ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative , AE ,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
          ตารางเดือนพฤศจิกายน

update 20 พ.ย

ระเบียบการเรียน การขอรับใบประกาศนียบัตร การชำระเงิน สาขารัชโยธิน สาขารามคำแหง
 
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
       
537 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 21 -30 พ.ย.
เหลือ 6 ที่นั่ง
รามคำแหง 12
437 อังคาร - ศุกร์ 9.30 - 15.30 (5) 6 -15 ธ.ค รัชโยธิน
       

539

เสาร์ 9.00 - 15.00 (5) 9 ธ.ค-27 ม.ค.61 (pho)
เหลือ 7 ที่นั่ง
รามคำแหง12
435 เสาร์ 9.00 -15.00 (5) 2 ธ.ค - 20 ม.ค 61 (Ill)
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
       
538 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3 ธ.ค. -21 ม.ค. 61
เหลือ 7 ที่นั่ง

รามคำแหง 12
436 อาทิตย์ 13.00-18.00(5) 26 พ.ย.-14 ม.ค 61
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : PHOTOSHOP CC For Graphic design & Social Media
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
6 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5) 5 -8 ธ.ค. รามคำเเหง12 / รัชโยธิน
 
หลักสูตร : GRAPHIC DESIGN ADVANCED
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
42 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 26 พ.ย.-24 ธ.ค. รามคำแหง
41 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 3 ธ.ค - 14 ม.ค (6วัน) รัชโยธิน
 
หลักสูตร : INDESIGN CC
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน ยกเว้นน.รที่ทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
45 อาทิตย์ 10.00 - 16.00 (5) 3 - 24 ธ.ค.
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : Charecter Design (Photoshop , Illustrator)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกราฟฟิกมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.00 (5) 5 -8 ธ.ค.
รามคำแหง 12
4 อาทิตย์ 9.00 - 15.00 (5) 26 พ.ย - 17 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : DRAMWEAVER CC for Responsive Web Design
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน !
รุ่น
รอบ

เวลา

เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
133 อาทิตย์ 9.30 - 16.30 น (6) ต้นเดือนธันวาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : JOOMLA
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อาทิตย์ 10.00 - 17.00 (6) 3 , 10 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ADOBE MUSE (CC)
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 – 17.00  (7) ต้นเดือนธันวาคม รัชโยธิน
 
หลักสูตร : ToonBoom for kid
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
3 อังคาร - ศุกร์

13.00 - 17.30(4.30)

5-13 ธ.ค.
รามคำแหง
2 เสาร์ 9.00 - 12.00
13.00 - 16.00 (6)
ต้นเดือนธันวาคม รัชโยธิน
 

หลักสูตร : After Effect (Premiere CC12 ชม. ชำระเพิ่ม 3,000)
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน

รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
Premiere พุธ -ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 6 -8 ธ.ค.
รามคำแหง 12
Premiere อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 10 ,17 ธ.ค.
รามคำแหง 12
After Effect อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 13.00 (4) 5 - 13 ธ.ค.
รามคำแหง 12
After Effect เสาร์ 15.00 -19.00 (4) 2 ธ.ค.-13 ม.ค.61
รามคำแหง 12
After Effect อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 10 ธ.ค - 7 ม.ค 61
รัชโยธิน
Premiere เสาร์ 9.00 - 16.00 (6) 25 พ.ย, 2 ธ.ค
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : AUTO CAD 2013
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
119 เสาร์ 10.00 - 16.30 (5.30) 25 พ.ย.- 30 ธ.ค 61
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
84 อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 16.30 (5.30)

21 -29 พ.ย.

รามคำแหง 12
85 อาทิตย์ 15.00 - 19.00 (4) 26 พ.ย.- 21 ม.ค.61 รามคำแหง 12
 
หลักสูตร : 3D STUDIO MAX 2013
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
86 อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 15.00 (5)
21-30 พ.ย. รามคำแหง 12
85 เสาร์ 10.00 - 17.00 (5) 25 พ.ย - 13 ม.ค 61
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
86 เสาร์ 10.00 - 17.00 (5) 9 ธ.ค - 27 ม.ค 61
เหลือ 2 ที่นั่ง
รัชโยธิน
 
หลักสูตร : 3D STUDIO VIZ
ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน Graphic design มาก่อน
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
89 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 9 ธ.ค.-27 ม.ค.61 รามคำเเหง12
90 อาทิตย์ 10.00 - 12.00 (2)
13.00 - 17.00 (4)
26 พ.ย - 24 ธ.ค. รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SOLIDWORKS
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
17 เสาร์ 15.00 - 19.00 (4) 25 พ.ย.-16 ธ.ค. รามคำแหง 12
16 อาทิตย์ 9.00 - 16.00 (6) 3- 24 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร : SketchUp
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
15 เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 9 ธ.ค , 16 ธ.ค รัชโยธิน
16 เสาร์ 9.00 -16.00 (6) 2,9 ธ.ค. รามคำเเหง12
 
หลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Office)
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
60 อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ 9.30 - 17.30 (7) 21,23, 24พ.ย.
เหลือ 3 ที่นั่ง
รัชโยธิน
63 อังคาร -พฤหัส 9.30 - 17.30 (7) 12 -14 ธ.ค รามคำเเหง12
61 เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 (7) 3,9,16 ธ.ค รามคำเเหง12
64 อาทิตย์ 9.30 - 17.30 (7) 10 , 17, 24 ธ.ค รัชโยธิน
 
หลักสูตร :Microsoft Excel Advance 12 ชม.
รุ่น
รอบ
เวลา
เริ่ม - ถึง
สถานที่
สมัครเรียน
5 เสาร์ -อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 25 -26 พ.ย.. รามคำเเหง12
4 อาทิตย์ 9.00 -16.00 (6) 3 , 10ธันวาคม รัชโยธิน
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool