ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนธันวาคม

update13 พ.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
562 อังคาร - พฤหัส 9.30 - 15.30 (5) 20 - 22 , 27-29 พ.ย
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
560 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 13 - 21 พ.ย.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
       

563

เสาร์ 15.30-20.00 (4.3) 24 พ.ย. 61- 14 ม.ค.62 (งด 29 ธ.ค.)
รามคำแหง12
564 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 24 พ.ย - 29 ธ.ค (Ill)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
561 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 18 พ.ย.-23 ธ.ค( pho)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
565 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 25 พ.ย - 30 ธ.ค (Pho) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
9 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 24 พ.ย - 15 ธ.ค รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 25 พ.ย , 2 ธ.ค รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 27 - 29 พฤศจิกายน รามคำแหง12/ รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 25 พ.ย - 9 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 เสาร์ 9.30 - 15.30 (5) 24 พ.ย - 15 ธ.ค รัชโยธิน
3 อาทิตย์ 15.00-19.00 (4) 18 พ.ย - 16 ธ.ค รามคำเเหง12
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 27 - 30 พ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 25 พ.ย. 61 - 8 ม.ค. 62
(งด 1 ม.ค.)
รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 25 พ.ย - 16 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 20 - 23 พ.ย
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 24 พ.ย - 15 ธ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : FLASH PROFESSIONAL 2D Animation
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ 9.30 - 16.30 น (6) ต้นเดือนธันวาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ต้นเดือนธันวาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) 17, 24 พฤศจิกายน รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 23 -29 พ.ย.
รามคำแหง
Premiere อาทิตย์ 15.00 -19.00(4) 18 ,25 พ.ย.,2 ธ.ค.
รามคำแหง
Premiere อังคาร - พฤหัส 9.00 - 13.00 (4) 20 - 22 พ.ย.
รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00-16.00 (6) 17 พ.ย - 8 ธ.ค.
เหลือ 1 ที่นั่ง
รัชโยธิน
Premiere อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 พ.ย , 2 ธ.ค
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 16 -23 พ.ย (6 วัน) รามคำแหง 12
91 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 1 ธ.ค.61 - 12 ม.ค.62
(งด 29 ธ.ค.)
รามคำแหง 12
126 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 26 - 30 พฤศจิกายน (5วัน)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
127 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.30 ) 25 พ.ย - 30 ธ.ค (6 วัน)
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
26 - 30 พ.ย. รามคำแหง / รัชโย
90 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 25 พ.ย - 30 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
91 จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
19 -23 พ.ย (5วัน) รัชโยธิน / รามคำแหง
92 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.3) 24 พ.ย. -22 ธ.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
24 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 24 พ.ย 61 - 7 ม.ค. ุ62
(งด 29 ธ.ค.)
รามคำเเหง 12
23 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) ต้นเดือนธันวาคม (4 วัน)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
24 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 24 พ.ย. ,1 ธ.ค. รามคำเเหง 12
25 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 24 - 25 พ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
84 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 27 - 29 พ.ย. รามคำเเหง12
82 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 18 ,25 พ.ย.,2 ธ.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำเเหง12
81 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 18 ,24 -25 พฤศจิกายน รัชโยธิน
83 อังคาร - พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 20 - 22 พ.ย
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 17, 24 พ.ย.,1 ธ.ค.
รามคำเเหง
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool