ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ABOUT US
 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า "อาร์ต แอนด์ ดีไซน์" เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2547 เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ มี  2  สาขา  
* สาขารามคำแหง 12  
* สาขารัชโยธิน     

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จากทีมสอนที่มีคุณภาพเราจึงปรับหลักสูตรให้ เข้ากับความต้องการของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทั้งแนวคิดหลักการทำงานเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ มาดัดแปลงเป็นหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่า.. ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง  นอกจากนี้ยังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกลับมาเรียนทวนได้ 2 ปี ฟรี!!

เป้าหมายของโรงเรียน

  • แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เริ่มสนใจ
  • ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ
  • ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง
 
   
  การดำเนินการและผลงานที่ผ่านมา
 
   
ปี 2547 จัดตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) หรือ "Artanddesign School" ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสาขาแรกที่ สาขารามคำแหง 12
   
ปี 2548 อบรมนอกสถานที่ครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร Graphic design , Indesign , Flash Professional และ 3D Studio Max โดยไปสอนที่มหาวิทยาลัย
   
ปี 2549 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2d Animation, การวาดการ์ตูนสำหรับเด็ก , Flash Action Script และ ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2 อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ใช้สถานที่ของสาขา ามคำแหงในการอบรม เนื่องจากตึกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย กำลังปรับปรุง
   
ปี 2550 อบรม Indesign ให้กับบริษัท ดาวฤกษ์ อบรมนอกสถานที่ต่างจังหวัดที่แรก คือ บริษัท THAIGEMS จ.จันทบุรี อบรมการ RETOUCH JEWELERY
   
ปี 2551 เปิดสาขาใหม่ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน เป็นสาขาที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
   
ปี 2552 ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio max, 3D Studio Viz ในปีแรก
   
ปี 2553 - ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาครั้งแรกในหัวข้อ Indesign for magazine รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 -20 มิ.ย 2553 และรุ่นที่ 2 บรรยายโดยอาจารย์เธียรชัย พ่วงสมจิตต์ (อ.แอ๊ด)และนายแสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม) บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

- ได้รับเกียรติอบรมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ในหัวข้อ"การตัดต่อ VDO และการสร้าง Effect เพื่องานโทรทัศน์

- ได้รับเกียรติจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร After Effect จำนวน 25 ท่าน โดยแบ่ง การอบรมเป็น 3 รุ่น

- ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน (E-learning)” การใช้งาน โปรแกรม 3D Studio Max, Flash Action Script, Indesign ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 3-30 มีนาคม 2553

- ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อบรมเจ้าหน้าที่กว่า 20 ท่านเมื่อ 21-22 ธ.ค 2553 ในหัวข้อ การ Retouch ภาพถ่าย

- นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การไฟฟ้า, กรมตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงหมาดไทยเป็นต้น
   
ปี 2554 - เปิดหลักสุตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ Character design และ Solid work และได้รับเกียรติอบรมจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์(ม.อ.) เชิญไปบรรยาย หลักสูตร PHP & MySQL , Flash Professional, Flash Action Script เมื่อวันที่ 7-17 ก.พ 2554 ที่ จังหวัดสงขลา
   
ปี 2557 - ได้รับเกียรติจากบริษัทแพนดอร่า แบรนด์เครื่องประดับหรูจากประเทศเดนมาร์ก ผู้สร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณี ชั้นนำได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็น วิทยากรอบรมโปรแกรม Graphic Design 36 ชั่วโมงให้กับพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.พ - 14 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานสภาเลขาธิการ (Office Of The Education Council) ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็น วิทยากรอบรมโปรแกรม Indesign 12 ชั่วโมงให้กับผู้เข้าอบรม 15 ท่าน เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Premiere ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29 - 30 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้เข้าอบรมหลักสูตรIndesign 18 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน 2557

- ได้รับเกียรติจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรม 7 ท่านในหลักสูตร Creative Workshop กับทางโรงเรียนทีสาขารามคำแหง

- ได้รับเกียรติจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance และ Creative Workshop

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Illustrator ที่บริษัท

- ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
   
ปี 2558 - ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้ไปบรรยาย ในหัวข้อ Creative Workshop

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ปีที่ 2 2ปีซ้อนได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมการใช้งาน Flash Professional

- ได้รับเกียรติจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานมาอบรม 3 รุ่นติดต่อกัน

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign ผุ้เข้าอบรม 12 ท่าน เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558

- ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio Viz เป็นปีที่ 3

- ได้รับเกียรติจากบริษัท บอย เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด) จ.ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรม การใช้งานโปรแกรม Autocad เมื่อวันที่ 24 -27 พ.ย 2558 และโปแกรม Illustrator เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558

-  พัฒนาหลักสูตร Solidworks ต่อยอดการออกแบบขั้นสูง เป็นหลักสูตรใหม่ ชื่อ "หลักสูตร Sheet Metal" และเปิดอบรมรุ่น 1 ไปเมื่อปลายปี 2558
   
ปี 2559 - เปิดหลักสูตรออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 3 หลักสูตร คือหลักสูตร Adobe Muse 14 ชม. , หลักสูตร Joomla 12 ชม.และและหลักสูตร Web modern Design 36 ชม.

- เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ 2D Animation สำหรับเด็ก ๆ คือหลักสูตร toonboom 20 ชั่วโมง รุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2559

- ได้รับเกียรติจากธนาคารมิซูโฮ ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร Web modern Design รุ่นแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค - 23 เม.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์)จำกัด ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับทางโรงเรียน 2 รุ่นติดกัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18,19,25 เมษายน 2559 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3,9,17 พฤษภาคม 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานมาอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 30 เม.ย - 11 มิ.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทติยะไพบูลย์ ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 7 พ.ค - 25 มิ.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign Advance 12 ชั่วโมง ผุ้เข้าอบรม 13 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม และอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 14 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559

- ได้รับเกียรติจากการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Premiere ให้ผู้เข้าอบรม 5 ท่านเมื่อวันที่ 14 -15 พ.ค, หลักสูตร Graphic design 6 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย - 9 ก.ค และหลักสูตร After Effect

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 11,18 มิถุนายน 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2559
   
ปี 2561 - ได้รับเกียรติจาก บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด (สาขา 00001) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 -27 มกราคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 4 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด ส่งพนักงาน 3 ท่าน อบรมหลักสูตร premiere เมื่อวันที่ 2,6-7 กุมภาพันธ์ 2561

- ได้รับเกียรติจากบมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After Eefect เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 1 ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท แปซิฟิค เทคโนโนยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ,บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท แอค เซส เซอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Photoshop CC 20 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 31 มีนาคม ผู้เข้าอบรม 4 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท พันดาว กรุป จํากัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้เข้าอบรม 6 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท เจคิว ฟูดส์ จำกัด และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ส่งพนักงานอบรม หลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 4 -5 เมษายน 2561 , 24 - 25 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทย รอยัล คอมพิวเตอร์ เปเปอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร
Autocad เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 2 มิถุนายน 2561

- ได้รับเกียรติจากกองการบินทหารเรือ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After EEfect เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ฤทธา จำกัดได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Autocad 2D/3D 2016 56 ชม. เมื่อวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561 (8 วัน ) อบรมที่ ไซต์งาน Mega บางนา ผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design 3 ท่านเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท คอฟฟราล-เอกธนา วิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานจำนวน 5 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

-- ได้รับเกียรติจาก บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมและบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรม หลักสูตร Sketchup เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร Graphic Design และ 3D Studio Max เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดิน ส่งพนักงาน 7 ท่านอบรมหลักสูตร Indesign , After Effect และ Graphic Design เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากกรมท่าอากาศยาน ส่งพนักงาน 9 ท่านอบรมหลักสูตร Autocad รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 และส่งพนักงาน 9 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Infographic By Illustrator รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน และวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561 และส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 22 กันยายน -17 พฤศจิกายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ช่อง 7 ส่งพนักงาน 4 ท่านอบรมหลักสูตร After Effcet เมื่อวันที่ 11 -12 กันยายน และ ส่งพนักงาน 4 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร photoshop Advanced เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาที่ 00004) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad และ SketUp เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และได้ส่งพนักงานอีก 3 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561

- นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , โรงพยาบาลราชบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
ปี 2562 - ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ส่งคณะอาจารย์มาอบรมหลักสูตร Premier & After Effect เมื่อวันที่ 8 – 11 มกราคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท อูเมมูระคอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Sketchup เมื่อวันที่ 19 , 26 มกราคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่านอบรมหลักสูตร Graphic Design Advance เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 และอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาที่ 00004 และ สาขาที่ 0001 ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 2 - 15 มีนาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 2 มีนาคม – 6 เมษายน 2562

- ได้รับเกียรติจาก AUA Language Center ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Adobe Premiere เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562 และ อบรมหลักสูตร Wordpress ไปเมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ดีวา บิวตี้ จำกัด ( สำหนักงานใหญ่ ) และ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Sketchup 20 ,27 เมษายน 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Solidwork

- ได้รับเกียรติจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท แมกซ์เวลล์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ 00000) และบริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562

- ได้รับเกียรติจากบริษัท เอช ไอ พี คลาวด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) , บริษัท ดีสเลิฟ มิวสิค จำกัด และบริษัท แอ๊ดวานซ์ โมบาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Photoshop CC For Graphic design & Social Media เมื่อวันที่ 21 -24 พฤษภาคม 2562 และ 26 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2562

- ได้รับเกียรติจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Indesign1 -2 มิ.ย2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ส่งพนักงาน 6 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Adobe Premiere ไปเมื่อวันที่ 1, 8 มิ.ย 2562 และตามด้วยหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 15 มิ.ย – 6 ก.ค 2562

-ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร
บรรยายหลักสูตร 3D Studio Max ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้าน การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 ท่าน ณ. ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และบริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟิวเจอร์ 99 จำกัด , บริษัท ข่าวสด จำกัด ส่งพนักงาน 4 ท่าน อบรมหลักสูตร Adobe Premiere เมื่อวันที่ 13 , 20 กรกฏาคม 2562

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอเพ็กซ์ รีเสิร์ช โปรดักส์ จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2562
   
  ...ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ...
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool