ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง : 5,500 บาท

พบกับหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง ที่เจาะลึกทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เน้นกระบวนการออกแบบด้วยวิธีคิด แบบ Creative รวมไปถึงวิธีการทำงานของ Copywriter/Art Director และยังสอดแทรกวิธีคิดแบบนักการตลาด ลงไปในกระบวนการออกแบบ เนื่องจากปัจจุบันงานออกแบบกับการตลาดเป็นสิ่งคู่กัน ผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์งาน ออกแบบ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ รูปแบบงานกราฟฟิก ดีไซน์ในแต่ละ ยุค สมัยที่ยังคงได้รับความนิยม พร้อมศึกษางานสื่อโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ บรรยายโดยทีมสอนที่มีประสบ การณ์ตรง
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรสามารถสร้างสรรค์ออกแบบได้อย่างมืออาชีพ ได้รับเทคนิกการออกแบบขั้นสูงที่อาจหาไม่ได้จาก ในหนังสือ และมี PORTFOLIO ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการและมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Graphic Design มาแล้ว
 
 
Adobe Photoshop CC
มาตรฐานโปรแกรมกราฟิก ตกแต่งภาพ ที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันโปรแกรม Photoshop ถูกนำมาใช้ออกแบบเว็บไซต์จำนวนมาก ด้วยคำสั่งใหม่ๆที่ออกแบบมาสำหรับออกแบบ โดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
Adobe Illustrator CC
โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรมวาดภาพเวคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถนำมาสร้างงานได้อย่าง หลากหลายรูปแบบ เช่น งานสิ่งพิมพ์, งานออกแบบผลิตภัณฑ์, งานออกแบบจุลสารต่างๆ , งานออกแบบพรีเซ็น เตชั่นต่างๆ
 
 
ครั้งที่ 1. [ปรับพื้นฐาน]
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจงานด้านกราฟฟิกดีไซน์
 • วิธีสร้างงานกราฟฟิกดีไซน์ให้น่าสนใจ ด้วย Isometric / Oblique
 • ทำความเข้าใจ CMYK / Process / Spot / Registration ก่อนออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้เรื่องกระดาษในงานออกแบบ
 • เคล็ดลับการออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง แนวความคิด/Concept ในการออกแบบ
 • ตัวอย่างการออกแบบโฆษณาแบรนด์สินค้าต่างๆ
 
Workshop : การคิด Concept เพื่อสร้างงานในรูปแบบ Typography
 
ครั้งที่ 2. ทำความเข้าใจเรื่อง Brand identity
 • สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์สินค้า
 • รู้จักกลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง
 • วิธีการหาข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • วิธีนำเสนอผลงาน (Present)
 
Workshop : นำเสนอแนวความคิด (Concept) และออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 3. การสร้างงานกราฟฟิกให้น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ในงานโฆษณา
 • สร้างงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคต่างๆ
 • การสร้างงาน Stationery (Logo, Namecard, Letterhead, Envelope)
 
Workshop : ทดลองถอดแบบ Envelope ในรูปแบบ Design+Package+Dicut
 
ครั้งที่ 4. การเลือกใช้สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ / ข้อดี-ข้อด้อยของสื่อแต่ละชนิด
 • Leaflet
 • Folder
 • Magazine Ads.
 • Press Ads.
 • Newsletter
 • Brochure
 • Poster
 • Suplement / Mag.Ads.
 • Book / Booklets
 
Workshop ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 5. เรียนรู้วิธีออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Press Ads. / Magazine Ads. และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับ กลุ่มเป้าหมาย (Target)
 • รูปแบบ Press Ads. (Broadsheet, Tabloid)
 • วิธีการออกแบบ Advertising Size (Full Page, Half Page, Junior Page, Quarter Page, Strip Ads., Ears, Solus, Column)
 • รูปแบบ Magazine Ads. และวิธีการเลือกพื้นที่โฆษณา
 
Workshop ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 6. เรียนรู้วิธีการนำเสนองานแก่ลูกค้าและการทำ Portfolio
 
Workshop การนำเสนอสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบของ Portfolio
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool