ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,AE Art Director, คนที่สนใจงานด้าน สื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

update 17 พ.ค.

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
576 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 30 พ.ค - 7 มิ.ย รัชโยธิน
581 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 11-19 มิ.ย รามคำแหง 12
       

577

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 มิ.ย -6 ก.ค.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รามคำแหง12
578 เสาร์์ 9.30 - 15.30 (5) 1 มิ.ย -6 ก.ค. รัชโยธิน
       
579 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2 มิ.ย -7 ก.ค.
รามคำแหง 12
580 อาทิตย์ 9.30 - 15.30 (5) 2 มิ.ย -7 ก.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design
& Social Media ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
11 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น. 26 พ.ค.-16 มิ.ย.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รามคำแหง
10 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. 21 - 24 พ.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. กลางพ.ค รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2,9,16 มิ.ย รามคำแหง/ รัชโยธิน
4 จันทร์ - พุธ 9.00 - 15.00 (5) 27 - 29 พ.ค รามคำแหง/ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 -22 มิถุนายน รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5)

16 มิ.ย - 7 ก.ค.

รามคำเเหง
2 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 28 - 31 พ.ค รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
43 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 9 มิ.ย. - 7 ก.ค.(5วัน) รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
50 เสาร์

10.00 - 17.00 (6)

8,15,22 มิ.ย.(3วัน)
เหลือ 3 ที่นั่ง

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
4 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 28 - 31 พ.ค
รามคำแหง / รัชโยธิน
5 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 1-22 มิ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,600)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Illustrator มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere อังคาร-พฤหัส 10.00-14.00 (4) 21 - 23 พ.ค.
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง
Premiere อาทิตย์ 9.00-16.00 (6) 9 ,16 มิ.ย.
รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 18 พ.ค -8 มิ.ย.
รัชโยธิน
After Effect จันทร์ - พฤหัส 9.00-13.00 (4) 3 -10 มิ.ย.
รัชโยธิน / รามคำแหง
Premiere เสาร์ 9.00-16.00 (6) 1, 8 มิถุนายน
รัชโยธิน
After Effect เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 15 มิ.ย - 6 ก.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 20 -24 พ.ค. (5 วัน)
รามคำแหง
93 เสาร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 8 มิ.ย.-6 ก.ค.
รามคำแหง
128 อาทิตย์ 9.00 - 16.30 (6.30 ) 2-30 มิ.ย.(5 วัน)
เหลือ 5ที่นั่ง
รัชโยธิน
127 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30) 27 - 31 พ.ค (5 วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2015
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
20 -27 พ.ค. (6 วัน) รามคำแหง / รัชโย
88 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6)

กลางเดือนพ.ค

รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
93 อาทิตย์ 9.00 - 15.30 (5.3) 26 พ.ค.-23 มิ.ย.
รามคำแหง
94 เสาร์ 10.30 - 17.00 (5.3) 1-29 มิ.ย.(5วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
26 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 25 - 26 พ.ค,
1-2 มิ.ย
รัชโยธิน / รามคำแหง
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
27 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 16,,23 มิ.ย.
รามคำเเหง
26 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 8,15 มิ.ย. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 26 พ.ค.,2 ,9 มิ.ย รามคำเเหง
90 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 26 พ.ค, 1-2 มิ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 19,26 พ.ค.,2 มิ.ย. รามคำเเหง
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 – 17.00  (7) 1 - 2 มิถุนายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 – 17.00  (6) 25 -- 26 พฤษภาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool