Group

สิทธิประโยชน์และของรางวัลจากการประกวด

 1. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก Upload ลงช่อง Youtube Major Group จะได้รับบัตร Gold Card สำหรับชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา 10 ที่นังจำนวน 1 ใบ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท รวม 25 รางวัล
 2. สิทธิในการโปรโมทช่อง Youtube ของท่านลงบนสื่อ Social ของทาง Major Group อาทิ เช่น Facebook (6 M Follows) / Youtube Channel Major Group 1,470,000 Sub. โดยทางทีมงานจะใส่ชื่อช่อง Youtube ของท่านในชื่อคลิป EX. แค่อยากจะเล่า….(By Major Channel) และใส่ลิ้งรายละเอียดช่องรายการของท่านลงในช่อง Description
 3. สิทธิในการลุ้นเงินรางวัล และ เครื่องเล่นเกม playstation 4 party bundle

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้มียอด View สูงสุด รับ เครื่องเล่นเกม Playstation 4 Party Bundle มูลค่า 11,990 บาท
 • คลิปที่โดนใจคณะกรรมการ รับ เครื่องเล่นเกม Playstation 4 Party Bundle มูลค่า 11,990 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร 061-420-3581 ติดต่อ คุณอาร์ม
Email : online@majorcineplex.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15355

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017