Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for :

ประกวดภาพถ่าย ”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนก
2. ประเภทผีเสื้อ

ระดับการประกวด
1. บุคคลทั่วไป
2. เยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

กำหนดระยะเวลา

รับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558
ตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4518

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ “แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9”

Happy จาก Dtac ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ “แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้ มีประสบการณ์ใหม่ๆ สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานกับเพื่อนๆ แม้ผลงานจะออกมา ดี ห่วย เจ๋ง เราไม่สนขอแค่สุดท้าย ได้ตั้งใจทำงานและมีผลผลิตออกมาเป็นผลงานเป็นของตัวเอง1 ชิ้น ให้ได้ภาคภูมิใจทางโครงการจะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดในรอบแรก ให้เหลือ 10ทีมในแต่ละประเภท เพื่อเข้าร่วมอบรม และ Workshop กับทีมงานมืออาชีพตัวจริง และทำการแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละประเภท โดยมีมืออาชีพคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติ
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ประเภทการประกวด

ภาพยนตร์โฆษณา รวมเวลาไม่เกิน 60 วินาที ภายใต้โจทย์ “บริการใจดีแบบใหม่ที่ใครๆก็แฮปปี้”
สติ๊กเกอร์ไลน์ของแฮปปี้ ภายใต้โจทย์ “แค่เห็นก็แฮปปี้แล้ว”
กติกาภาพยนตร์โฆษณา
ผลิตผลงานภายใต้โจทย์ “บริการใจดีแบบใหม่ที่ใครๆก็แฮปปี้”

กติกา
โจทย์ที่น้องๆ จะได้รับในปีนี้คือ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาแฮปปี้ ภายใต้โจทย์
“บริการใจดีแบบใหม่ที่ใครๆก็แฮปปี้” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยต้องเป็นภาพยนตร์โฆษณา
ที่ดูแล้วมีความสุข จนซ่อนยิ้มไว้ไม่ได้ หมดเขตส่งผลงาน 30 พฤศจิกายน 2557
คลิปที่ใช้ส่งประกวดต้องประกอบไปด้วย
Logo “ผลงานชิ้นนี้ใช้ในการประกวด แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards ภาค 9”
รายชื่อทีม + ชื่อมหาวิทยาลัย
ภาพยนตร์โฆษณา
End Scene “ภาพยนตร์ชิ้นนี้ใช้ทำเพื่อการประกวด แฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards ภาค 9 เท่านั้น”
กติการวม
เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและชั้นปี
หาเพื่อนร่วมทีม 2-4 คน ( ต้องอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น )
1 คน สมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น และ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่เป็นเรื่องที่กลั่นแกล้ง สร้างความเดือดร้อน หรือสร้างความเจ็บช้ำ ทางกายและใจให้กับผู้อื่น และต้องไม่มีเนื้อหาลบหลู่ต่อสถาบันใดๆ ไม่ใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เลียนแบบใคร หรือเคยประกวดที่ไหนมาก่อน
หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบแรก
กติกาออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ของแฮปปี้
โจทย์ในการออกแบบ สติกเกอร์ไลน์ของแฮปปี้ ภายใต้โจทย์ “แค่เห็นก็แฮปปี้แล้ว” ออกแบบสติกเกอร์จำนวน 16 ชิ้น ที่แค่เห็นก็แฮปปี้แล้ว

การออกแบบต้องประกอบไปด้วย
ออกแบบ สติกเกอร์ไลน์ของแฮปปี้ ภายใต้โจทย์ “แค่เห็นก็แฮปปี้แล้ว”
รายละเอียด
รูปภาพสติกเกอร์
จำนวน 16 รูป
ฟอร์แมต: PNG
ขนาด: กว้าง 370px สูง 320px
รูปภาพปกของCollection (Thumbnail)
จำนวน 1 รูป
ฟอร์แมต: PNG
ขนาด: กว้าง 240px สูง 240px
​กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงาน 30 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อสอบถาม
สายด่วนไม่ใช่เล่น 088-186-5576

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4519

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”
เป็นผลงานภาพยนตร์ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
ส่งผลงานในรูปแบบ DVD ที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD พร้อมแนวคิดในการออกแบบ โดยให้ทำสำเนา DVD จำนวน 5 ชุด ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร และระบุข้อมูลให้ชัดเจน
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร
มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ไม่คืน DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวด
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดังนี้

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
อาจารย์สกุล บุณยทัต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี กรรมการ
นายนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

บท
เทคนิคการนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ของงาน
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
รางวัลเกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
กำหนดการ

การส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2558
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น L ห้องลานจัน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
หากส่งทางไปรษณีย์ ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย
การตัดสินผลงาน วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.su.ac.th และ www.facebook.com/silpakornshortfilm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 0 2849 7538, 0 2849 7564
โทรสาร 0 2849 7563
E-mail: su-pr@su.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร
www.facebook.com/silpakornshortfilm

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4505

ประกวดภาพถ่าย “มุมมองใหม่ลอยกระทงสุโขทัยผ่านเลนส์”

จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มุมมองใหม่ลอยกระทงสุโขทัยผ่านเลนส์” ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2557

การส่งผลงาน

ส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
ติดต่อสอบถาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์-0-5561-2286 ในวันและเวลาราชการ
www.sukhothaiphoto.com
ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4490

ประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014

บริษัท สื่อสากล จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014 หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวด

กติกาและเงื่อนไข
1.รายละเอียดผลงาน

หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์”
ประเภทการประกวดได้แก่ ประเภทมืออาชีพ (DSLR และ MIRRORLESS)
รูปแบบไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดขั้นต่ํา 2,000 Pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ และผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ภาพ
ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 31 เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก
2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ และอายุ
3. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

ถ่ายภาพตามหัวข้อ “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG) มาที่ photocontest@motorexpo.co.th โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กําหนด
เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวด
5. กําหนดการ

กําหนดส่งภาพเข้าประกวด : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557
คัดเลือกและตัดสินผลงาน : คัดเลือกและตัดสินผลงาน: วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th
6. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดงาน ฯ
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ฯ มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
9. ผู้จัดงานฯ จะจับสลากสําหรับ รางวัลผู้โชคดีในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
10. ผู้จัดงานฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ที่โชคดีจากการจับรางวัล เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS ฉบับประจําเดือนเมษายน 2558
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ฯ ภายในกําหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ผู้จัดงาน ฯ ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
13. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จํากัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวดและชิงโชคครั้งนี้
14. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) รวมมูลค่า 67,900 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS รวมมูลค่า 11,540 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 600HS รวมมูลค่า 8,390 บาท
รางวัล POPULAR VOTE ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมพริ้นเตอร์ CANON รุ่น SELPHY CP910 มูลค่า 4,510 บาท และกระดาษอัดรูป KP108IN มูลค่า 995 บาท
อย่างละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,505 บาท
รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร พร้อมได้รับสิทธิ์สมาชิกนิตยสาร “ฟอร์มูลา” เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 7 รางวัล
ผู้ร่วมส่งภาพประกวดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี ดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 AMPLIFIERS ยี่ห้อ ROCKFORD FOSGATE รุ่น PUNCH 45 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท
รางวัลที่ 2 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M10 ขนาด 10.2 นิ้ว มูลค่า 17,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CM 7000 ขนาด 7 นิ้ว มูลค่า 8,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท
รางวัลที่ 4 น้ำมันเครื่อง ปตท. PERFORMA RACING SAE 5W-50 API SN/CF ขนาด 4.0 ลิตร มูลค่า 1,350 บาท จํานวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 5,400 บาท

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4507

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017