ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
TEACHER
 
After Effect & Premiere
 
Taweesak Worachaikul (อ.อ๊อด)
ทวีศักดิ์  วรรัตน์ชัยกุล
EDUCATION :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
EXPERIENCE :
Product present
-    Canon Pixma & Laser Shot Printer , The Light Ladprao Condominium , The Pano , BTS  , HELLO BANGKOK Smart Sign Smart Solution, Karat &  Engelfield , Ricoh Gellsprinter

Company profile
-  Thai DNT , Better Pharma , Print master , Advance Agro , ปราสาททองโอสถ

Special Event VDO
-  Shell Gasohol 95 , Olay Total Effect , City Bank Visa , SBN Diving Range ,P&G ; FTBB – Super Hero Family

Project Manager&Graphic Director
บริษัท กล้า มีเดีย แอนด์ พรีเซ็นสเตชั่น จำกัด ประสบการณ์ การทำงาน 5 - 6 ปี

CURRENT JOBS :
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

 
Yuttana chaowongchan (อ.มด)
ยุทธนา ชาววงศ์จันทร์
EDUCATION :
คณะนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์
EXPERIENCE :
ประสบการณ์ทำงานหลายปี จากทีมผู้สร้างสามก๊กมหาสนุก รามเกียรติ์
มินิ แอนิเมชั่น ไซอิ๋ว เดอะมังกี้ Monster Heart คู่หูพิทักษ์โลก
CURRENT JOBS :
freelance
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 

 
Prasert  Thongkam (อ.ประเสริฐ)
ประเสริฐ ทองคำ
EDUCATION :
-
EXPERIENCE :
ประสบการ์ณทำงาน 8 – 9 ปี ผลงาน   จากทีมผู้สร้างปังปอนด์,  โฆษณาชุด One 2 Call , การ์ตูน สามก๊กมหาสนุก,  CowboyBebob  ออกฉายที่ต่างประเทศ  ,  การ์ตูน Disney และอีกหลายเรื่อง
CURRENT JOBS :
ตำแหน่ง   2D Director  บ.วิธิตา 
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 
Web Modern Design , Adobe Muse , Joomla
 
Sirawut Tangjaroenchai (อ.อาร์ต)
ศิรวุฒิ ตั้งเจริญชัย
EDUCATION :
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
EXPERIENCE :
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย
• หัวหน้าฝ่ายการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทสื่อวัฐสาร
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา ต้นฉบับดีวีด (DVD Master)
CURRENT JOBS :
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SKILLS :
 • • Graphic Design และ Webdesign
     + Photoshop CC
     + Adobe Muse CC
     + Illustrator CC
     + 3DMAX
  • Programming
      + PHP
      + HTML HTML5
      + CSS2 CSS3
      + Java
      + Dreamweaver
  • System Analysis
      + Database Design
      + System Design (UML, DataFlow)
      + OOP
      + Website Security Hardening
3D Studio Max + VIZ
 
Santipong  Wairawang (อ.เอ๋)
สันติพงษ์ ไวยระวัง
EDUCATION :
จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
EXPERIENCE :
2003 – 2006
Junior Designer, Interior Design, Design Forword Co.,Ltd. Bangkok  Thailand

2002 – 2003
Junior Designer, CMB Design Associate Co.,Ltd  Bangkok Thailand
CURRENT JOBS :
- Freelance Interior Designer
- Computer  Design Teacher,  Computer  Graphic and Art Design     School
- Part time Teacher, King  Mongkuts  Institute  of Technology  Thonburi : Department of Industrial Education
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

 
Charannop Siriworapaiboon(อ.โน๊ต)
จรัญนภ ศิริวรไพบูลย์
EDUCATION :
ปริญญาตรี คณะ ศิลปกรรมศาตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
EXPERIENCE :
ปี2005-2007 ทำงาน บริษัทผลิตงานทางด้าน Design Visualization ในตำแหน่ง 3d modeler

ได้รับเชิญไปให้เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ 3มิติ เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ ให้กับคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ความสามารถทางโปรแกรม : 3dsmax _Mental ray Render,V-ray,Real Flow Z Brush ,Photoshop
CURRENT JOBS :
2007 - จนถึงปัจจุบัน ทำงาน บ.Animated Story Board (THAILAND)
รับผิดชอบในตำแหน่ง 3d blackground & Environment
และยังเคยร่วมงานกับทีมงานในประเทศสหรัฐ ทางบริษัท ส่งตัวไปร่วมงานกับบริษัทเดียวกันในสาขา New Yorkซึ่งเป็นบริษัทสาขาใหญ่อยู่ที่นั้น
หลังจากกลับมาก็ได้เรียนรู้ถึง การทำงานกับ Motioncapture เพื่องาน character animation และภายหลังได้เปลี่ยนการทำงาน มารับผิดชอบ
ในเรื่องของ Character Animation มีหน้าที่ Character setup
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

 
Paramet   Kitidamrongcharoen (อ.โป้ง)
ปรเมษฐ์ กิติดำรงค์เจริญ
EDUCATION :
• นิเทศศาสตร์/การตลาด ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (3.87)
• E-technology , NIIT
• 3D & Multimedia Program ,มหาวิทยาลัย ศิลปากร
• Graphic Design,  Alliance Francaise
• Painting ,  Alliance Francaise
• Animation by Pixar Animator, BCAC
EXPERIENCE :
- Project Manager, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แ วร์แห่งชาติ (SIPA)
- Advanced Media Director ,Logon Asia
- Website Production Manager ,IE Intertainment
- Animator, Senior Web/Graphic Designer , Internet Strategy and Information Source
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญ ม.ศรีปทุม, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
CURRENT JOBS :
3d Animator อิสระ
EXAM JOBS :

 
Kobkhet   Sukprasert (อ.น๊อบ)
ขอบเขต สุขประเสริฐ
EDUCATION :
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ สาขาออกแบบ
จากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขา สถาปัตยกรรมภายใน
EXPERIENCE :
บริษัท เฮอริเทจเอเชีย ทองหล่อ13,บริษัท liner concept เมืองdoha ประเทศ qatar
CURRENT JOBS :
บริษัท แอ๊บเลส เดอ บิวส์ จำกัดhttp://www.ablaze-db.com/ และ Freelance
ประสบการณ์ทำงาน 6-7ปี
EXAM JOBS :
Graphic Design
 
Supoj Puengsiripaiboon (อ.หมี)
สุพจน์ ปึงศิริไพบูลย์
EDUCATION :
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2544
EXPERIENCE :
2545 ฝึกงาน บริษัท B.Boyd Characters
ตำแหน่ง Graphic Designer

พฤษภาคม 2545-พฤศจิกายน 2547
Classic Place Hotel Bangkok
ตำแหน่ง Graphic Designer, Photographer

พฤศจิกายน 2547-พฤษภาคม 2548
บริษัท 64 การพิมพ์
ตำแหน่ง Graphic Designer

พฤษภาคม 2548-พฤศจิกายน 2549

Classic Place Hotel Bangkok, Grand Pacific Sovereign Resort & Spa-Cha-Am
ตำแหน่ง Graphic Manager, Printing,

ตุลาคม 2548-ตุลาคม 2549
Holiday Hotel Mansion-Chidlom, Plam Leaf Restaurant, Lapama Italian Restaurant
ตำแหน่ง Consultant ด้านออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์
CURRENT JOBS :
ธันวาคม 2549 - ปัจจุบัน
Radisson Hotel Bangkok, Grand Pacific Sovereign Resort & Spa-Cha-Am
ตำแหน่ง Graphic Manager, Printing, Print Shop Control
- Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkoks
- Grand Pacific Sovereign Resort & Spa-Cha-Am
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

 
Sunthorn  Ma (อ.เหม็ด)
สุนทร มะ
EDUCATION :
Bachelor Degree [Ramkhamhaeng University]
EXPERIENCE :
2004 - Present
Digiland (Thailand) Ltd. | Web & Graphic Designer

1996 - 2004
RA Advertising  (Thailand) Ltd. | Web & Graphic Designer

1995 - 1996
S.C.S. Sportswear Co., Ltd. | Product Designer
CURRENT JOBS :
บริษัท Digilnad (Thailand) Ltd.5
งานหนังสือ pricebook เป็นหนังสือราคาสินค้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท เริ่มต้นจากการประสานงานของข้อมูลจาก Sales มาลงเล่มรวมถึงจัดรูปแบบ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการผลิต พร้อมทั้งประสานกับทางโรงพิมพ์ ตลอดจนดูถึงขบวนการผลิต จนออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ แล้วได้มีการ update ข้อมูลราคาสินค้าลงเว็ปไซต์ เพื่อเพิ่มช่องทางของข้อมูลราคาสิ้นค้าด้วยอีกทางให้กับลูกค้า และจัดทำอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอีเว้นต์ของบริษัทในส่วนของงานดีไซด์ เช่น roll-up, banner, back-drop ประสานงาน ดูแลเรื่องงานผลิตของงาน inkjet ในการทำ roll-up, banner, back-drop ด้วย

เป็นอาจารย์สอนที่อยู่ที่ artanddesign เป็นโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สอนในส่วนงานด้านงานออกแบบ Graphic Design และเคยเป็นอาจารย์สอนที่ บริษัท marvelic เป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับงานด้านเว็ปไซด์และรับ traning งานด้านเว็ปด้วย โดยใช้โปรแกรม opensoure ซึงเรียกกันว่า "joomla" สอนในส่วนงานด้านการทำ template design เพื่อให้หน้าเว็ปที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับองค์กรนั้น

EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

Anucha  Pangnoi (อ.อั๋น)
อ.อนุชา ปางน้อย
EDUCATION :
Ramkhamhaeng university, Bachelor’s Business of Administration (Marketing), 2003 - 2006
EXPERIENCE :
Dazzling Graphic Co., Ltd.
- Computer Graphic designer, November 2009 - Nowadays

Print Design Co., Ltd.
- Computer Graphic,  February 2008 - July 2009

Siamsilp Advertising Co., Ltd.
- Computer Graphic,  August 2007 - January  2008

CURRENT JOBS :
-
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail

 
Vigrom Kaewphong (อ.แก้ว)
อ.วิกรม แก้วพงศ์
EDUCATION :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
EXPERIENCE :

2004 - 2006 XENON VAX CO,LTD[GRAPHIC DESIGN]
2002 - 2004 โรงพิมพ์คุรุสภา [GRAPHIC DESIGN]
2001 - 2002 PMOT AD. [ART DIRECTOR]

CURRENT JOBS :
• Freelance Graphic Designer
• Computer Design Teacher, Computer Graphic and Art Design School
• Part time Teacher, Rajabhat Institute Suan Sunantha : Department of Industrial Education
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 
Tienchai Puangsomchit ( อ.แอ๊ด)
เธียรชัย พ่วงสมจิตต์
EDUCATION :
ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
EXPERIENCE :
• วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม PageMaker ให้กับ กรมชลประทาน
 • • วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม indesign ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักพิมพ์ห้องเรียน , หน่วยงานข้าราชบริพาน , บ.ดาวฤกษ์ เป็นต้น
  • Graphic Designer  นิตยสาร Euro tuner, นิตยสาร CAR และ นิตยสาร STUFF
CURRENT JOBS :
Art Director บริษัท GMM B ในเครือบริษัท CTH จำกัด
EXAM JOBS :
 
Auto CAD
 
Atit  Pulsawat (อ.บอม)
อาทิตย์  พูลสวัสดิ์
EDUCATION :
ป.ว.ช คณะสถาปัตยกรรม โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
EXPERIENCE :
ภาษาโปรแกรมที่ถนัด Java / Autocad
CURRENT JOBS :
- Arch Designer บริษัท IP Design
- Instrutor Proramming สถาบัน NIIT
- Instructor of Java บริษัท CDG
- Arch Designer บริษัทถาวรทรัพย์
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
Graphic Design Advanced
 
Taweesak Worachaikul(อ.อ๊อด)
ทวีศักดิ์  วรรัตน์ชัยกุล
EDUCATION :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
EXPERIENCE :
Product present
-    Canon Pixma & Laser Shot Printer , The Light Ladprao Condominium , The Pano , BTS  , HELLO BANGKOK Smart Sign Smart Solution, Karat &  Engelfield , Ricoh Gellsprinter

Company profile
-  Thai DNT , Better Pharma , Print master , Advance Agro , ปราสาททองโอสถ

Special Event VDO
-  Shell Gasohol 95 , Olay Total Effect , City Bank Visa , SBN Diving Range ,P&G ; FTBB – Super Hero Family

Project Manager&Graphic Director
บริษัท กล้า มีเดีย แอนด์ พรีเซ็นสเตชั่น จำกัด ประสบการณ์ การทำงาน 5 - 6 ปี
CURRENT JOBS :
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
Charecter Design

Patcharin Tongchung (อ.พัด )
พัชรินทร์ ทองชั่ง
EDUCATION :
ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
EXPERIENCE :
Graphic Design กลุ่มบริษัทแปลน
CURRENT JOBS :
freelance Illustrator
EXAM JOBS :
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
 • gallery thumbnail
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool