Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for :

ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest”

Campana ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest” ภายใต้คอนเซป “Living Impression” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 30 ปี

การส่งผลงาน
นำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายกระเบื้องภายใต้คอนเซป “Living Impression” โดย
1. ออกแบบห้องหรือพื้นที่ที่คุณชอบที่สุดในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือสวนสวย
2. เลือกออกแบบกระเบื้องปูพื้นขนาด 40×40 ซม., 60×60 ซม. หรือกระเบื้องบุผนังขนาด 25×40 ซม. อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสานกันให้เกิดความสวยงามได้อย่างลงตัว
3. นำเสนอผลงานการออกแบบพร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นแบบ

Print Present ผลงานลงบนกระดาษขนาด A2 (420×594 มม.)
File Present ขนาด A3 (420×594 มม.) นามสกุล : Tiff, JPG (บันทึกใส่CD)
File Product ที่ออกแบบเท่าขนาดจริง (บันทึกใส่CD)
File Mock up (รูปห้องตัวอย่าง) ขนาด A2 ความละเอียด 300 DPI นามสกุล : Tiff (บันทึกใส่ CD)
4. ตั้งชื่อผลงาน แรงบันดาลใจในการออกแบบและเหตุผลในการเลือกใช้พื้นที่ที่นำเสนอในการออกแบบ
5. ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

กำหนดการ
1. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2558
2. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 29 กันยายน 2558
3. เข้าชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2558
4. จัดทำ Prototype วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2558
5. กิจกรรมวันประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ (ความสวยงาม) 30 คะแนน
2. แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 30 คะแนน
4. ความสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน

เงื่อนไข
1. ผู้ส่งผลงานสามารถมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ลวดลายกระเบื้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ โดยต้องออกแบบชัดเจน เสมือนจริง
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเป็นผลงานใหม่ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบจากที่ใด ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆมาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯในการนำไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. ผู้เข้ารอบจะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 7 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท
5. รางวัลผู้ลงคะแนนโหวต 1 รางวัล รับ IPAD AIR 2
หมายเหตุ : รางวัลผู้ลงคะแนนโหวต เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานวันประกาศและลงคะแนนโหวตรับ IPAD AIR 2 : 1 รางวัล มูลค่า 24,900 บาท

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานพร้อมรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงานด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “Young Creative Contest” ได้ที่

Campana Young Creative Contest BOX 018
บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
MBE สาขาเซ็นทรัลพระราม9 9/9
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 29 กันยายน 2558 ผ่านหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/campanatiles
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

www. facebook.com/campanatiles
อีเมลล์ campanacreativecontest@gmail.com
โทรศัพท์ 095-801-5859
ข่าวประชาสัมพันธ์ : campana creative contest

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5499

ประกวดออกแบบห้องน้ำ “CRISTINA DESIGN AWARDS 2015” แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต”

บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด CRISTINA DESIGN AWARDS 2015 ภายใต้แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอน ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ และเป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษารุ่นใหม่อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้การศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถในสายวิชาชีพที่ตนกำลังศึกษาอยู่ จึงเปิดเวทีการประกวด “CRISTINA DESIGN AWARDS 2015 ” ภายใต้แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ เพราะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วไปให้ได้รับรู้ถึงภารกิจการดำเนินงานของ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อย่างถูกต้องและกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์ห้องน้ำจากจินตนาการสู่ความเป็นจริงอย่างมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
2.เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงในสายงานด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บริษัทสุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการศึกษา และนักศึกษาทั่วประเทศ

คุณสมบัติเข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาด้านการออกแบบ และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

รอบที่ 1
ผลงานออกแบบห้องน้ำที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องน้ำแห่งอนาคต” (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – 18 กันยายน 2558)
ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง
ผลงานที่ออกแบบต้องมีผลิตภัณฑ์ของ Cristina จำนวน 1 ชิ้น (สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ www.cristina.co.th
ผลงานที่ออกแบบจะต้องมีอ่างอาบน้ำ จำนวน 1 ใบ (สามารถออกแบบใหม่ได้ตามความเหมาะสม)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรอบที่ 1 ให้จัดทำแบบลงบน Mood board สีดำขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.) แนวนอน (สามารถจัดวางในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วส่งผลงานในรูปแบบ JPG ขนาด A3)
พื้นที่ในการออกแบบห้องน้ำ ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
อธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบรวมถึงรายละเอียดของผลงานให้ชัดเจน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16
แนบใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ผลงานออกแบบที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท คริสตินา(ประเทศไทย) จำกัด ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน ซึ่งชื่อผู้ออกแบบจะถูกเผยแพร่พร้อมผลงานทุกครั้ง
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ หากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ทันที
รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้ง15 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้
หลังจากกิจกรรม Workshop ผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 15 คน จะต้องออกแบบดีไซน์ ผ่านโปรแกรมการออกแบบต่างๆ ตามความถนัด เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพเสมือนจริง ในรูปแบบ 3D (ในระยะเวลา 57 วัน)
ส่งผลงานในรูปแบบ DVD โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต้องส่งผลงานออกแบบต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์นามสกุลระบุนามสกุลไฟล์ (.3ds)
ต้องส่งผลงานออกแบบรูปภาพ ไฟล์นามสกุล (.JPG)
ตั้งชื่อไฟล์หรือชื่อผลงาน “CRISTINA_ชื่อ-นามสกุล_ชื่อมหาวิทยาลัย” เท่านั้น
หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
รางวัล มูลค่ารวม 178,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 15 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
กำหนดการดำเนินงาน

วันที่ 3 ส.ค. –18 ก.ย.2558 รับสมัคร-ส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 22 ก.ย.2558 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1 ทาง www.cristina.co.th และFacebook “Cristina Sanitary Thailand Co.,Ltd”
วันที่ 26 ก.ย. 2558 กิจกรรม Workshop ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
วันที่ 27 ก.ย. – 22 พ.ย.2558 ผู้ผ่านเข้ารอบที่ 1 ออกแบบผลงานในรูปแบบ 3D ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ระยะเวลา 57 วัน)
วันที่ 22 พ.ย. 2558 หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 2
วันที่ 27 พ.ย.2558 งานประกาศผลรางวัล (15 ทีมนำเสนอผลงาน)
ที่อยู่ในการส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด

จัดส่งไปรษณีย์ EMS
บริษัท ไดเร็คท์เรสพ็อนซ์ ประเทศไทย จำกัด
88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
ส่งทางอีเมล์ :cristina_contest2015@hotmail.com (สำหรับ Mood Board รอบที่ 1)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานโครงการ คุณนพรัตน์ มาลาล้ำ (อั๋น) โทร. 093-824-0008 / 02-715-3000
www.facebook.com/cristina.thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wassamon Laongpun

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5488

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ หัวข้อ “ขยะ…จัดการได้ด้วยมือเรา”

สำนักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สสล.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ประชันความคิด ภายใต้หัวข้อ “ขยะ…จัดการได้ด้วยมือเรา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรุงเทพมหานคร โดยผลงานที่ชนะเลิศจากการประกวดจะถูกนำมาจัดทำเป็นหุ่นมาสคอต สัญลักษณ์รณรงค์การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนสร้างการรับรู้และจดจำเกี่ยวกับการจัดการขยะผ่านกิจกรรมการประกวดฯ
3. เพื่อสร้างสัญลักษณ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดทำสื่อสัญลักษณ์ในรูปแบบหุ่นจำลอง Mascot และพวงกุญแจ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

แนวคิดการออกแบบ
1. หุ่นจำลองต้องสื่อความหมายของการจัดการขยะของกรุงเทพมหำนคร อย่ำงเหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. หุ่นจำลองต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ จดจำง่าย โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุคคลิกที่ร่าเริงและมีความเป็นมิตร พร้อมกับสะท้อนแนวคิดการจัดการขยะไปพร้อมกัน
3. หุ่นจำลองที่ออกแบบสามารถเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องให้ควำมเห็น แนวคิดหรือควำมหมำยในกำรออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน ไม่เกิน 5 บรรทัด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน เเละเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
สามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
แสดงรูปแบบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมทั้งระบุชื่อผลงานและแนวคิดที่ด้านหลังของผลงานทุกชิ้น
กระดาษขนาด A4 หรือ A3 จำนวน 2 ชุด / 1 ผลงาน
ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับ (ถ้ามี) ในรูปแบบนามสกุล JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกใส่ CD – DVD จำนวน 1 แผ่น
กำหนดส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน 2558
จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้น 15 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ.170 ปณศ. จรเข้บัว (อ้างอิงจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ) พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “การประกวดออกแบบอัตลักษณ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์รณรงค์การจัดการขยะของกรุงเทพ มหานคร”
ประกาศรายชื่อผลงาน

ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในวันที่ 14 กันยายน 2558 ทาง Facebook ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา
เปิดโหวตทางไปรษณียบัตร เเละ Facebook วันที่ 14 – 16 กันยายน 2558
เมื่อโหวตทางไปรษณียบัตร ลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 14,000 บาท เเละของที่ระลึก
เมื่อโหวตผ่านทาง Facebook คะแนนโหวตนับเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน
ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bmawastemanagemen

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5489

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกันใช้ทักษะความสามารถด้านศิลปะวาดภาพแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
3. เพื่อนำภาพวาดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1–6
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
3. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

แนวคิดการประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงใจ” ภายใต้แนวคิด ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการเป็นนักเรียนในใบสมัคร
2. ระดับอุดมศึกษาให้ส่งใบสมัคร และแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ จะต้องวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (เรียบ) ขนาด 15 x 21 นิ้ว ใช้สีไม้ สีเทียน สีน้ำ และสีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
4. ผู้ส่งผลงาน จะต้องวาดภาพ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” ภายใต้แนวคิด “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
5. ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดงประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
6. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนามาใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ นิทรรศการ ฯลฯในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
7. ผลงานทุกผลงานจะถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนาไปใช้หรือดัดแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งเข้าประกวดทราบและไม่คืนผลงานให้
8. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com,www.rh-negative.com, www.club25thailand.com, www.facebook.com/prnbc หรือรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

การส่งผลงาน
1. กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557

ส่งทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานการประกวดวาดภาพ) ทั้งนี้การส่งผลงานไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในวันและเวลาราชการ
2. ระบุชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ด้านหลังผลงาน
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1753, 1761, 1771

การตัดสินผลงานและการประกาศผลรางวัล
1. การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาตัดสิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (รวม 100 คะแนน)

เนื้อหา เรื่องราวของภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด 30 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 30 คะแนน
การจัดองค์ประกอบภาพ ความประณีตและสวยงาม โดดเด่น 20 คะแนน
เทคนิคการใช้สี สร้างสรรค์งาน 20 คะแนน
2. ตัดสินการประกวด วันที่ 4 ธันวาคม 2557 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทาง www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com, www.rh-negative.com, www.club25thailand.com, www.facebook.com/prnbc
4. การรับรางวัล ผู้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ในวันแถลงข่าวโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) หรือมอบฉันทะ (พร้อมสำเนา บัตรประชาชน) ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง หากไม่มารับรางวัลตามกาหนดที่แจ้ง ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
1. ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
2. ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
3. ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4530

ประกวด “Computer Science Mascot & Sticker Line”

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “Computer Science Mascot & Sticker Line”ชองรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ประจำสาขา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประจำสาขา ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจให้แก่บุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่านกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาสทำความรู้จักสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสัญลักษ์ประจำสาขา
3. สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจให้แก่บุคคลภายนอก
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคคลภายนอกได้ทำความรู้จักสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
3. บุคคลภายนอกคุ้นเคยและเข้าใจในสาขามากยิ่งขึ้น
4. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หัวข้อในการประกวด
CS Mascot and Sticker Line

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ไฟล์รูปภาพ สกุล PNG จำนวน 17 ภาพ

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
1. แนวคิดของผลงาน สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2. ความสวยงามของผลงาน
3. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษาทุกสาขาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. บุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์รูปภาพสกุล PNG จำนวน17 รูป แต่ละรูปมีขนาดไม่ต่ำกว่า 500×500 พิกเซล
2.ผลงานทั้ง 17 ชิ้น แบ่งเป็น

การออกแบบมาสคอต 1 ตัว
ท่าทางของมาสคอตนั้นๆ 16 ท่าทาง เพื่อใช้สำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์
3. หากใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ ให้แนบไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์สกุล AI , PSD หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆที่ท่านใช้
4. หากใช้วิธีการวาดด้วยมือ ให้แสกนผลงานของท่านและส่งมาเป็นไฟล์สกุล PNG
5. แนบคำอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบมาพร้อมกับตัวผลงานของท่าน เพื่อให้ทางคณะผู้ตัดสินสามารถทำความเข้าใจกับผลงานของท่านได้ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินอย่างมาก

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งได้ที่ E-mail : PBL12.Project@gmail.com
หัวข้อ E-Mail : “CS Mascot : ชื่อผลงานของตน (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย)
รายละเอียด
1. ชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. อีเมล์
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นภาษาไทย

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองห้ามมิให้ตัดต่อ ดัดแปลง หรือนำผลงานบางส่วนของผู้อื่นเพื่อใช้ในการส่งเข้าประกวดอย่างเด็ดขาด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
3. ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมให้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถนำผลงานออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมของสาขาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
5. คณะกรรมการตัดสิน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
6. หากผลงานใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับการพิจารณา
7. ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว

ระยะเวลาการประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2557
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ www4.sit.kmutt.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanokrat Wuthiamornsak

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4528

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017