Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว...

ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ...

Read More

ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”

ประกวดหนังสั้น...

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั...

Read More

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด...

Read More

ประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ประกวด “EGAT Animation...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดั...

Read More

ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค...

โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประช […]

Read More

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017