ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร 20 ชั่วโมง : 4,500 บาท ( เรียน 3 ครั้ง)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตมากมาย โดยเฉพาะในการทำงาน ที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสาร หรือการบันทึกข้อมูล รายละเอียด ที่สำคัญต่างๆ นั่นทำให้หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น นี้มีความสำคัญและ ความจำเป็นสำหรับผู้ที่ ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการกับเอกสาร (Word)  การสร้างตาราง การคำนวณ (Excel) การนำเสนอ ไฟล์งาน  (Powerpoint) และการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  เน้นการสอนแบบภาคปฏิบัติ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้, ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
4. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
Microsoft Office 2013 โปรแกรมมาตรฐานทั่วไปที่คนนิยมใช้เพื่อบันทึก  แบ่งปันความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Word , ใช้การวิเคราะห์ คำนวณและการแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel และนำเสนองาน ( Presentation) ผ่าน Powerpoint ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น
 
 
ครั้งที่ 1-2. การใช้โปรแกรม Microsoft Word ( 7 ชม.)
- การใช้งานเบื้องต้น
- การทำใบโฆษณาสินค้า, แผ่นพับ
- การทำจดหมายเวียน
- การทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
- สร้างใบปะหน้าแฟกซ์
- การจัดทำปฏิทินประจำปี
   
ครั้งที่ 3-4. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ( 7 ช.ม )
- การใช้งานเบื้องต้น
- การทำใบเสนอราคา
- การคำนวณ
- การสร้างกราฟแสดงรายได้
- การสร้างกราฟเพื่อแสดงยอดขายสินค้า
- การคำนวณหาโบนัส
- การทำรายงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน

   
ครั้งที่ 5. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ( 6 ช.ม )
- การใช้งานเบื้องต้น
- การนำเสนองานในรูปแบบ Presentattion
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool