ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
การชำระเงิน
 

1. ผู้เรียนต้องชำระเงินก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์เท่านั้น
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. การชำระเงิน

ชำระเงินสด
เดินทางมาชำระเงินที่โรงเรียนโดยตรง (ก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์)
โอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 009 - 0 - 05981 - 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยถนนรามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 736 - 2 - 49211 - 9
จ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์”
cOMPUTER GRAPHIC AND ART DEsign school
แฟกซ์ใบสลิป ที่ เบอร์ 02-513-7353 ระบุชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool