ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
          ตารางเดือนมีนาคม

update 17 มีนาคม

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
543 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 19 -27 มี.ค.
(งด22 มี.ค.)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
545 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 5 -12 เมษายน รัชโยธิน
547 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 12.00 (3) 18 เมษายน - 3 พ.ค รัชโยธิน
       

544

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 24 มี.ค -5 พ.ค.(pho) (งด14 เม.ย.)
เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำแหง12
542 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 31 มี.ค - 12 พ.ค รัชโยธิน
       
542 อาทิตย์ 9.00-15.00 25 มี.ค.- 29 เม.ย.

รามคำแหง 12
546* อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 25 มี.ค - 6 พ.ค (Ill)
เหลือ 5 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 20 -23 มี.ค. รามคำเเหง12
7 อาทิตย์ 13.00 - 18.00 (5) 31 มี.ค , 7, 21,28 เม.ย รัชโยธิน
8 จันทร์ - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 9 - 12 เมษายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (5) 29 เม.ย.- 3 มิ.ย. รามคำแหง
41 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 22 เม.ย - 27 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
48 * เสาร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.00 (5)
24, 31 มี.ค,
7, 21 เม.ย
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 27 -30 มี.ค.
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) 25 มี.ค - 29 เม.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 24,31 มี.ค, 7เม.ย.
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 29 เม.ย.-3 มิ.ย.
รามคำแหง 12
Premiere อังคาร - พุธ 9.00 - 16.00 (6) 20 - 21 มีนาคม
รามคำแหง
After Effect อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 3 - 6 เม.ย
รัชโยธิน
Premiere พฤหัส - ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6) 28 -29 มีนาคม
รัชโยธิน
AFter Effect เสาร์ 9.00 - 13.00 (4) 31 มี.ค - 5 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTO CAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
85 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

20-28 มี.ค.

รามคำแหง 12
86 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 7 เม.ย.-19 พ.ค.
(งด 14 เม.ย.)
รามคำแหง 12
121 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30) 3 -11 เมษายน รัชโยธิน
122 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 22 เม.ย - 27 พ.ค
( 6 วัน)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
87 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5)
20 -29 มี.ค. รามคำแหง 12
86 อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6)
18 มี.ค.-29 เม.ย
(งด 14 เม.ย.)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 24 มี.ค.-5 พ.ค. รามคำเเหง12
89 อาทิตย์ 10.00 - 12.00 (2)
13.00 - 16.00 (3)
25 มี.ค - 29 เม.ย (5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 7 เม.ย. -19 พ.ค.
(งด 14 เม.ย.)
รามคำแหง 12
18* อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 มี.ค - 22 เม.ย
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 7,21 เม.ย. รามคำเเหง12
18 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 31 มี.ค, 1 เม.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
67 ศุกร์, เสาร์,อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 6 , 7, 8 เมษายน รัชโยธิน
70 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 1, 7, 8 เมษายน รัชโยธิน
68 อาทิตย์ - จันทร์ 9.30 - 17.30 (7) 18, 19 มี.ค , 25 มี.ค รัชโยธิน
66 อังคาร -พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 27 - 29 มี.ค.
เหลือ 5 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
69 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 1,8,22 เมษายน
เหลือ 1 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 1,8 เม.ย. รามคำเเหง12
5* เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 24 - 25 มีนาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool