ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนตุลาคม

update 23 ก.ย

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
Ill อังคาร - พฤหัส 9.30 - 15.30 (5) 25 - 27 กันยายน
Illustrator เหลือ2ที่นั่ง
รัชโยธิน
557 อังคาร ์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 9 -17 ต.ค รามคำแหง 12
       

555

เสาร์ 13.00 - 18.00 (5) 29 ก.ย -3 พ.ย.(ill)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รามคำแหง12
559 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 13 ต.ค - 17 พ.ย ( Ill)
เหลือ 4 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
556 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 30 ก.ย - 4 พ.ย ( pho)
เหลือ 3 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
558 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 14 ต.ค - 18 พ.ย (Pho)
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 9 - 12 ตุลาคม รามคำเเหง12 / รัชโยธิน
9 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 13 ต.ค - 3 พ.ย รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 17 - 19 ก.ย รามคำแหง12/ รัชโยธิน
4 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 13 , 20, 27 ตุลาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
1 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (5) 9 - 12 ตุลาคม รามคำเเหง12
2 เสาร์
อาทิตย์
16.00 -20.00 (4)
9.00 - 16.00 (6)
22 ก.ย , 29 ก.ย ,6 ต.ค
30 ก.ย
รามคำเเหง12
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 7 ต.ค. - 11 พ.ย.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
49 เสาร์ 9.00 -15.00 (5) 6 - 27 ตุลาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 พฤหัส - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 11-12,18-19 ต.ค.
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 เสาร์ 10.00 - 16.00 (5) 13 ต.ค - 3 พ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : FLASH PROFESSIONAL 2D Animation
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ 9.30 - 16.30 น (6) 13 ต.ค - 10 พ.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน / รามคำแหง
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere อังคาร - พุธ 9.00 - 16.00 (6) 9 - 10 ต.ค.
รามคำแหง 12
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 1 - 5 ต.ค.
รามคำแหง
After Effect เสาร์ 9.00 - 15.00 (6) 13 ต.ค.-3 พ.ย.
รามคำแหง 12 / รัชโย
Premiere อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 7 ,14,21 ต.ค.
รามคำแหง
After Effect อังคาร - ศุกร์ 9.00 -16.00 (6) 2 - 5 ต.ค.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 13 , 20 ต.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 9.00 - 13.00 (4) 13 ต.ค.- 1 ธ.ค.
รามคำแหง 12

126

จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 (6.30)

15 - 19 ตุลาคม (5วัน)

รัชโยธิน
127 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) 30 ก.ย - 18 พ.ย.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.30 (6)
15ต.ค - 22 ต.ค รามคำแหง / รัชโย
90 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 (6) 30 ก.ย - 4 พ.ย
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
92 อาทิตย์ 9.00- 15.30 (5.3) 14 ต.ค. -11 พ.ย.(5วัน) รามคำเเหง12
91 จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
8 - 12 ตุลาคม (5วัน) รัชโยธิน
90 อาทิตย์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.30)
30 ก.ย - 28 ต.ค (5วัน)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
21 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) กลางเดือนตุลาคม (4วัน) รัชโยธิน
22 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 17.00 (6) 2 - 5 ตุลาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
22 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 14 ,21 ต.ค.
รามคำเเหง 12
21 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 6 -7 ต.ค
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
80 พุธ - ศุกร์ 9.30 - 17.30 (7) 3-5 ต.ค.
รามคำเเหง12
81 อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 7,14,21 ต.ค. รามคำเเหง12
79 เสาร์ 9.30 - 17.30 (7) 13, 20, 27 ต.ค รัชโยธิน
82 พุธ - ศุกร์ 9.00 - 17.30 (7) 17 - 19 ตุลาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
8 อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 14,21,28 ต.ค.
รามคำเเหง
7 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 -16.30 (6) 20 - 21 ตุลาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool