ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative , AE ,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 24 ชั่วโมง : 4,950 บาท

โปรแกรม Solidworks 2014 เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถออกแบบและแก้ไขงาน ได้อย่าง รวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการออกแบบและลดความผิดพลาดของงานที่อาจจะเกิดได้เป็นอย่างดี ใช้กับงานได้หลากหลาย เช่น งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ งานระบบต่างๆ สามารถสร้างชิ้นงานที่เป็น solid หรือ surface ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ การสร้าง Part, การเขียน Drawing, การประกอบชิ้นงาน Assembly นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุเชิงวิศวกรรม (COSMOS) หรือ การสร้างภาพ เสมือนจริง (PhotoWorks) อย่างมืออาชีพ

 
 
 

1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้และความเข้าใจหลักของงานด้านวิศวกรรมได้
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทำงานจริงได้เป็นอย่างดี
3. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการและมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
4. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
5. มี portfolio ของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
Dreamweaver
Flash
 
 
Solidwork
SolidWorks 2013 เป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์สูงมากในด้านการออกแบบ โดยมีการจัดรวมทั้ง ส่วนงานออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆ, การจัดการ File และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกัน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในโปรแกรมเพียงตัวเดียวเท่านั้น
 
 
ครั้งที่ 1. ทำความเข้าใจพื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรมส่วนต่างๆ (Part, Drawing, Assembly)
 • หลักการเลือกระนาบที่เหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการสร้าง Sketch 2 มิติ และงาน 3 มิติ
 • การแสดงภาพตัด Section และการแสดงภาพชิ้นงานลักษณะต่างๆ
 • การย่อ - ขยาย (Scale),การย้าย (Move), การหมุน (Rotate) ชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง Smart Dimension
 • เริ่มต้นการสร้าง Profile Sketch และการบันทึกชิ้นงาน
 • การสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยคำสั่ง Extrude Boss/Base
 • การเจาะรูชิ้นงานแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Extrude cut
 
Workshop : การสร้างชิ้นส่วนงานเครื่องกล, การสร้างชิ้นส่วน JIG & FIXTURE
 
ครั้งที่ 2. เรียนรู้การสร้างเอกสารต้นแบบ Part Template
 • การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของพื้นที่ใช้งาน
 • เรียนรู้เพิ่มเติมคำสั่งพื้นฐานในการสร้าง Sketch 2 มิติ
 • การกำหนดขนาด และการแก้ไขขนาดของเส้นร่าง
 • เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวช่วยกำหนดความสัมพันธ์ (Add Relations)
 • การสร้างแกน(axis) ไว้เพื่อเป็นจุดหมุน
 • การเพิ่มความหนาโดยหมุนกวาดด้วยคำสั่ง Revolve Boss/Base
 • การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนกวาดด้วยคำสั่ง Revolve Cut
 • การทำสำเนาโดยการหมุนด้วยคำสั่ง Circular Pattern และโดยการกำหนดแนวแกนด้วยคำสั่ง Linear Pattern
 
Workshop : การสร้างพูลเลย์, ล้อแม็กรถยนต์, การสร้างเฟือง
 
ครั้งที่ 3.
 • การสร้างระนาบ Plane
 • เรียนรู้การแก้ไขชิ้นงานของชิ้นงาน 3 มิติ
 • การสร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept Boss/Base
 • การตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept cut
 • การเรียกใช้แกนช่วย Temporary axis
 • การทำสำเนาชิ้นงานโดยการกำหนดระนาบด้วยคำสั่ง Mirror
 • การลบมุมชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Fillet และ Chamfer
 • การทำชิ้นงานผนังบางใช้งานคำสั่ง Shell
 • การกำหนดสีให้กับพื้นผิวของชิ้นงาน
 • ประยุกต์การขึ้นรูปสปริงแบบ Helix/Spiral
 
Workshop : สร้างคอล์ยสปริง, งานระบบท่อ
 
ครั้งที่ 4.
 • การใช้คำสั่ง Loft Boss/Base , Loft Cut
 • การสร้างข้อความให้กับชิ้นงาน
 • การสร้างครีบให้ชิ้นงานด้วยคำสั่ง Rip
 • การเจาะรูมาตราฐานด้วยคำสั่ง Hole Wizard
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ (COSMOSXpress)
 • การแสดงผลการวิเคราะห์แบบต่างๆ
 • การสร้างภาพ eDrawings
 • การ Animate with eDrawing
 
Workshop : การสร้างสิ่ว, วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน
 
ครั้งที่ 5. การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น (Assembly)
 • การกำหนดความสัมพันธ์ให้กับชิ้นงานด้วยคำสั่ง Mate
 • การใช้คำสั่ง Rotate Component และ Move Component
 • การ Insert Component เพื่อการประกอบ
 • การประกอบและการแก้ไขงานประกอบ
 • การใช้งาน Design library
 • การติดตั้งเมนู Toolbox Browse
 • การเรียกใช้งาน Standard part ใช้การประกอบ
 • การแทรกอุปกรณ์จับยึดด้วยคำสั่ง Smart Fasteners
 • การสร้างภาพแยกชิ้นงานประกอบ Explode view
 
ครั้งที่ 6. สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
 • การเลือก Sheet Format ขนาดต่างๆ ตามมาตราฐานสากล
 • การเริ่มต้น Drawing ด้วยคำสั่ง Model View
 • การใส่ขนาด และการแก้ไข Dimension ใน Sheet Drawing
 • การกำหนดขนาดรูเจาะด้วยคำสั่ง Hole Callout
 • การเคลื่อนย้ายมุมมอง (View) ใน Sheet Drawing
 • การพิมพ์ข้อความพิเศษเพิ่ม
 • การเพิ่มมุมมองรายละเอียดของรูปด้วยคำสั่ง Detail view
 • การสร้างภาพฉายด้วยคำสั่ง Projection view
 • การสร้างภาพตัดด้วยคำสั่ง Section view
 • การกำหนดค่าความหยาบของผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Surface
 • การระบุค่าอ้างอิงของผิวชิ้นงานด้วยคำสั่ง Datum Feature
 • การระบุค่าพิกัดความเผื่อด้วยคำสั่ง Geometric Tolerance
 • การสร้างตารางรายการวัสดุ(Bill of material)
 • การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย (Print)
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool