ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนเมษายน
ช่วงสงกรานต์ปิด 13 - 16 เมษายน

update 24 มี.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
574 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 17 - 24 เมษายน รัชโยธิน
573 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 -8 เม.ย. รามคำแหง 12
       

577

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 20 เม.ย.- 25 พ.ค.
รามคำแหง12
575 เสาร์์ 9.30 - 15.30 (5) 6 เม.ย - 18 พ.ค
(งด13เม.ย.)
รัชโยธิน
       
576 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 7 เม.ย - 19 พ.ค
(งด14เม.ย.)
รามคำแหง 12
572 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 7 เม.ย - 19 พ.ค
(งด14เม.ย.)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
10 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 น. 7 เม.ย.-5 พ.ค.
(งด14เม.ย.)
รามคำแหง / รัชโยธิน
11 จันทร์ - พฤหัส 9.00 - 15.00 น. 16 -19 เม.ย. รามคำแหง
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. ต้นเมษายน รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 2 - 4 เมษายน
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง/ รัชโยธิน
5 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 20 เม.ย - 11 พ.ค รามคำแหง/ รัชโยธิน
6 พ - ศ 9.00 - 15.00 (5) 1 - 3 พ.ค รามคำแหง/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) กลางเมษายน รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

7 เม.ย.-5 พ.ค.

รามคำเเหง
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 2 - 5 เมษายน รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
44 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 7 เม.ย. -19 พ.ค. รามคำแหง
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 21 เม.ย - 19 พ.ค (5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 21 เม.ย - 12 พ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 2 - 5 เม.ย.
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 20 เม.ย - 11 พ.ค รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 20,27 เม.ย.
รามคำแหง / รัชโย
After Effect เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6 เม.ย - 4 พ.ค
รัชโยธิน
After Effect จันทร์ - พฤหัส 9.00-16.00 (6) 8 - 11 เมษายน
รัชโยธิน / รามคำแหง
After Effect จันทร์ - พฤหัส 9.00-16.00 (6) 22 - 25 เมษายน
รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 25-29 มี.ค. (5 วัน)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง
91 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 23 มี.ค.-27 เม.ย.
เหลือ 2 ที่นั่ง
รามคำแหง
129 อาทิตย์ 9.00 - 16.30 (6.30 ) 7 เม.ย - 12 พ.ค (5 วัน)
รัชโยธิน
127 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 8 - 12 เมษายน (5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
5 - 12 เม.ย. รามคำแหง / รัชโย
90 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
95 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 7 เม.ย.-12 พ.ค.
รามคำแหง
93 อาทิตย์ 10.30 - 17.00 (5.3) 31 มี.ค - 5 พ.ค (5วัน)
งดเรียน 13 เม.ย
รัชโยธิน
96 อาทิตย์ 10.30 - 17.00 (5.3) เดือนสิงหาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6 เม.ย - 4 พ.ค
(งดเรียน 13 เม.ย)
รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 เสาร์์ 9.00 - 16.00 (6) 20,27 เม.ย. รามคำเเหง / รัชโยธิน
25 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 4 ,11 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 7,21,28 เม.ย. รามคำเเหง / รัชโยธิน
89 เสาร์ - จันทร์ 9.00 - 17.00 (7) 6 - 8 เมษายน รามคำเเหง / รัชโยธิน
90 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 21 - 27 - 28 เมษายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 6,20 เม.ย. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 – 17.00  (6) 6 - 7 เมษายน รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool