ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนมกราคม

update19 ม.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
569 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 5 - 12 ก.พ รัชโยธิน
570 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 17 -25 ม.ค.
รามคำแหง 12
       

571

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 19 ม.ค.- 23 ก.พ. รามคำแหง12
572 เสาร์์ 9.30 - 15.30 (5) 2 ก.พ - 2 มี.ค รัชโยธิน
       
573 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3 ก.พ.-10 มี.ค
รามคำแหง 12
568 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 27 ม.ค.- 3 มี.ค.(Pho)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
9 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 9 ก.พ - 2 มี.ค รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. 3, 10 ก.พ รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 22 -24 มกราคม รามคำแหง12/ รัชโยธิน
3 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3, 10, 17 ก.พ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 9 ก.พ - 2 มี.ค รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 15.00-19.00 (4)

20 ม.ค. -17 ก.พ.

รามคำเเหง12
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 5 - 8 กุมภาพันธ์ รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3 ก.พ. - 10 มี.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 3 ก.พ - 24 ก.พ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 15 -18 ม.ค.
รามคำแหง
4 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 2 - 23 กุมภาพันธ์ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : FLASH PROFESSIONAL 2D Animation
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ 9.30 - 16.30 น (6) ต้นเดือนก.พ รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.00-14.30 (5) 28 ม.ค.- 1 ก.พ.
รามคำแหง
Premiere อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 3,10,17 ก.พ.
รามคำแหง
Premiere จันทร์ - พุธ 9.00 - 13.00 (4) 18 -20 ก.พ.
รามคำแหง
Premiere จันทร์ - พุธ 9.00 - 13.00 (4) 11-13 ก.พ.
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 23 ก.พ, 2 มี.ค
รัชโยธิน
After Effect อาทิตย์
ส - อา
9.00 - 16.00 (6) 3 ,10 ก.พ
16 - 17 ก.พ
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 4 - 8 ก.พ. (5 วัน) รามคำแหง 12
91 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 26 ม.ค. -2 มี.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
127 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.30 ) 27 ม.ค - 3 มี.ค. 
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
128 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 28 ม.ค - 1 ก.พ. (5 วัน)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
21-28 มกราคม รามคำแหง / รัชโย
90 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 27 ม.ค - 3 มี.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
93 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 27 ม.ค.- 24 ก.พ.
รามคำแหง
92 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 26 ม.ค. - 3 ก.พ.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
24 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 2 ก.พ. -9 มี.ค.
รามคำเเหง 12
23 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 20 ม.ค.-17 ก.พ.
(งด 27ม.ค.)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
24 เสาร์์ 9.00 - 16.00 (6) 26 ม.ค.,2 ก.พ.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำเเหง 12
25 เสาร์์ 9.00 - 16.00 (6) 9,16 ก.พ.
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
86 จันทร์ - พุธ 9.00 - 17.00 (7) 4 - 6 ก.พ.
รามคำเเหง12
85 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 27 ม.ค., 3 ,10 ก.พ. รามคำเเหง12
87 อาทิตย์ 9.30 - 17.30 น. ต้นเดือนก.พ รัชโยธิน
84 จันทร์ - พุธ 9.30 - 17.30 น. 11 - 13 ก.พ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 20,27 ม.ค.,3 ก.พ. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) 3-24 ก.พ. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool