ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,AE Art Director, คนที่สนใจงานด้าน สื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง : 6,800 บาท

พบกับหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง ที่เจาะลึกทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เน้นกระบวนการออกแบบด้วยวิธีคิด แบบ Creative รวมไปถึงวิธีการทำงานของ Copywriter/Art Director และยังสอดแทรกวิธีคิดแบบนักการตลาด ลงไปในกระบวนการออกแบบ เนื่องจากปัจจุบันงานออกแบบกับการตลาดเป็นสิ่งคู่กัน ผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์งาน ออกแบบ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ รูปแบบงานกราฟฟิก ดีไซน์ในแต่ละ ยุค สมัยที่ยังคงได้รับความนิยม พร้อมศึกษางานสื่อโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ บรรยายโดยทีมสอนที่มีประสบ การณ์ตรง
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรสามารถสร้างสรรค์ออกแบบได้อย่างมืออาชีพ ได้รับเทคนิกการออกแบบขั้นสูงที่อาจหาไม่ได้จาก ในหนังสือ และมี PORTFOLIO ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการและมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร Graphic Design มาแล้ว
 
 
Adobe Photoshop CC
มาตรฐานโปรแกรมกราฟิกตกแต่งภาพที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยคำสั่งใหม่ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับงานสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
Adobe Illustrator CC
โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรมวาดภาพเวคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถนำมาสร้างงานได้ อย่างหลายรูปแบบ เช่น งานสิ่งพิมพ์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานพรีเซ็นเตชั่นต่างๆ
 
 
ครั้งที่ 1. [ปรับพื้นฐาน]
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจงานด้านกราฟฟิกดีไซน์
 • วิธีสร้างงานกราฟฟิกดีไซน์ให้น่าสนใจ ด้วย Isometric / Oblique
 • ทำความเข้าใจ CMYK / Process / Spot / Registration ก่อนออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้เรื่องกระดาษในงานออกแบบ
 • เคล็ดลับการออกแบบสิ่งพิมพ์
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง แนวความคิด/Concept ในการออกแบบ
 • ตัวอย่างการออกแบบโฆษณาแบรนด์สินค้าต่างๆ
 
Workshop : การคิด Concept เพื่อสร้างงานในรูปแบบ Typography
 
ครั้งที่ 2. ทำความเข้าใจเรื่อง Brand identity
 • สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์สินค้า
 • รู้จักกลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง
 • วิธีการหาข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • วิธีนำเสนอผลงาน (Present)
 
Workshop : นำเสนอแนวความคิด (Concept) และออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 3. การสร้างงานกราฟฟิกให้น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ในงานโฆษณา
 • สร้างงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคต่างๆ
 • การสร้างงาน Stationery (Logo, Namecard, Letterhead, Envelope)
 
Workshop : ทดลองถอดแบบ Envelope ในรูปแบบ Design+Package+Dicut
 
ครั้งที่ 4. การเลือกใช้สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ / ข้อดี-ข้อด้อยของสื่อแต่ละชนิด
 • Leaflet
 • Folder
 • Magazine Ads.
 • Press Ads.
 • Newsletter
 • Brochure
 • Poster
 • Suplement / Mag.Ads.
 • Book / Booklets
 
Workshop ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 5. เรียนรู้วิธีออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Press Ads. / Magazine Ads. และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับ กลุ่มเป้าหมาย (Target)
 • รูปแบบ Press Ads. (Broadsheet, Tabloid)
 • วิธีการออกแบบ Advertising Size (Full Page, Half Page, Junior Page, Quarter Page, Strip Ads., Ears, Solus, Column)
 • รูปแบบ Magazine Ads. และวิธีการเลือกพื้นที่โฆษณา
 
Workshop ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโจทย์ที่กำหนดให้
 
ครั้งที่ 6. เรียนรู้วิธีการนำเสนองานแก่ลูกค้าและการทำ Portfolio
 
Workshop การนำเสนอสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบของ Portfolio
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool