ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ตารางเดือนกันยายน

update 21 ส.ค

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
   
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
556 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 3 - 10 กันยายน รัชโยธิน
554 จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 24 - 31 ส.ค. รามคำแหง 12
       

553

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 ก.ย - 6 ต.ค
รามคำแหง12
555 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 25 ส.ค - 29 ก.ย (lIlus)
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
551 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 19 ส.ค - 23 ก.ย
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
552 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2 ก.ย - 7 ต.ค (Pho) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
12 พฤหัส - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 13, 14, 20, 21 ก.ย รามคำเเหง12 / รัชโยธิน
9 เสาร์ 9.00 - 15.00 น. 15 ก.ย - 6 ต.ค รามคำแหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INFOGRAPHIC By Illustrator
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 อ, พฤ, ศ * 9.00 - 15.00 (5) 28, 30 , 31 ส.ค
เหลือ 5 ที่นั่ง
รัชโยธิน
3 พฤ, ศ , จ 9.00 - 15.00 (5) 13, 14, 17 กันยายน รามคำแหง12/ รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 16 - 30 กันยายน (3วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : STICKER LINE
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
2 เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 15 ก.ย.- 6 ต.ค. รามคำเเหง12
1 พฤ, ศ , จ 9.00 - 15.00 (5) 13, 14, 17 , 20 ก.ย รามคำเเหง12
3 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 16 ก.ย - 7 ต.ค รัชโยธิน
4 อังคาร-ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 25 - 28 กันยายน รามคำแหง , รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 2 ก.ย.- 7 ต.ค.
รามคำแหง
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
49 เสาร์ 10.00 -16.00 (5) กลางเดือนกันยายน รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 28 - 31 สิงหาคม
รามคำแหง / รัชโยธิน
4 อาทิตย์ 9.00 - 13.00 (4) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : FLASH PROFESSIONAL 2D Animation
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 เสาร์ 9.30 - 16.30 น (6) 1 ก.ย - 29 ก.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) 2 ก.ย - 23 ก.ย รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 9.00 – 17.00  (7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน
 
หลักสูตร : WORDPRESS
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 10.00 – 17.00  (6) ติดต่อเจ้าหน้าที่ รัชโยธิน / รามคำแหง
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere อาทิตย์ 15.00 - 19.00 (4) 2 , 16 ,23 ก.ย
รามคำแหง 12
After Effect จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 3 - 10 กันยายน
รามคำแหง / รัชโยธิน
After Effect อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (6) 16 ก.ย -7 ต.ค.
รามคำแหง 12
AFter Effect เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 1 ก.ย - 22 ก.ย รัชโยธิน
นัดเรียนเสริม 9.00-12.00 เรียนกลุ่ม 13.00 - 1.00 น. ในวันที่ 1 ก.ย
Premiere อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 2 , 9 ก.ย
รัชโยธิน
Premiere อังคาร - พฤหัส 9.00 - 13.00 (4) 4 - 6 ก.ย
รามคำแหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTOCAD
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 เสาร์ 9.00 - 15.30 (5.30) 1 ก.ย.-6 ต.ค.
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง 12

125

จันทร์ - ศุกร์* 9.00 - 16.30 (6.30)

27 - 31 สิงหาคม
เหลือ 5 ที่นั่ง

รัชโยธิน
126 อาทิตย์ 10.00 - 16.30 (5.30) 23 ก.ย - 28 ต.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
88 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5)
28 ส.ค - 6 ก.ย. รามคำแหง / รัชโย
89 เสาร์ 9.30 - 12.00,
13.00 - 15.00 (5)
8 ก.ย -20 ต.ค.(7วัน) รามคำแหง 12
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ +Vray
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน photoshoop มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
90 เสาร์ 9.00- 15.30 (5.3) 1 ก.ย - 29 ก.ย (5วัน) รามคำเเหง12
92 จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.3)
10 - 14 กันยายน (5วัน) รัชโยธิน
91 อาทิตย์ 10.00 - 12.00
13.00 - 16.30 (5.30)
2 - 30 ก.ย. (5 วัน)
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
20 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 25 ส.ค - 15 ก.ย (4วัน)
เหลือ 5 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
20 เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 1 , 8 ก.ย. รามคำเเหง 12
21 เสาร์- อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 8 - 9 กันยายน
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
79 อังคาร - พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 4 -ุ6 ก.ย.
รามคำเเหง12
80 อังคาร - พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 11 - 13 กันยายน รัชโยธิน
78 อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 2 , 9 , 16 ก.ย รามคำเเหง / รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
7 อาทิตย์ 15.00 -19.00 (4) 16 , 23 ,30 ก.ย.
รามคำเเหง
8 เสาร์ - อาทิตย์ 9.30 -16.30 (6) ต้นตุลาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool