ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกรกฏาคม

update 17 มิ.ย.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
548 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 3 - 11 ก.ค.
รามคำแหง 12
551 จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 27 มิ.ย - 4 ก.ค
เหลือ 5 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       

546

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 30 มิ.ย - 4 ส.ค.
รามคำแหง12
549 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 30 มิ.ย - 4 ส.ค. รัชโยธิน
       
547 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 1 ก.ค. -5 ส.ค.(Pho)
เหลือ 4 ที่นั่ง

รามคำแหง 12
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
9 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 10 -13 ก.ค. รามคำเเหง12
8 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 3 - 6 กรกฏาคม รัชโยธิน
9 อาทิตย์ 16.00 -20.00 (4) 1 - 29 กรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 14 ก.ค. - 28 ก.ค. รัชโยธิน
1 อังคาร - พฤหัส 9.00 - 15.00 (5) 3 - 5 ก.ค. รามคำเเหง12
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 7 - 8 ก.ค. รามคำเเหง12
2 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 26 - 29 มิถุนายน รามคำเเหง12
1 เสาร์ 9.00 - 13.00 (4) 30 มิ.ย - 28 ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 1 ก.ค. - 5 ส.ค. รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
48 เสาร์ 13.00 -18.00 (5) 23 มิ.ย - 14 ก.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 10 -13 ก.ค.
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) ต้นเดือนกรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) 1 - 22 กรกฏาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ปลายเดือนมิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) 7, 14 กรกฏาคม รัชโยธิน / รามคำแหง
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 8 ,15 ก.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อังคาร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 17 -25 ก.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 1 ก.ค.-5 ส.ค.
รามคำแหง 12
Premiere อังคาร - พฤหัส 10.00 -14.00 (4) 10 -12 ก.ค
รามคำแหง 12
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 21 - 29 มิ.ย
งดเรียน 28 มิ.ย
รัชโยธิน
AFter Effect เสาร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00 (6)
30 มิ.ย -21 ก.ค
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
Premiere อังคาร - พฤหัส 10.00 -14.00 (4) 3 - 5 ก.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

10 -18 ก.ค.

รามคำเเหง
89 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 21 ก.ค. -25 ส.ค.
รามคำแหง 12
124 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 15 ก.ค - 19 ส.ค รัชโยธิน
125 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

5 -13 ก.ค

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5)
3 - 12 ก.ค. รามคำแหง 12
87 จันทร์- ศุกร์ 9.00 - 16.00 (6)
19 - 26 ก.ค รัชโยธิน
89 อาทิตย์ 9.30 - 12.00,
13.00 - 16.30
8 ก.ค - 12 ส.ค
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 9.00- 15.00 (5) 7 ก.ค. - 11 ส.ค. รามคำเเหง12
91 จันทร์ -ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
25 - 29 มิ.ย (5วัน) รัชโยธิน
92 เสาร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 15.30 (5.30)
30 มิ.ย - 28 ก.ค รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
18 เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 30 มิ.ย -4 ส.ค. รามคำแหง 12
19 อาทิตย์ 16.00 - 20.00 (4)
9.00 - 15.30 (5.30)
1 ก.ค , 8 ก.ค (4ชม.)
15, 22, 29 ก.ค (5.30ชม.)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
19 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 30 มิ.ย , 1 ก.ค.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รามคำเเหง 12
20 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 ก.ค , 15 ก.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
75 เสาร์ 9.00 - 17.00 (7) 7 ,14,21 ก.ค.
รามคำเเหง12
73 อังคาร -พฤหัส 9.00 - 17.00 (7) 26 -28 มิ.ย.
รามคำเเหง12
72 อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 24 มิ.ย. ,1, 8 ก.ค.
เหลือ 6 ที่นั่ง
รัชโยธิน
74 อังคาร -พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 3 - 5 ก.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 23 -24 มิ.ย. รามคำเเหง12
7 เสาร์ 9.00 -16.00 (6) กลางเดือนก.ค รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool