ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
การชำระเงิน
 

1. ผู้เรียนต้องชำระเงินก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์เท่านั้น
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. การชำระเงิน

ชำระเงินสด
เดินทางมาชำระเงินที่โรงเรียนโดยตรง (ก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์)
โอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 009 - 0 - 05981 - 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยถนนรามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 736 - 2 - 49211 - 9
จ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์”
cOMPUTER GRAPHIC AND ART DEsign school
แฟกซ์ใบสลิป ที่ เบอร์ 02-513-7353 ระบุชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool