ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนเมษายน

update 20 เม.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
545 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 15 - 23 พ.ค. รามคำแหง 12
547 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 7 - 14 พ.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       

543

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 5 พ.ค. -9 มิ.ย. รามคำแหง12
542 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 5 พ.ค. -9 มิ.ย. รัชโยธิน
       
544 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 6 พ.ค.-10 มิ.ย.

รามคำแหง 12
546 อาทิตย์ 13.15 - 18.15 (5) 29 เม.ย - 3 มิ.ย
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
9 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 8 - 11 พ.ค. รามคำเเหง12
8 จันทร์ - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 1 - 4 พฤษภาคม รัชโยธิน
10 อาทิตย์ 16.00 - 20.00 (4) 6 พ.ค - 3 มิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 29 เม.ย.- 13 พ.ค รัชโยธิน
2 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 1 - 4 พ.ค. รามคำเเหง12
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (5) 29 เม.ย.- 3 มิ.ย. รามคำแหง
41 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 6 พ.ค - 10 มิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
48 เสาร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.00 (5)
กลางเดือนพ.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 8 - 11 พ.ค.
รามคำแหง / รัชโยธิน
5 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) ต้นพ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) 6 พ.ค - 27 พ.ค รัชโยธิน
132 เสาร์ 9.30 - 16.30 น (6) 5 พ.ค - 26 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6 ,13 พ.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 29 เม.ย.-3 มิ.ย.
รามคำแหง 12
Premiere อังคาร -พุธ 9.00 - 16.00 (6) 24 - 25 เม.ย
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง
Premiere จันทร์ - อังคาร 9.00 - 16.00 (6) 7 - 8 พ.ค
เหลือ 7 ที่นั่ง
รัชโยธิน
AFter Effect อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) 29 เม.ย - 3 มิ.ย รัชโยธิน
AFter Effect อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6) 1 - 4 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTO CAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
86 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

1 - 9 พ.ค.

รามคำแหง 12
85 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 28 เม.ย - 2 มิ.ย.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
122 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 22 เม.ย - 27 พ.ค
( 6 วัน) เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5)
15 - 24 พ.ค. รามคำแหง 12
88 อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6)
6 พ.ค - 10 มิ.ย รัชโยธิน
87 จันทร์-พฤหัส 10.00 - 16.00 (5)
1 - 10 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 5 พ.ค.-16 มิ.ย. รามคำเเหง12
89 อาทิตย์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.30)
5 พ.ค - 2 มิ.ย รัชโยธิน
91 จันทร์ -ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.30)
7 - 11 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
18 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 12 พ.ค.-16 มิ.ย. รามคำแหง 12
17 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 6 - 27 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
18 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 6 ,13 พ.ค. รามคำเเหง12
17 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 28 - 29 เมษายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
69 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 22,29 เม.ย.,6 พ.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
71 อังคาร -พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 8 - 10 พ.ค.
รามคำเเหง12
70 เสาร์,เสาร์,อังคาร 9.30 - 17.30 (7) 21, 28 เม.ย, 1 พ.ค
เหลือ 3 ทีนั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
7 อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 6,13 พ.ค. รามคำเเหง12
6 เสาร์ - อาิทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 28 - 29 เม.ย รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool