ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ABOUT US
 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า "อาร์ต แอนด์ ดีไซน์" เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2547 ถึงปัจจุบันปี 2562 ระยะเวลากว่า 15 ปี ที่เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ มี  2  สาขา  
* สาขารามคำแหง 12  
* สาขารัชโยธิน     

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จากทีมสอนที่มีคุณภาพเราจึงปรับหลักสูตรให้ เข้ากับความต้องการของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทั้งแนวคิดหลักการทำงานเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ มาดัดแปลงเป็นหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่า.. ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง  นอกจากนี้ยังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกลับมาเรียนทวนได้ 2 ปี ฟรี!!

เป้าหมายของโรงเรียน

  • แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เริ่มสนใจ
  • ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ
  • ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง
 
   
  การดำเนินการและผลงานที่ผ่านมา
   
 
ปี 2547 จัดตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) หรือ "Artanddesign School" ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสาขาแรกที่ สาขารามคำแหง 12
ปี 2548 อบรมนอกสถานที่ครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตร Graphic design , Indesign , Flash Professional และ 3D Studio Max โดยไปสอนที่มหาวิทยาลัย
ปี 2549 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2d Animation, การวาดการ์ตูนสำหรับเด็ก , Flash Action Script และได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีที่ 2 2 ปีซ้อนโดยอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งใช้สาขารามคำแหงในการอบรมคร้ังนี้ เนื่องจากอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ปี 2550 อบรม Indesign ให้กับบริษัท ดาวฤกษ์

อบรมนอกสถานที่ต่างจังหวัดคร้ังแรก ให้กับบริษัท THAIGEMS จ.จันทบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การ RETOUCH JEWELERY ด้วยโปรแกรม Photoshop"
ปี 2551 เปิดสาขาใหม่ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน เป็นสาขาที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
ปี 2552 ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio max, 3D Studio Viz เป็นครั้งแรก
 
ปี 2553 ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาครั้งแรกในหัวข้อ Indesign for magazine รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 -20 มิถุนายน และรุ่นที่ 2 บรรยายโดยอาจารย์เธียรชัย พ่วงสมจิตต์ (อ.แอ๊ด) และนายแสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม) บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ได้รับเกียรติอบรมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นปีที่ 2 2 ปีซ้อน ในหัวข้อ"การตัดต่อ VDO และการสร้าง Effect เพื่องานโทรทัศน์

ได้รับเกียรติจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร After Effect จำนวน 25 ท่าน โดยแบ่งผู้เข้า อบรมออกเป็น 3 รุ่น

ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน (E-learning)” การใช้งาน โปรแกรม 3D Studio Max, Flash Action Script, Indesign ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 3-30 มีนาคม

ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเจ้าหน้าที่ 20 ท่านเข้าอบรมในหัวข้อ การ Retouch ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Photoshop และอบรมการใช้งานโปรแกรม Indesign เมื่อ 21-22 ธันวาคม

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การไฟฟ้า, กรมตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงหมาดไทยเป็นต้น
 
ปี 2554 เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ Character design และ Solidworks

ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (ม.อ.) เชิญทางโรงเรียนให้ไปเป็นวิทยากรอบรมใน หลักสูตร PHP & MySQL , Flash Professional, Flash Action Script เมื่อวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ที่ จ.สงขลา
 
ปี 2557 ได้รับเกียรติจากบริษัทแพนดอร่า แบรนด์เครื่องประดับหรูจากประเทศเดนมาร์กผู้สร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณี ชั้นนำได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Graphic Design ให้กับ พนักงานที่บริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานสภาเลขาธิการ (Office Of The Education Council) ได้เชิญทางโรงเรียน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Indesign 12 ชั่วโมง ให้กับผู้เข้าอบรม 15 ท่าน เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม

ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ชลบุรี จ.ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรตัดต่อ วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทจำนวน 30 ท่าน เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29 - 30 มีนาคม

ได้รับเกียรติจากจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร Indesign 18 ชั่วโมง จำนวน 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน

ได้รับเกียรติจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Creative Workshop จำนวน 7 ท่าน และจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance และ Creative Workshop

ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Illustrator เป็นครั้งแรก โดยให้ทาง โรงเรียนไปอบรมให้ที่บริษัท

ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมการตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยไปอบรมให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 
ปี 2558 ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้ไปบรรยาย ในหัวข้อ Creative Workshop

ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี เป็นปีที่ 2 2ปีซ้อนได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมการใช้งาน Flash Professional โดยไปอบรมให้ที่บริษัท

ได้รับเกียรติจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานมาอบรม 3 รุ่นติดต่อกัน

ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้งาน โปรแกรม Adobe Indesign ผุ้เข้าอบรม 12 ท่าน เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคมเป็นปีแรก จัดอบรมที่่บริษัท

ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio Viz เป็นปีที่ 3

ได้รับเกียรติจากบริษัท บอย เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด) จ.ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร อบรมการใช้งาน โปรแกรม Autocad เมื่อวันที่ 24 -27 พ.ย และโปแกรม Illustrator เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม โดยไปอบรมให้ที่ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

พัฒนาหลักสูตร Solidworks ต่อยอดการออกแบบขั้นสูง เป็นหลักสูตรใหม่ ชื่อ "หลักสูตร Sheet Metal" และเปิดอบรมรุ่นที่ 1 ไปเมื่อปลายปี 2558
 
ปี 2559 เปิดหลักสูตรออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 3 หลักสูตร คือหลักสูตร Adobe Muse 14 ชม. , หลักสูตร Joomla 12 ชม.และและหลักสูตร Web modern Design 36 ชม และเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ 2D Animation สำหรับเด็ก คือหลักสูตร toonboom 20 ชั่วโมง และมีอบรมรุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม

ได้รับเกียรติจากธนาคารมิซูโฮ ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร Web modern Design รุ่นแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค - 23 เม.ย และจากบริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รุ่น ติดกัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18,19,25 เมษายน และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3,9,17 พฤษภาคม

ได้รับเกียรติจากบริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 30 เม.ย - 11 มิ.ย

ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี เป็นปีที่ 2 2 ปีซ้อน ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign Advance 12 ชั่วโมง ผุ้เข้าอบรม 13 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม และอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 14 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน โดยไปอบรมให้ที่บริษัท

ได้รับเกียรติจากการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Premiere ให้ผู้เข้าอบรม 5 ท่านเมื่อวันที่ 14 -15 พ.ค, หลักสูตร Graphic design 6 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย - 9 ก.ค และ หลักสูตร After Effect

ได้รับเกียรติจากบริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 11 , 18 มิถุนายน และจากบริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign เมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน
 
ปี 2561 ได้รับเกียรติจาก บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด (สาขา 00001) ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 -27 มกราคม 2561,บริษัทเวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัดส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 28 มกราคม–4 มีนาคมและจาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม

ได้รับเกียรติจาก บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด ส่งพนักงาน 3 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร premiere เมื่อวันที่ 2,6-7 กุมภาพันธ์ , บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After Effect เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 1 ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน

ได้รับเกียรติจาก บริษัท แปซิฟิค เทคโนโนยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด ส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม และจาก บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ,บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน

ได้รับเกียรติจากบริษัท แอค เซส เซอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Photoshop CC เมื่อ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ผู้เข้าอบรม 4 ท่าน และจากบริษัท พันดาว กรุ๊ป จํากัด ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ผู้เข้าอบรม 6 ท่าน

ได้รับเกียรติจากบริษัท เจคิว ฟูดส์ จำกัด และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 4 -5 เมษายน และวันที่ 24 - 25 เมษายน

ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทย รอยัล คอมพิวเตอร์ เปเปอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 2 มิถุนายน และจากกองการบินทหารเรือ ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After Effect เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน

ได้รับเกียรติจากบริษัท ฤทธา จำกัดได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม อบรมที่ไซต์งาน Mega บางนา ผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

ได้รับเกียรติจากบริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design 3 ท่านเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม และบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม

ได้รับเกียรติจาก บริษัท คอฟฟราล-เอกธนา วิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานจำนวน 5 ท่าน เข้าอบรม หลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม และจาก บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

ได้รับเกียรติจาก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงาน 2 ท่านเข้าอบรมและบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Sketchup เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม

ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design และ 3D Studio Max เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม

ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดิน ส่งพนักงาน 7 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Indesign , After Effect และ Graphic Design เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

ได้รับเกียรติจาก กรมท่าอากาศยาน ส่งพนักงาน 9 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 -10 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม และส่งพนักงาน 9 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Infographic By Illustrator รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 -24 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่),บริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน

ได้รับเกียรติจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน และวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม และส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 22 กันยายน -17 พฤศจิกายน

ได้รับเกียรติจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ช่อง 7 ส่งพนักงาน 4 ท่านเข้าอบรม หลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 11 -12 กันยายน และอบรมหลักสูตร Photoshop Advanced เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน

ได้รับเกียรติจาก บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาที่ 00004) ส่งพนักงาน 2 ท่านเข้า อบรมหลักสูตร Autocad และ SketchUp เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และได้ส่งพนักงานอีก 3 ท่าน เข้าอบรม หลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , โรงพยาบาลราชบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 
ปี 2562 ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ตส่งคณะอาจารย์มาอบรมหลักสูตร Premier & After Effect เมื่อวันที่ 8 – 11 มกราคม ที่สถาบันและ บริษัท อูเมมูระคอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Sketchup เมื่อวันที่ 19 , 26 มกราคม

ได้รับเกียรติจากบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และจากบริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ส่งพนักงาน 2 ท่านเข้า อบรมหลักสูตร Graphic Design Advance เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม และอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนัก งานใหญ่ ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม และ บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 12 – 15 มีนาคม

บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาที่ 00004 และ สาขาที่ 0001 ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 2 - 15 มีนาคม และจากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งพนักงาน 2 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 2 มีนาคม – 6 เมษายน

AUA Language Center ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Adobe Premiere เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม และอบรมหลักสูตร Wordpress ไปเมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม

บริษัท ดีวา บิวตี้ จำกัด (สำหนักงานใหญ่), บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน เข้าอบรม หลักสูตร Sketchup 20 ,27 เมษายน และจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Solidworks

บริษัท แมกซ์เวลล์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ 00000) , บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ส่งพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน และสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน

บริษัท เอช ไอ พี คลาวด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) , บริษัท ดีสเลิฟ มิวสิค จำกัด และบริษัท แอ๊ดวานซ์ โมบาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Photoshop CC For Graphic design & Social Media เมื่อวันที่ 21 -24 พฤษภาคม และ 26 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Indesign เมื่อวันที่ 1 -2 มิ.ย และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด ส่งพนักงาน 6 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Adobe Premiere ไปเมื่อวันที่ 1, 8 มิ.ย และตามด้วยหลักสูตร After Effect เมื่อวันที่ 15 มิ.ย – 6 ก.ค

ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และได้เชิญทางโรงเรียน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร 3D Studio Max 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 – 4 กรกฎาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 ท่าน ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

บริษัท ข่าวสด จำกัด ส่งพนักงาน 4 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Adobe Premiere เมื่อวันที่ 13 , 20 กรกฏาคม

นอกจากนั้นยังมีบริษัทอื่นๆ อีก ได้แก่ บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด , บริษัท พญาอินทรี ลาดกระบัง ,บริษัท ฟิวเจอร์ 99 จำกัด ฯลฯ
   
  ...ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ...
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk