ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative , AE ,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 20 ชั่วโมง : 4,200 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะรูปแบบต่างๆ เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ , วารสาร, โบว์ชัวร์ , แคตตาล๊อคสินค้า, ปฎิทิน, พ๊อคเก๊ตบุ๊ค, เมนูอาหาร ด้วยโปรแกรม Indesign ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวบรวมลักษณะ พิเศษของโปรแกรม Illustrator และ PageMaker เข้าด้วยกันเพื่อให้การออกแบบและการทำงานง่ายขึ้น

โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด Concept ของหนังสือ การวางรูปแบบโครงสร้าง, การใส่เลขหน้า, วิธีการสร้างงาน การคิดราคาและ การแก้ไขปัญหาในระหว่างการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ

 
 

1. ผู้จบหลักสูตรจจะได้รับความรู้ สามารถสร้าง Page layout ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ได้
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
4. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
5. มี portfolio ของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 

InDesign CS6
สุดยอดโปรแกรมทำ Magazine และการจัดทำรูปเล่ม แบบมือโปร ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ การใช้โปรแกรม และการจัดรูปเล่มด้วย Indesign มาตรฐานโปรแกรมกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมมากที่สุดปัจจุบัน เป็นการรวม ระหว่างโปรแกรม Illustrator กับ PageMaker มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยชุดคำสั่ง ใหม่ๆ ที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะ กับงานสิ่งพิมพ์

 
 
ครั้งที่ 1. Concept to InDesign CS Document Setting
 • Toolbox Overview Palatte Menu
 • Working Area and Pastboard Viewing Document & Screen Mode
 • Fill & Strock Importing Image & Graphic
 • Saving Document
 
Workshop : ฝึกหัดออกแบบจัดหน้านิตยสาร 2 หน้า
 
ครั้งที่ 2. Editing and Page Management
 • Placing Text & Flowing Text Object Frame & Text Frame
 • Create Colum & Margins Master Page & Numbering Page
 • Grids & Guides Spread,Bleed & Slug Area
 • Insert & Delete Page Colour Palette & Swatches
 
Workshop : ฝึกหัดออกแบบจัดหน้าหนังสือ 10 หน้า โดยใช้ master page
 
ครั้งที่ 3. Type and Paragraph
 • Paragraph & Character Style Layer
 • Transparency & Blending Mode Create Type on Path
 • Formatting Text Drop Cap
 • Type on Path Gradient
 
ครั้งที่ 4. Create Object and Drawing
 • Understanding Spot & Process Color Clipping Path
 • Drawing Compourd Path
 • Transform Object Wrapping Text
 • Drop Shadow Create Outline
 • Links Printing
 
ครั้งที่ 5. Graphic Object and Graphic Management
 • Applying Graphic Crop Image
 • Pathfider Convert ShapeCorner Effect Arrange Object
 • Corner Effect Arrange Object
 
ครั้งที่ 6. Adobe Relatived
 • Importing Photoshop & Illustrator File Bride Window
 • Preference Setting Prefligh
 • Exporting to PDF File
 • Transform Object Wrapping Text
 • Drop Shadow Create Outline
 • Links Printing
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool